Formulier verzoek vrijstelling van de kwalificatieplicht artikel 15 LPW

Verzoek vrijstelling van de kwalificatieplicht (artikel 15)

Verzoek vrijstelling van de kwalificatieplicht. Op andere wijze onderwijs, bijzondere omstandigheden (Artikel 15 Leerplichtwet 1969)
Gegevens van degene die de vrijstelling verzoekt
Vul je naam in

Ongeldige invoer

Ongeldige invoer

Ongeldige invoer

Ongeldige invoer

Vul een bericht in.

Vul je e-mailadres in.

Ongeldige invoer

Gegevens van de jongere
Vul je naam in

Ongeldige invoer

Ongeldige invoer

Ongeldige invoer

Het vrijstellingsverzoek wordt gedaan op grond van bijzondere omstandigheden waarbij op ander wijze voldoende onderwijs wordt genoten
Ongeldige invoer

Ongeldige invoer

Ongeldige invoer

Of:
Ongeldige invoer

Ongeldige invoer

Ondergetekende verzoekt wegens bijzondere omstandigheden te worden vrijgesteld van de verplichting de jongere als kwalificatieplichtige leerling van een school of instelling te doen inschrijven omdat deze jongere op andere wijze voldoende onderwijs zal genieten
Ongeldige invoer

Ongeldige invoer

Ongeldige invoer

Ongeldige invoer


Privacybeleid Dienst Gezondheid & Jeugd Zuid-Holland Zuid