Adviezen Alcohol- en Druggebruik

Preventie van alcohol- en druggebruik in Alblasserdam Het alcoholgebruik onder jongeren in Alblasserdam is hoog. De Dienst Gezondheid & Jeugd adviseert Alblasserdam een aantal preventieve maatregelen te nemen om het gebruik van alcohol onder jongeren te verminderen.

Alcoholgebruik onder jongeren in Alblasserdam is hoog
Zo’n 57% van de 12 tot en met 18-jarigen in Alblasserdam heeft wel eens alcohol gedronken (52% in ZHZ). Ongeveer 38% van de jongeren heeft in de afgelopen maand minimaal één keer alcohol gedronken (32% in ZHZ) en 23% van de 12 tot en met 18-jarigen in Alblasserdam heeft in de afgelopen maand aan bingedrinken gedaan (21% in ZHZ). Dit is allemaal hoger dan het gemiddelde in de regio Zuid-Holland Zuid (ZHZ).
Het percentage jongeren in Alblasserdam dat minimaal één keer drugs heeft gebruikt is 7%, hetzelfde percentage als in ZHZ. Dat is voornamelijk cannabis geweest.  

Aandacht voor preventie alcohol- en druggebruik is van belang
Op basis van de hierboven genoemde gegevens adviseert de Dienst Gezondheid & Jeugd:

1. Stimuleer het voeren van een alcoholvrij beleid door scholen voor voorgezet onderwijs
Benadruk bij scholen voor voortgezet onderwijs het belang van het voeren van een alcoholvrij schoolbeleid, met als mogelijke uitkomst dat scholen het Keurmerk Alcoholvrije School verkrijgen.
In samenwerking met Papendrecht, waar veel jongeren uit Alblasserdam naar het Voortgezet Onderwijs gaan, kan de gemeente een actieve rol vervullen door een bijeenkomst met scholen voor voortgezet onderwijs te faciliteren.

In februari 2014 kwamen, op het stadskantoor van de gemeente Gorinchem, schooldirecteuren samen om te spreken over het Keurmerk Alcoholvrije School. Het was de eerste overdrachtsbijeenkomst in het kader van het project ‘Scholen Inspireren Scholen’ in de regio Zuid-Holland Zuid; een samenwerking van het regionale alcoholpreventie-programma Verzuip jij je Toekomst?!, het RIVM en het Nederlands Instituut voor Alcoholbeleid STAP. De locatiedirecteur van het Merewade College uit Gorinchem, een school in het bezit van het Keurmerk Alcoholvrije School, was aanwezig als ‘inspirerende school’ om andere scholen te enthousiasmeren voor het Keurmerk. Met een aantal scholen zijn vervolgafspraken gemaakt om verder te spreken over het alcoholbeleid op school.

2. Maak ouders bewust van het belang van de preventie van middelengebruik
Zet vroeg in op de bewustwording bij ouders van de negatieve effecten van alcohol- en drugsgebruik door hun kinderen. Geef daarbij ook aan dat ouders hun kind van onder de 18 geen alcohol moeten laten drinken in huiselijke kring.
De gemeente kan aan bewustwording werken via het organiseren van voorlichting voor ouders over alcohol- en druggebruik door jongeren. De jongerenwerker in Alblasserdam kan hier een belangrijke rol in spelen door ouders te informeren over zijn ervaringen met betrekking tot alcoholgebruik van de jongeren op straat. Tevens kan hij de jongeren informeren over de gevolgen van alcohol.

De ouderavond ‘Help mijn kind wordt een puber!’ wordt regelmatig ingezet vanuit het regionale alcoholpreventieprogramma Verzuip jij je Toekomst?!. De avond is bedoeld voor ouders van kinderen tussen de 11 en 13 jaar en staat in het teken van de verandering die een kind ondergaat als het naar het voortgezet onderwijs gaat, en vooral wat dat betekent voor de ouders.  De bijeenkomst duurt ongeveer twee uur en gaat specifiek in op een aantal gezondheidsthema’s. Zo wordt stil gestaan bij het experimenteergedrag van een puber. Een puber zoekt immers grenzen op, ook met roken, drank en drugs. Maar wat is ‘normaal’ experimenteergedrag en hoe stel je grenzen?

3. Benadruk bij alcoholverstrekkers het belang van preventie van alcoholgebruik.
Dit kan de gemeente doen door:

 • tijdens het overleg tussen de gemeente en de horeca ondernemers expliciet aandacht te vragen voor het organiseren van trainingen voor horecapersoneel (BarCode, Eerste Hulp Bij Drank- en drugsongelukken in het Uitgaanscircuit);
 • evenementenorganisaties te wijzen op de brochure ‘alcoholmaatregelen voor evenementenorganisaties’, waarin de maatregelen gericht op alcoholmatiging staan die zij kunnen nemen voor, tijdens en na de uitvoering van evenementen;
 • het stimuleren van een betere leeftijdscontrole bij alcoholverkoop middels gesprekken die buitengewoon opsporingsambtenaren voeren met zowel commerciële als niet-commerciële verkopers van alcohol.

4. Stel eisen aan het preventiebeleid van organisaties die subsidie ontvangen van de gemeente
Neem in de subsidievoorwaarden voor sportverenigingen, jongerenwerk en professionals zorg en welzijn voorwaarden op betreffende de preventie van alcoholgebruik bij jongeren.
Voorbeelden van subsidievoorwaarden die de gemeente kan stellen zijn het verantwoord schenken van alcohol door sportverenigingen en deelname aan een training gericht op vroegsignalering van alcoholgebruik onder jongeren door jongerenwerkers en professionals zorg en welzijn.

Bronnen

 • Jeugdgezondheidsmonitor 2011, Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ.
 • Gezondheidsmonitor Volwassenen & Ouderen 2012, Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ.
 • Monitor Jeugdgezondheidszorg 2008 – 2009, Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ.
 • Monitor Jeugdgezondheidszorg 2009 – 2010, Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ.
 • Monitor Jeugdgezondheidszorg 2010 – 2011, Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ.
 • Monitor Jeugdgezondheidszorg 2011 – 2012, Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ.
 • Monitor Jeugdgezondheidszorg 2012 – 2013, Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ.

Contactinfo

 • 078 - 770 85 00
  Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
  Karel Lotsyweg 40
  Postbus 166

Sociale media

Volg ons op facebook of twitter

Volg ons Facebook Volg ons op Twitter

Deel deze pagina

Om deze pagina te delen via jouw eigen sociale media kanaal

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn