Adviezen Schulden en gebruik minimavoorzieningen

Dordrecht is de gemeente in Zuid-Holland Zuid met het laagst gestandaardiseerd inkomen, de meeste inwoners met problemen om rond te komen en de meeste inwoners zonder werk.

Dordrecht kent veel werklozen
In Dordrecht heeft 74% van de 19- tot en met 64- jarigen betaald werk, 6% is werkloos en 6% is volledig arbeidsongeschikt. In 2012 ontvingen 12.420 Dortenaren een arbeidsongeschiktheids- of werkeloosheidsuitkering.

Tabel 1. Landelijke uitkeringen 2012 gemeente Dordrecht (Bron: CBS).

  Aantal Per 1000 inwoners 15 tot 65 jaar
Uitkeringen Arbeidsongeschiktheid
AO-uitkeringen 5.740 73
WAO-uitkeringen 2.740 35
Wajong-uitkeringen 1.490 19
Uitkeringen Werkeloosheid
WW-uitkeringen 2.450 31
Totaal 12.420 158

Het aantal 15 tot 65-jarigen met een Bijstand uitkering (ABW WWB/WIJ-uitkering) in Dordrecht is met 64 mensen per 1.000 inwoners hoger dan het gemiddelde in Nederland (49 per 1.000 inwoners). In 2012 hadden 3.490 Dortenaren een bijstandsuitkering. In Dordrecht wonen de meeste kinderen (tot en met 17 jaar) in een uitkeringsgezin (7%).
In Nederland leeft 6% van de kinderen in een uitkeringsgezin.

Kwart van de volwassenen in Dordrecht heeft moeite om rond te komen
De volwassenen in Dordrecht hebben het laagste gestandaardiseerd inkomen van Zuid-Holland Zuid, namelijk €23.000 per jaar. Een kwart (24%) van de volwassenen in Dordrecht geeft aan (enige of grote) moeite te hebben met rondkomen, 7% heeft meer dan drie soorten betalingsachterstanden en 8% heeft betalingsachterstanden groter dan €1000,-. Laag opgeleiden hebben vaker grote moeite met rondkomen van het inkomen vergeleken met hoog opgeleiden. Ook hebben laag opgeleiden vaker betalingsachterstanden.
In Dordrecht ligt het aandeel volwassenen dat schulden moet maken om rond te komen hoger dan het Drechtsteden gemiddelde, vooral in de wijken Noordflank, Oud Krispijn, Staart, Crabbehof/Zuidhoven. Voornamelijk éénoudergezinnen kampen met schulden, terwijl 65-plussers de minste moeite hebben om rond te komen. Een kwart of meer van de volwassenen in de Drechtsteden is niet bekend met instanties die hulp bieden bij financiële problemen. Er zijn geen verschillen naar gemeente in de Drechtsteden.

Minimabeleid van de gemeente Dordrecht stelt inwoners in staat te participeren
De Sociale Dienst Drechtsteden (SDD) voert het minimabeleid van de gemeente Dordrecht uit. Voor burgers met een inkomen onder de 110% van het minimuminkomen kent de SDD de minimaregelingen zoals IZA Cura collectieve zorgverzekering, vrijwilligersvergoeding en SMS kinderfonds (vergoeding voor kosten van bijvoorbeeld een sportclub of muziekles). De collectieve zorgverzekering IZA Cura kent de meeste gebruikers, namelijk 5.635 (in 2013). In 2013 hebben 1.844 kinderen in Dordrecht gebruikt gemaakt van het SMS-kinderfonds en 2.360 mensen hebben een persoonlijk minimabudget ontvangen (ondersteuning om noodzakelijke uitgaven te kunnen doen). Tenslotte hebben 209 mensen in 2013 gebruik gemaakt van de vrijwilligersvergoeding. Dit is meer dan het dubbele ten opzichte van 2012 (98).

Economische recessie treft vooral kwetsbare groepen
Voor de nabije toekomst wordt verwacht dat de sociaaleconomische gezondheidsverschillen mogelijk groter worden. Veel effecten van de recente economische recessie, zoals toename van armoede en werkloosheid, zijn nu pas merkbaar en treffen vooral mensen met een lage opleiding en andere kwetsbare groepen.

Mensen met een lage opleiding zijn ongezonder en verlaten school vaker voortijdig
Er is in Nederland al jarenlang een verschil in levensverwachting en gezondheid tussen mensen met een hoge en een lage sociaal-economische status (ses). Mensen met een lage ses leven gemiddeld zes jaar korter en brengen 16 tot 19 jaar korter door in goede gezondheid dan mensen met een hoge ses. In Zuid-Holland Zuid zijn deze verschillen in gezondheid tussen hoog- en laagopgeleiden vergelijkbaar met de rest van Nederland. Voor de nabije toekomst wordt verwacht dat de sociaaleconomische gezondheidsverschillen mogelijk groter worden.

Factoren die samenhangen met een lage sociaaleconomische status zijn een laag opleidingsniveau van de ouders, een niet-westerse achtergrond, werkloosheid van de ouders, wonen in een grote stad en/of in een achterstandswijk of wonen in een eenoudergezin. Voortijdig schoolverlaten komt relatief veel voor bij leerlingen met een lage sociaaleconomische status.

Gezondheid en participatie hangen nauw samen. Naar school gaan, werken, het doen van vrijwilligerswerk geeft mensen meer regie over het eigen leven, vergroot het sociale netwerk en geeft een gevoel van voldoening. Anderzijds is een goede gezondheid een belangrijke voorwaarde om werk te krijgen en te houden, goed mee te kunnen op school en vrijwilligerswerk te kunnen doen.

De Dienst Gezondheid & Jeugd monitort de gezondheidssituatie van de jeugd, volwassenen en ouderen in de regio Zuid-Holland Zuid.

Contactinfo

  • 078 - 770 85 00
    Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
    Karel Lotsyweg 40
    Postbus 166

Sociale media

Volg ons op facebook of twitter

Volg ons Facebook Volg ons op Twitter

Deel deze pagina

Om deze pagina te delen via jouw eigen sociale media kanaal

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn