Adviezen Wmo- en Jeugdzorgvoorzieningen

In 2012 maken 655 jongeren in Dordrecht gebruik van jeugd- en opvoedhulp en 500 jongeren van zorg verleend door Bureau Jeugdzorg. De meeste van deze jongeren ontvangen ambulante jeugdzorg. Onder 65-plussers in Dordrecht geeft 14% aan in het afgelopen jaar gebruik gemaakt te hebben van thuiszorg.

JEUGDZORG

In Dordrecht wordt het meest gebruik gemaakt van jeugdzorgvoorzieningen
Het gebruik van provinciaal gefinancierde jeugdzorg voor de gemeente Dordrecht kan worden onderverdeeld in ‘totale zorg door jeugd en opvoedhulp’ en ‘totale zorg door Bureau Jeugdzorg’. In Dordrecht wordt meer gebruik gemaakt van beide jeugdzorgvoorzieningen per 100 jongeren, in vergelijking met Zuid-Holland Zuid en de Drechtsteden (tabel 1).

Tabel 1: Aantal jongeren en aantal jongeren per 100 0-19 jarigen in provinciale jeugdzorg (Bron: Centraal Bureau voor Statistiek, 2012).

  Jeugd en Opvoeding Bureau Jeugdzorg
  N totaal N per 100 N totaal N per 100
Dordrecht 655 2,38 500 1,82
Drechtsteden 1140 1,78 890 1,39
Zuid-Holland Zuid 1980 1,67 1395 1,18

Er wordt vooral gebruik gemaakt van Ambulante Jeugdzorg
De totale jeugd- en opvoedhulp is te onderscheiden in: ambulante jeugdzorg, dagbehandeling, residentiële jeugdzorg en pleegzorg. Vormen van provinciaal gefinancierde jeugdzorg, die geleverd wordt door Bureau Jeugdzorg, zijn te onderscheiden in ondertoezichtstelling, voogdij en jeugdreclassering. De meeste jongeren die jeugdzorg ontvangen in Dordrecht, ontvangen ambulante jeugdzorg.

Tabel 2: Aantal personen in Dordrecht tot 18 jaar dat op enig moment in het jaar gebruik heeft gemaakt van provinciaal gefinancierde jeugdzorg  (Bron: Centraal Bureau voor Statistiek, 2011-2012).

  2011 2012
  Jongeren in jeugdzorg Jongeren in jeugdzorg
Totaal zorg door jeugd en opvoedhulp 680 655
Ambulante jeugdzorg 625 590
Dagbehandeling 95 80
Residentiële jeugdzorg 170 160
Pleegzorg 185 190
Totaal zorg door Bureau Jeugdzorg 555 500
Ondertoezichtstelling (OTS) 380 360
Voogdij 90 95
Jeugdreclassering 115 80

Voetnoot: Cijfers zijn afgerond op vijftallen

WMO VOORZIENINGEN

In de wijk Sterrenburg wordt het meest gebruik gemaakt van huishoudelijke verzorging
Een groot deel van de Wmo bestaat uit thuiszorg of huishoudelijke hulp. Hoe ouder men wordt hoe intensiever men gebruik maakt van deze vorm van ondersteuning. In 2012 geeft 14% van de 65-plussers in Dordrecht aan het afgelopen jaar gebruik gemaakt te hebben van thuiszorg. Dit is vergelijkbaar met het percentage in de Drechtsteden en de regio Zuid-Holland Zuid. In 2011 maakten 3760 personen in Dordrecht gebruik van huishoudelijke verzorging (Wmo). In de wijk Sterrenburg wordt in 2011 het meest gebruik gemaakt van huishoudelijke verzorging (Wmo).

Tabel 3. Gebruik van regelingen en voorzieningen binnen huishoudens per gemeente en wijk, 2011 (Bron: Verkleij, C, & Heij de, E. (2013). Samenloop van regelingen en voorzieningen per gemeente en wijk, 2011. CBS, Centrum voor Beleidsstatistiek).

Wijk Totaal personen Wmo huishoudelijke verzorging AWBZ persoonlijke verzorging AWBZ verpleging AWBZ inividuele begeleiding AWBZ groepsbegeleiding
Binnenstad 8510 240 165 70 85 40
Noordflank 7415 225 120 50 80 40
Oud-Krispijn 11015 205 105 60 80 25
Nieuw-Krispijn 5060 215 130 65 50 40
het Reeland 11170 175 110 55 70 25
Staart 5330 295 205 70 45 40
Wielwijk 6295 320 205 90 125 50
Crabbehof /Zuidhoven 8560 445 285 125 135 60
Sterrenburg 21470 840 505 215 130 125
Dubbeldam 12550 395 340 140 70 50
Stadspolders 20145 395 230 105 95 70
Industriegebied West 865 x x x x x
Verspreide bebouwing 410 x x x x x
Totaal 118795 3760 2415 1050 975 565

 

De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) verandert vanaf 2015
Per 1 januari 2015 zullen de lichtere vormen van AWBZ-zorg, zoals ondersteuning bij zelfredzaamheid, participatie, en mantelzorg, cliëntondersteuning, dagbesteding en begeleiding worden overgeheveld naar de Wmo. De huishoudelijke verzorging zoals die in de huidige Wmo is opgenomen zal gereduceerd worden. Alleen de groep mensen die het echt nodig heeft en die het niet zelf kan betalen zal de huishoudelijke hulp nog vergoed krijgen vanuit de Wmo. De decentralisatie biedt de mogelijkheid om ondersteuning bij zelfredzaamheid en participatie dichter bij de burgers te organiseren. De zorg die onder de Wmo valt, is de verantwoordelijkheid van de gemeente.

Bronnen

  • CBS Statline
  • Verkleij, C, & Heij de, E. (2013). Samenloop van regelingen en voorzieningen per gemeente en wijk, 2011. CBS, Centrum voor Beleidsstatistiek.
  • Gezondheidsmonitor Volwassenen & Ouderen 2012, Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ.

Contactinfo

  • 078 - 770 85 00
    Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
    Karel Lotsyweg 40
    Postbus 166

Sociale media

Volg ons op facebook of twitter

Volg ons Facebook Volg ons op Twitter

Deel deze pagina

Om deze pagina te delen via jouw eigen sociale media kanaal

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn