Dienst Gezondheid & Jeugd werkt met de Meldcode!

Vanaf 1 juli 2013 moeten professionals werken volgens de Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. Ook de Dienst Gezondheid & Jeugd heeft een stappenplan waarmee signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling zorgvuldig kunnen worden opgepakt.