Adviezen Genotmiddelengebruik

Het genotmiddelengebruik onder Vmbo jongeren in Cromstrijen is relatief hoog. De Dienst Gezondheid & Jeugd adviseert Cromstrijen het huidige beleid gericht op de preventie van genotmiddelengebruik onder jongeren te continueren. Dit kan binnen het kader van het uitvoeringsprogramma Verzuip jij je Toekomst?!

Genotmiddelengebruik Vmbo jongeren Cromstrijen hoger dan Zuid-Holland Zuid
Van de 12-18 jarige Cromstrijense vmbo-leerlingen heeft 48% wel eens gerookt (ZHZ 33%), rookt 14% dagelijks (ZHZ 8%), heeft 69% weleens alcohol gedronken (ZHZ 52%), heeft 33% minstens één keer binge-gedronken in de afgelopen vier weken (ZHZ 22%), heeft 15% ooit drugs gebruikt (ZHZ 7%) en drinkt 20% dagelijks één of meer blikjes energiedrank (ZHZ 19%).  
NB. De ZHZ cijfers betreffen hier eveneens steeds het percentage vmbo-leerlingen in Zuid-Holland Zuid. Hierdoor ontbreekt dus een groot deel jongeren, waardoor deze cijfers geen betrekking hebben op alle jongeren.

Ook 50-plussers in Cromstrijen drinken veel. Het percentage overmatig drinkers onder hen is 20%, vergelijkbaar met dezelfde leeftijdsgroep inwoners in de Hoeksche Waard (20%) en Zuid-Holland Zuid (20%). Onder overmatig drinken wordt verstaan: meer dan zeven glazen alcohol per week voor vrouwen en meer dan 14 glazen per week voor mannen. Onder deze groep van 50-plussers in Zuid-Holland Zuid is geen verband te vinden tussen overmatig alcoholgebruik en eenzaamheid of werkloosheid.

Inwoners met laag opleidingsniveau drinken vaker teveel alcohol
Leerlingen die een lager onderwijsniveau volgen geven vaker aan afgelopen vier weken binge te hebben gedronken. Dit loopt op van 16% van de vwo-leerlingen tot 25% onder leerlingen van het praktijkonderwijs. Ook het percentage zware drinkers onder laag opgeleide volwassenen is hoger (8%) dan onder hoogopgeleiden volwassenen (5%). Wel is het zo dat laagopgeleiden volwassenen twee keer vaker geheelonthouder zijn dan hoogopgeleiden. Deze cijfers betreffende opleidingsniveau en alcoholgebruik betreffende leerlingen en volwassenen in Zuid-Holland Zuid.

Cijfers genotmiddelengebruik herkend door gemeente en externe partijen
Het beeld dat jongeren in Cromstrijen al op jonge leeftijd alcohol drinken wordt herkend door zowel gemeente als externe partijen. Ook het gebruik van tabak, drugs en energiedrank wordt gesignaleerd. Het jongerenwerk ziet in het weekend hoge pieken van alcoholgebruik, al vanaf 14 a 15 jaar. Jongeren komen makkelijk aan de genotmiddelen. Ook de heersende cultuur dat alcoholgebruik geaccepteerd wordt speelt mee. Het beeld bestaat dat ouders niet altijd geheel op de hoogte zijn van het alcoholgebruik van hun kind of het alcoholgebruik bagatelliseren.

Cromstrijen ontmoedigt genotmiddelengebruik onder jongeren
Cromstrijen zet in op het ontmoedigen van genotmiddelengebruik onder jongeren door deelname aan het regionale uitvoeringsprogramma Verzuip jij je Toekomst?!. Dit programma combineert maatregelen op het gebied van beleid en regelgeving, handhaving en bewustwording. Cromstrijen krijgt vanuit Verzuip jij je Toekomst?! advies over het opstellen van alcoholmatiging beleid en ondersteuning bij het handhaven van de regels rondom het verstrekken van alcohol. Daarnaast initieert het programma voorlichting over de risico’s van alcoholgebruik en het gebruik van andere middelen zoals tabak, softdrugs, harddrugs en combinatiegebruik door jongeren, voor ouders, scholen, horeca, supermarkten, sportverenigingen en jongeren.

Aandacht voor preventie genotmiddelengebruik blijft van belang
Op basis van in de afgelopen jaren uitgevoerde activiteiten en maatregelen in Cromstrijen, gericht op de preventie van genotmiddelengebruik en kennis over de effecten van deze activiteiten en maatregelen, luidt het advies van de Dienst Gezondheid en Jeugd aan Cromstrijen:

1. Stimuleer het voeren van een alcoholvrij beleid door scholen voor voorgezet onderwijs
Benadruk bij scholen voor voortgezet onderwijs het belang van het voeren van een alcoholvrij schoolbeleid, met als mogelijke uitkomst dat scholen het Keurmerk Alcoholvrije School verkrijgen.
De gemeente kan hierin een actieve rol vervullen door een bijeenkomst met scholen voor voortgezet onderwijs te faciliteren.

