Formulier beroep op vrijstelling van inschrijvingsplicht 5 onder c LPW

Beroep op vrijstelling van inschrijvingsplicht artikel 5 onder c

Inschrijving school buitenland (Artikel 5 onder c Leerplichtwet 1969)
Gegevens van degene die het beroep op vrijstelling doet
Vul je naam in

Ongeldige invoer

Ongeldige invoer

Ongeldige invoer

Ongeldige invoer

Vul een bericht in.

Vul je e-mailadres in.

Ongeldige invoer

Gegevens van de jongere voor wie het beroep op vrijstelling wordt gedaan
Vul je naam in

Ongeldige invoer

Ongeldige invoer

Ongeldige invoer

Ongeldige invoer

Het beroep op vrijstelling van de inschrijvingsplicht wordt gedaan vanwege het feit dat jongere op een school/onderwijsinstelling in het buitenland staat ingeschreven en deze school/onderwijsinstelling geregeld bezoekt
Ongeldige invoer

Ongeldige invoer

Ongeldige invoer

Ongeldige invoer

Ongeldige invoer

Ongeldige invoer


Privacybeleid Dienst Gezondheid & Jeugd Zuid-Holland Zuid