Wmo Toezicht

Aanbieders van maatschappelijke ondersteuning in Nederland zijn wettelijk verantwoordelijk voor kwalitatief goede en veilige ondersteuning. Zij zijn verplicht calamiteiten of geweld te melden bij de toezichthoudend ambtenaar van de gemeente. De GGD Zuid-Holland Zuid is Wmo-toezichthouder in de regio Alblasserwaard en de Drechtsteden.

Wat verstaan we onder een calamiteit?
Een niet-beoogde of onverwachte gebeurtenis, die betrekking heeft op de kwaliteit van een voorziening en die tot een ernstig schadelijk gevolg voor of de dood van een cliënt heeft geleid.

Voorbeelden van een calamiteit:

 • elk onverwacht en onbedoeld overlijden van een cliënt
 • elke suïcide(poging) van een cliënt;
 • een vermissing van een cliënt.

Wat verstaan we onder geweld?
Ernstig grensoverschrijdend gedrag zowel fysiek, psychisch als seksueel jegens een cliënt, door een beroepskracht dan wel door een andere cliënt met wie de cliënt gedurende het etmaal of een dagdeel in een accommodatie van een aanbieder verblijft.

Voorbeelden van geweld bij de vertrekking van een voorziening:

 • ernstig en/of blijvend lichamelijk en psychisch letsel van een cliënt of van een ander, als gevolg van het handelen van een cliënt;
 • ernstig grensoverschrijdend gedrag: fysiek, psychisch en/of seksueel door en jegens cliënten, door anderen.

Wat verstaan we onder een incident?
Incidenten zijn (in vergelijking met calamiteiten) relatief lichte verstoringen van de dagelijkse gang van zaken bij een zorgaanbieder, waarbij voor de cliënt beperkte schade optreedt.

Voorbeelden van een incident

 • een fout in het handelen of het nalaten van handelen door zorgverleners, zoals het niet correct toedienen van medicijnen;
 • een ongeluk of gebeurtenis waarbij iets misgaat, zoals een valincident.
 • een bijna ongeluk, dat ternauwernood voorkomen kon worden, zoals bijna struikelen over een losliggend matje.

In welk geval melden?
Soms is het onderscheid tussen een calamiteit en een incident moeilijk te maken, bijvoorbeeld als nog niet bekend is welke schade de cliënt aan de gebeurtenis overhoudt. Of wanneer een cliënt op dat moment nog vermist is. Een incident kan dan nog overgaan in een calamiteit.

De gemeenten in de Drechtsteden, Molenlanden en Gorinchem bepalen, mede op basis van de Wmo, wanneer Wmo-zorgaanbieders verplicht zijn om een calamiteit of geweldsincident te melden. Zij vragen zorgaanbieders om, bij betrokkenheid van Wmo-cliënten uit de Drechtsteden, Molenlanden of Gorinchem, iedere mogelijke calamiteit en ieder ernstig grensoverschrijdend gedrag naar een cliënt te melden bij de toezichthouder. Wij nemen vervolgens contact op met de melder en wegen per situatie af of er sprake is van een calamiteit of geweldsincident, die of dat mogelijk samenhangt met een tekortkoming in de kwaliteit van de ondersteuning. Als dat zo is, dan maken we een vervolgafspraak met de zorgaanbieder. Blijkt het om een incident te gaan. Dan handelt de zorgaanbieder de gebeurtenis intern af.

Wettelijke termijn
De melding dient zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen drie werkdagen na de calamiteit / het geweldsincident te geschieden.

Meer weten?

 • Bekijk de factsheet over het doen van een melding
 • In de procedure calamiteitentoezicht wordt ingegaan op de wijze van afhandeling van een melding.
 • Een calamiteit kunt u melden via onderstaand meldingsformulier.

Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u contact met ons opnemen via wmotoezicht@ggdzhz.nl of via het telefoonnummer 078-770 8500.

Meldingsformulier Calamiteit

Ongeldige invoer


Ongeldige invoer

Gegevens betrokken client
Ongeldige invoer

Ongeldige invoer

Ongeldige invoer

Ongeldige invoer

Ongeldige invoer

Ongeldige invoer

Contactpersoon om deze melding mee te bespreken
Ongeldige invoer

Ongeldige invoer

Ongeldige invoer

Ongeldige invoer

Locatie waar de calamiteit heeft plaatsgevonden
Ongeldige invoer

Ongeldige invoer

Ongeldige invoer

Ongeldige invoer

Ongeldige invoer

Ongeldige invoer

Ongeldige invoer

Ongeldige invoer

Ongeldige invoer

Ongeldige invoer

Ongeldige invoer

Ongeldige invoer

Ongeldige invoer

Ongeldige invoer

Ongeldige invoer

Ongeldige invoer

Ongeldige invoer

Ongeldige invoer

Ongeldige invoer

Ongeldige invoer

Ongeldige invoer

Ongeldige invoer

Ongeldige invoer

Ongeldige invoer

Ongeldige invoer

Ongeldige invoer

Ongeldige invoer

* verplichte velden
Ongeldige invoer

Ongeldige invoer

Privacybeleid Dienst Gezondheid & Jeugd Zuid-Holland Zuid

 

Contactinfo

 • 078 - 770 85 00
  Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
  Karel Lotsyweg 40
  Postbus 166

Sociale media

Volg ons op facebook of twitter

Volg ons Facebook Volg ons op Twitter

Deel deze pagina

Om deze pagina te delen via jouw eigen sociale media kanaal

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn