Formulier beroep op vrijstelling van inschrijvingsplicht 5 onder b LPW

Beroep op vrijstelling van inschrijvingsplicht artikel 5 onder b

Overwegende bedenkingen tegen de richting van het onderwijs (Artikel 5 onder b Leerplichtwet 1969)
Gegevens van degene die het beroep op vrijstelling doet
Vul je naam in

Ongeldige invoer

Ongeldige invoer

Ongeldige invoer

Ongeldige invoer

Vul een bericht in.

Vul je e-mailadres in.

Ongeldige invoer

Gegevens van de jongere voor wie het beroep op vrijstelling wordt gedaan
Vul je naam in

Ongeldige invoer

Ongeldige invoer

Ongeldige invoer

Ongeldige invoer

Het beroep op vrijstelling van de inschrijvingsplicht wordt gedaan op grond van overwegende bedenkingen tegen de richting van het onderwijs op alle binnen een redelijke afstand van de woning gelegen scholen/onderwijsinstellingen waarop de jongere geplaatst zou kunnen worden
Ongeldige invoer

Ongeldige invoer

Ongeldige invoer

Ongeldige invoer

Ongeldige invoer

Ongeldige invoer

Ongeldige invoer


Privacybeleid Dienst Gezondheid & Jeugd Zuid-Holland Zuid