Adviezen Onderwijsparticipatie

De scholen voor primair onderwijs in Cromstrijen geven aan voldoende vat op schoolverzuim te hebben. De verzuimaanpak van het Wellant College is op orde. Toch is de vraag of de aanpak ten aanzien van leerplicht en voortijdig schoolverlaten voldoende zichtbaar en effectief is in de gemeente.

Omvang van verzuim en voortijdig schoolverlaten in Cromstrijen
Betreffende kinderen uit Cromstrijen is het aantal verzuimmeldingen van het primair onderwijs in het schooljaar 2012-2013 vrijwel nihil; het aantal meldingen betreffende jongeren op het voortgezet onderwijs ligt hoger (33). Op het mbo is verzuim gemeld van 36 jongeren. Dit is vergelijkbaar met het niveau in de regio Zuid-Holland Zuid.

Het Wellant College, de enige vo-school in Cromstrijen, meldde in het schooljaar 2012-2013 in totaal 26 leerlingen wegens verzuim. Dit betreft 7% van het totaal aantal leerlingen (386). Het verzuimpercentage is hiermee gelijk aan het regionaal gemiddelde (7%).
 
Het aantal nieuwe voortijdig schoolverlaters (vsv’ers) is in het schooljaar 2012-2013 gehalveerd ten opzichte van het schooljaar daarvoor. Het percentage vsv’ers in Cromstrijen (1,3%) ligt onder het regionaal (2,3%) en het landelijk gemiddelde (2,1%).
Ook absoluut gezien heeft Cromstrijen, samen met Korendijk, het minst aantal nieuwe vsv’ers van de regio: respectievelijk 13 en 12. In Zuid-Holland Zuid zijn in totaal 957 nieuwe vsv’ers.

Uit de gemeente Cromstrijen gaan 729 jongeren gaan naar het voortgezet onderwijs (vo) en 296 jongeren en jongvolwassenen naar het MBO.

VO/MBO Aantal deelnemers Vsv'ers %vsv Norm
VO        
VO onderbouw 406 0.0% 0.2%
Vmbo bovenbouw 158 3 1.9% 1.5%
Havo/vwo bovenbouw 165 0.0% 0.1%
Totaal VO 729 3 0.4%  
MBO        
Niveau 1 6 1 16.7% 32.5%
Niveau 2 60 4 6.7% 13.5%
Niveau 3+4 130 5 2.2% 4.25%
Totaal MBO 296 10 3.4%  

Cromstrijense jongeren die buiten de Hoeksche Waard voortgezet onderwijs volgen, gaan met name naar Rotterdam: het Albeda College (60), het Da Vinci College (27), het Hoornbeeck College (13) en het Zadkine College (11). 

Bij politie, het JPT (jeugdpreventieteam), het jongerenwerk en de gemeente bestaat het vermoeden, dat jongeren uit Cromstrijen meer verzuimen dan er door scholen gemeld wordt.

In de Taskforce Jeugd komen veel zaken ter sprake waarin (ziekte)verzuim een rol speelt. Er zijn grote twijfels over de legitimiteit van dat verzuim. LVS heeft hierin een essentiële rol.

Bron: Bijeenkomst Toekomstverkenning voor externen 15 juli 2015


Vmbo-leerlingen in Cromstrijen vergeleken met vmbo-leerlingen in ZHZ:

 • het middelengebruik onder vmbo-jongeren uit Cromstrijen is relatief gezien hoog vergeleken met vmbo-leerlingen in Zuid-Holland Zuid: 14% rookt dagelijks (vmboZHZ: 8%); 47% drinkt wekelijks (vmbo ZHZ: 31%); 33% maakt zich schuldig aan binge-drinken (vmbo ZHZ: 22%) en 15% gebruikt regelmatig drugs (vmbo ZHZ: 7%);
 • 14% van de jongeren afkomstig uit Cromstrijen, ingeschreven op een vmbo-school, geeft aan psychosociale problemen te hebben (tegen 8% regiobreed).

Er bestaat een causaal verband tussen middelengebruik en/of psychosociale problematiek én schoolverzuim.

De gemeente investeert in de aanpak van jeugdproblematiek
Het lokaal en regionaal jeugdbeleid staat volop in de belangstelling bij de gemeente Cromstrijen.Gelet op de huidige kennis over de problematiek bij jongeren is het van belang om de integrale aanpak met de inzet vanuit leerplicht en voortijdig schoolverlaten meer zichtbaar te maken.

Advies Cromstrijen

 1. Scholen zijn (wettelijk) verplicht ‘ongeoorloofd’ verzuim op school te melden. De verzuimmelding is de start van mogelijke interventies van Leerplicht- en Voortijdig Schoolverlaten (LVS). De gemeente kan (in samenwerking met LVS) in het lokaal overleg met het onderwijsveld de scholen op deze verantwoordelijkheid wijzen. Zonder deze meldingen kan LVS  het werk niet doen.
 2. Het verdient aanbeveling dat LVS participeert in de Taskforce Jeugd; deze Taskforce is een voorloper van het gemeentelijke Jeugdteam, dat in het kader van de decentralisatie Jeugdzorg wordt opgericht (2015).
 3. Door actieve deelname aan de Taskforce Jeugd kan bovendien het volgende onderzocht worden:
 • de daadwerkelijke omvang van het verzuim onder vo- en mbo-leerlingen uit Cromstrijen;
 • de mate waarin dit verzuim hand in hand gaat met middelengebruik en/of psychosociale problemen;
 • welke integrale aanpak het meest effectief is;
 • welke afgestemde inzet vanuit de Dienst Gezondheid & Jeugd gewenst is.

Bronnen

 • Kwalitatief onderzoek naar de risicofactoren van schoolverzuim en voortijdig schoolverlaten, literatuuronderzoek in opdracht van de Dienst Gezondheid & Jeugd, Wouter Haverkort, april 2014
 • BLVS in Beeld, Kwaliteit in dienstverlening, Wat kunt u verwachten van Bureau Leerplicht en Voortijdig Schoolverlaten?, BLVS, februari 2011
 • Gezamenlijke aanpak schoolverzuim VO, Dienst Gezondheid & Jeugd, juli 2014

Data

Contactinfo

 • 078 - 770 85 00
  Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
  Karel Lotsyweg 40
  Postbus 166

Sociale media

Volg ons op facebook of twitter

Volg ons Facebook Volg ons op Twitter

Deel deze pagina

Om deze pagina te delen via jouw eigen sociale media kanaal

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn