Formulier verzoek vervangende leerplicht 3a LPW

Verzoek vervangende leerplicht 3a

Combinatie onderwijs en praktijktijd (vanaf 14 jaar) (Artikel 3a Leerplichtwet 1969)
Gegevens van degene die het verzoek vervangende leerplicht doet
Vul je naam in

Ongeldige invoer

Ongeldige invoer

Ongeldige invoer

Ongeldige invoer

Vul een bericht in.

Vul je e-mailadres in.

Ongeldige invoer

Gegevens van de jongere voor wie vervangende leerplicht wordt verzocht
Vul je naam in

Ongeldige invoer

Ongeldige invoer

Ongeldige invoer

Het verzoek vervangende leerplicht wordt gedaan tot het volgen van een combinatie van algemeen vormend onderwijs en praktijktijd vanwege ongeschiktheid van jongere tot het volgen van volledig dagonderwijs
Ongeldige invoer

Ongeldige invoer

(beschrijving onderwijsdoelen en van de praktijktijd)

Ongeldige invoer

Ongeldige invoer

Ongeldige invoer

Ongeldige invoer


Privacybeleid Dienst Gezondheid & Jeugd Zuid-Holland Zuid