Formulier beroep op vrijstelling van inschrijvingsplicht 5 onder a LPW

U doet een beroep op vrijstelling wanneer de jongere op lichamelijke of psychische gronden niet geschikt is om tot een school onderscheidenlijk een instelling te worden toegelaten.

Beroep op vrijstelling van inschrijvingsplicht artikel 5 onder a

Psychische / lichamelijke ongeschiktheid (Artikel 5 onder a Leerplichtwet 1969)
Gegevens van degene die het beroep op vrijstelling doet
Vul je naam in

Ongeldige invoer

Ongeldige invoer

Ongeldige invoer

Ongeldige invoer

Vul een bericht in.

Vul je e-mailadres in.

Ongeldige invoer

Gegevens van de jongere voor wie het beroep op vrijstelling wordt gedaan
Vul je naam in

Ongeldige invoer

Ongeldige invoer

Ongeldige invoer

Ongeldige invoer

Het beroep op vrijstelling van de inschrijvingsplicht wordt gedaan op grond van psychische en/of lichamelijke ongeschiktheid tot het bezoeken van een school of onderwijsinstelling
Ongeldige invoer

Ongeldige invoer

Ongeldige invoer

Ongeldige invoer

Ongeldige invoer


Privacybeleid Dienst Gezondheid & Jeugd Zuid-Holland Zuid