In februari 2014 kwamen, op het stadskantoor van de gemeente Gorinchem, schooldirecteuren samen om te spreken over het Keurmerk Alcoholvrije School. Het was de eerste overdrachtsbijeenkomst in het kader van het project ‘Scholen Inspireren Scholen’ in de regio Zuid-Holland Zuid; een samenwerking van het regionale alcoholpreventieprogramma Verzuip jij je Toekomst?!, het RIVM en het Nederlands Instituut voor Alcoholbeleid STAP. De locatiedirecteur van het Merewade College uit Gorinchem, een school in het bezit van het Keurmerk Alcoholvrije School, was aanwezig als ‘inspirerende school’ om andere scholen te enthousiasmeren voor het Keurmerk. Met een aantal scholen zijn vervolgafspraken gemaakt om verder te spreken over het alcoholbeleid op school.

2. Maak ouders al vroeg bewust van het belang van de preventie van alcoholgebruik
Zet vroeg in op de bewustwording bij ouders van de negatieve effecten van alcoholgebruik door hun kinderen. Geef daarbij ook aan dat ouders hun kind van onder de 18 geen alcohol moeten laten drinken in huiselijke kring. Beeldend materiaal kan daarbij goed werken.
De gemeente kan aan bewustwording werken via het organiseren van voorlichting voor ouders over alcoholgebruik door jongeren 

De ouderavond ‘Help mijn kind wordt een puber!’ wordt regelmatig ingezet vanuit het regionale alcoholpreventieprogramma Verzuip jij je Toekomst?!. De avond is bedoeld voor ouders van kinderen tussen de 11 en 13 jaar en staat in het teken van de verandering die een kind ondergaat als het naar het voortgezet onderwijs gaat, en vooral wat dat betekent voor de ouders.  De bijeenkomst duurt ongeveer twee uur en gaat specifiek in op een aantal gezondheidsthema’s. Zo wordt stil gestaan bij het experimenteergedrag van een puber. Een puber zoekt immers grenzen op, ook met roken, drank en drugs. Maar wat is ‘normaal’ experimenteergedrag en hoe stel je grenzen?

3. Benadruk bij alcoholverstrekkers het belang van preventie van alcoholgebruik
Dit kan de gemeente Cromstrijen doen door:

 • tijdens het overleg tussen de gemeente en de horeca ondernemers expliciet aandacht te vragen voor het organiseren van trainingen voor horecapersoneel (BarCode, Eerste Hulp Bij Drank- en drugsongelukken in het Uitgaanscircuit);
 • evenementenorganisaties te wijzen op de brochure ‘alcoholmaatregelen voor evenementenorganisaties’, waarin de maatregelen gericht op alcoholmatiging staan die zij kunnen nemen voor, tijdens na de uitvoering van evenementen;
 • het stimuleren van een betere leeftijdscontrole bij alcoholverkoop middels gesprekken die buitengewoon opsporingsambtenaren voeren met zowel commerciële als niet-commerciële verkopers van alcohol.

4. Stel eisen aan het preventiebeleid van organisaties die subsidie ontvangen van de gemeente
Neem in de subsidievoorwaarden voor sportverenigingen, jongerenwerk en maatschappelijk werk voorwaarden op betreffende de preventie van alcoholgebruik bij jongeren.
Voorbeelden van subsidievoorwaarden die de gemeente kan stellen zijn het verantwoord schenken van alcohol door sportverenigingen en deelname aan een training gericht op vroeg signalering van alcoholgebruik onder jongeren door jongerenwerkers en sociaal maatschappelijk werkers.

5. Zet via de taskforce meer in op preventieve activiteiten
In het bestaande Taskforce Jeugd overleg worden diverse onderwerpen besproken, waaronder preventieve maatregelen tegen alcoholgebruik onder jongeren. Aan dit overleg nemen de politie, het jeugdpreventieteam (JPT), woningcorporatie, de beveiligingsdienst en het jongerenwerk deel. Zet via de Taskforce Jeugd nog meer in op de preventie van specifiek alcoholgebruik onder jongeren. Hierbij met name ook inzetten op het jongerenwerk. Zij staan vaak dichterbij de jongeren en hebben een goed contact met hen.
De gemeente kan hierin een aanvullende rol hebben, door bijvoorbeeld gesprekken te initiëren tussen ouders van jongeren en bestuurders.

Bronnen

 • Jeugdgezondheidsmonitor 2011, Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ.
 • Gezondheidsmonitor Volwassenen & Ouderen 2012, Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ.
 • Monitor Jeugdgezondheidszorg 2012 – 2013 Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ.

Contactinfo

 • 078 - 770 85 00
  Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
  Karel Lotsyweg 40
  Postbus 166

Sociale media

Volg ons op facebook of twitter

Volg ons Facebook Volg ons op Twitter

Deel deze pagina

Om deze pagina te delen via jouw eigen sociale media kanaal

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn