Adviezen Eenzaamheid

Een deel van de inwoners van Alblasserdam voelt zich eenzaam. De Dienst Gezondheid & Jeugd adviseert het huidige beleid, gericht op de preventie van eenzaamheid, te intensiveren en structureren. De gemeente kan hiertoe de regie voeren over een lokaal netwerk van ketenpartners dat gezamenlijk werkt aan de preventie van eenzaamheid.

Eenzaamheid vraagt blijvende aandacht in Alblasserdam
In Alblasserdam is 30% van de 19-64 jarigen matig eenzaam en 5% (zeer) ernstig eenzaam. Onder 65-plussers is 39% matig eenzaam en 7% (zeer) ernstig eenzaam. Dit is voor 19-64 jarigen iets minder dan het gemiddelde in Zuid-Holland Zuid en voor 65-plussers gelijk aan het gemiddelde. Onder inwoners van 75 jaar en ouder is de kans op eenzaamheid groter bij een opeenstapeling van gebeurtenissen, als het overlijden van de partner en van andere leeftijdsgenoten. Ook het verlies van mobiliteit en zelfstandigheid spelen hierbij een rol. Van de 85-plussers in de hele regio Zuid-Holland Zuid voelt meer dan de helft (61%) zich matig of ernstig eenzaam.

Gemeente werkt op verschillende manieren aan preventie van eenzaamheid
In Alblasserdam is aandacht voor het voorkomen en verminderen van eenzaamheid. Met name de ouderenadviseur van de welzijnsorganisatie heeft hier een belangrijke rol. Gesignaleerd wordt dat niet alleen ouderen eenzaam zijn, maar  dat ook jongeren eenzaamheid ervaren. In Alblasserdam is een conferentie georganiseerd met als titel ‘eenzaamheid is van ons allemaal’.  Het doel van de conferentie was om met zorginstellingen  afspraken te maken over hun bijdrage om eenzaamheid tegen te gaan en is een intentieverklaring getekend.

In de werkgroep nemen plaats: Rivas zorggroep, St. Waardeburg, St. Mee, het Rode Kruis, Diaconie van de Hervormde kerk, de voedselbank de WMO-adviesraad.De werkgroep staat onder leiding van de Stichting Welzijn Alblasserdam.

Zeven organisaties tekenden in september 2013 als Werkgroep Eenzaamheid Alblasserdam een intentieverklaring voor samenwerking om eenzaamheid te bestrijden en waar mogelijk te voorkomen. De werkgroep wil met zowel professionals als vrijwilligers eenzame inwoners van Alblasserdam opzoeken en nagaan waaraan behoefte is om zo het juiste aanbod te kunnen bieden.

Aanpak eenzaamheid dient structureel en samenhangend te zijn
Op basis van het huidige beleid en de uitgevoerde activiteiten, gericht op het voorkomen en verminderen van eenzaamheid, wordt het volgende geadviseerd.

1. Organiseer een netwerk van ketenpartners die gezamenlijk eenzaamheid tegengaan  
In Alblasserdam is al een werkgroep actief die het onderwerp eenzaamheid agenderen en het onderwerp meenemen in hun uitvoerende taken.
Geadviseerd wordt om hiernaast ook de huisartsen, woningcorporaties en de sociale dienst te betrekken bij de aanpak van eenzaamheid.
De gemeente kan hierin een centrale rol vervullen door de regie te voeren over dit netwerk, met als eerste stap het organiseren van bijeenkomsten van dit netwerk.

2. Zorg voor deskundigheidsbevordering over eenzaamheid voor professionals en vrijwilligers
De gemeente kan dit doen door afspraken te maken met ketenpartners over deskundigheidsbevordering op het terrein van eenzaamheid voor zowel professionals als vrijwilligers.

In oktober 2013 kwamen ruim twintig vrijwilligers en professionals uit de Dordtse wijk Crabbehof samen voor een workshop over eenzaamheid. Uit de gezondheidsmonitor van de Dienst Gezondheid & Jeugd bleek dat 54% van de volwassen inwoners van Crabbehof zich wel eens eenzaam voelt. In de praktijk krijgen medewerkers van MEE Drechtsteden ook veel signalen van eenzaamheid uit de wijk. Daarom werd besloten, samen met het uitvoeringsprogramma Mentale Weerbaarheid van de Dienst Gezondheid & Jeugd,  een workshop te organiseren waarin vrijwilligers en professionals informatie kregen en uitwisselden over het voorkomen, signaleren en verhelpen van eenzaamheid.

3. Een meldpunt eenzaamheid
Het signaleren is de eerste stap in de aanpak van eenzaamheid. Een meldpunt kan een punt zijn waar burgers, vrijwilligers en professionals terecht kunnen wanneer zij eenzaamheid signaleren. Bij voorkeur is er een punt in de wijk of het dorp (wijkcentrum of gezondheidscentrum). Een mogelijkheid in Alblasserdam is om een meldpunt bij het sociaal wijkteam als taak neer te leggen. Een andere optie is deze taak bij het Meldpunt Zorg en Overlast neer te leggen.

4. Stem het aanbod van interventies onderling af binnen het netwerk van ketenpartners
De gemeente kan er, vanuit haar regierol, voor zorgen dat er geen overlap is in het aanbod aan activiteiten en diensten van verschillende partijen en dat er een passend aanbod is voor de verschillende doelgroepen van het gemeentebeleid, gericht op de preventie van eenzaamheid.

5. Zorg dat burgers het aanbod aan interventies kennen
Zorg voor een goede informatievoorziening voor burgers over interventies gericht op de preventie van eenzaamheid die worden aangeboden door de ketenpartners.
De gemeente kan er voor zorgen dat burgers, via berichten in huis-aan-huis bladen, een online sociale kaart én fysieke informatiepunten, op de hoogte zijn van het aanbod.

In de gemeente Zwijndrecht werken 22 organisaties van wonen, zorg en welzijn samen met de gemeente aan diensten en voorzieningen dicht bij de inwoners, bijvoorbeeld om eenzaamheid het hoofd te bieden. Dit doen zij onder de naam ‘Vivera’. Er zijn veel initiatieven verspreid over de hele gemeente die gericht zijn op ontmoeting en meedoen in de wijk. Een belangrijke taak van Vivera is inwoners te informeren over de mogelijkheden van ontmoeting, activiteiten, dienstverlening en (thuis)zorg die er zijn in de buurt. Dat doet zij via de zeven Vivera informatiepunten verspreid over de gemeente.

Bronnen

  • Gezondheidsmonitor Volwassenen & Ouderen 2012, Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ.

Contactinfo

  • 078 - 770 85 00
    Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
    Karel Lotsyweg 40
    Postbus 166

Sociale media

Volg ons op facebook of twitter

Volg ons Facebook Volg ons op Twitter

Deel deze pagina

Om deze pagina te delen via jouw eigen sociale media kanaal

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn