Coordinated Vulnerability Disclosure

De Dienst Gezondheid & Jeugd hecht veel belang aan de beveiliging van haar systemen. Ondanks alle voorzorgsmaatregelen blijft het mogelijk dat een zwakke plek in de systemen te vinden is. Wanneer u een zwakke plek in één van onze systemen ontdekt, vernemen wij dit graag van u, zodat wij snel gepaste maatregelen kunnen nemen. Door het maken van een melding verklaart u zich als melder akkoord met onderstaande afspraken over Coordinated Vulnerability Disclosure en zal de Dienst Gezondheid & Jeugd uw melding conform onderstaande afspraken afhandelen.

Wij vragen het volgende van u:
Mail uw bevindingen naar coordinatedvulnerabilitydisclosure@drechtsteden.nl. Versleutel
de bevindingen indien mogelijk om te voorkomen dat de informatie in verkeerde handen
valt.

Geef voldoende informatie om het probleem te reproduceren, zodat we het zo snel
mogelijk kunnen oplossen. Meestal is het IP-adres of de URL van het getroffen systeem
en een omschrijving van de kwetsbaarheid voldoende, maar bij complexere
kwetsbaarheden kan meer nodig zijn.

Wij houden ons aanbevolen voor tips die ons helpen het probleem op te lossen. Beperkt
u zich daarbij wel graag tot verifieerbare feitelijkheden die betrekking hebben op de door
u geconstateerde kwetsbaarheid en vermijd dat uw advies in feite neerkomt op reclame
voor specifieke (beveiligings-)producten.
Contactgegevens achter te laten zodat we met u in contact kunnen treden om samen te
werken aan een veilig resultaat. Laat minimaal één e-mailadres of telefoonnummer
achter.
Dien de melding a.u.b. zo snel mogelijk in na ontdekking van de kwetsbaarheid.

De volgende handelingen zijn niet toegestaan:
Het plaatsen van malware, noch op onze systemen noch op die van anderen.

Het zogeheten “bruteforcen” van toegang tot systemen, behalve voor zover dat strikt
noodzakelijk is om aan te tonen dat de beveiliging op dit vlak ernstig tekort schiet, dat
wil zeggen als het buitengewoon eenvoudig is om met openbaar verkrijgbare en goed
betaalbare hardware en software een wachtwoord te kraken waarmee het systeem
ernstig kan worden gecompromitteerd

Het gebruik maken van social engineering, behalve voor zover dat strikt noodzakelijk is
om aan te tonen dat medewerkers met toegang tot gevoelige gegevens in het algemeen
(ernstig) tekort schieten in hun plicht om daar zorgvuldig mee om te gaan. Dat wil
zeggen als het op overigens volkomen legale wijze (dus niet via chantage of iets
dergelijks) in het algemeen te eenvoudig is om hen over te halen tot het verstrekken van
dergelijke gegevens aan onbevoegden. U dient daarbij alle zorg te betrachten die
redelijkerwijs van u verwacht kan worden om de betreffende medewerkers zelf niet te
schaden. Uw bevindingen dienen uitsluitend te zijn gericht op het aantonen van
kennelijke gebreken in de procedures en werkwijze binnen de Dienst Gezondheid & Jeugd
en niet op het schaden van individuele personen die bij de Dienst Gezondheid & Jeugd
werkzaam zijn.

Het openbaar maken of aan derden verstrekken van informatie over het
beveiligingsprobleem voordat het is opgelost.

Het verrichten van handelingen die verder gaan dan wat strikt noodzakelijk is om het
beveiligingsprobleem aan te tonen en te melden. In het bijzonder waar het gaat om het
verwerken (waaronder het inzien of kopiëren) van vertrouwelijke gegevens waar u door
de kwetsbaarheid toegang toe heeft gehad. In plaats van een complete database te
kopiëren, kunt u normaliter volstaan met bijvoorbeeld een directory listing. Het wijzigen
of verwijderen van gegevens in het systeem is nooit toegestaan.

Het gebruik maken van technieken waarmee de beschikbaarheid en/of bruikbaarheid van
het systeem of services wordt verminderd (DoS-aanvallen).
Het op wat voor (andere) wijze dan ook misbruik maken van de kwetsbaarheid.

Wat u mag verwachten:
Indien u aan alle bovenstaande voorwaarden voldoet, zullen wij geen strafrechtelijke
aangifte tegen u doen en ook geen civielrechtelijke zaak tegen u aanspannen.

Als blijkt dat u een bovenstaande voorwaarde toch heeft geschonden, kunnen wij alsnog
besluiten om gerechtelijke stappen tegen u te ondernemen.

Wij behandelen een melding vertrouwelijk en delen persoonlijke gegevens van een
melder niet zonder diens toestemming met derden, tenzij wij daar volgens de wet of een
rechterlijke uitspraak toe verplicht zijn.
In onderling overleg kunnen we, indien u dit wenst, uw naam vermelden als de
ontdekker van de gemelde kwetsbaarheid. In alle andere gevallen blijft u anoniem.
Wij sturen u binnen 1 werkdag een (automatische) ontvangstbevestiging.
Wij reageren binnen 5 werkdagen op een melding met een (eerste) beoordeling van de
melding en eventueel een verwachte datum voor een oplossing.
Wij lossen het door u gemelde beveiligingsprobleem zo snel mogelijk op. Daarbij streven
we ernaar om u goed op de hoogte te houden van de voortgang en nooit langer dan 90
dagen te doen over het oplossen van het probleem. Wij zijn daarbij vaak wel mede
afhankelijk van toeleveranciers.

In onderling overleg kan worden bepaald of en op welke wijze over het probleem wordt
gepubliceerd, nadat het is opgelost.

Wij kunnen u een beloning bieden als dank voor de hulp. Afhankelijk van de ernst van
het beveiligingsprobleem en de kwaliteit van de melding, kan die beloning variëren. Het
moet hierbij wel gaan om een nog onbekend en serieus beveiligingsprobleem.

Contactinfo

  • 078 - 770 85 00
    Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
    Karel Lotsyweg 40
    Postbus 166

Sociale media

Volg ons op facebook of twitter

Volg ons Facebook Volg ons op Twitter

Deel deze pagina

Om deze pagina te delen via jouw eigen sociale media kanaal

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn