Adviezen Gewicht

Nog te veel jeugdigen uit Hardinxveld-Giessendam hebben overgewicht. De Dienst Gezondheid & Jeugd adviseert de gemeente Hardinxveld-Giessendam om het beleid gericht op het bevorderen van gezond gewicht te continueren.

Overgewicht komt veel voor bij de jeugd in Hardinxveld-Giessendam
In Hardinxveld-Giessendam heeft 15% van de 5-jarigen overgewicht, onder 10-jarigen is dit 22% en onder 13-jarigen 20%. Het percentage overgewicht onder de jeugd is in Hardinxveld-Giessendam vergelijkbaar met het percentage in de regio ZHZ.
Bij het bevorderen van gezond gewicht staat het stimuleren van beweging en gezonde voeding centraal. Van de 12- tot en met 18-jarigen in Hardinxveld-Giessendam voldoet 21% aan de Nationale Norm Gezond Bewegen (NNGB) en 62% van de 12 tot en met 18-jarigen is lid van een sportvereniging. Van de 5-jarigen in Hardinxveld-Giessendam eet 18% iedere dag groente. Dit geldt voor 16% van de 10-jarigen en 17% van de 12 tot en met 18-jarigen. Van de 12- tot en met 18-jarigen in Hardinxveld-Giessendam eet 9% twee maal per dag fruit. Onder 5-jarigen is dit 16% en onder 10-jarigen 13%.

Hardinxveld-Giessendam zet in op het bevorderen van gezond gewicht van de jeugd
Hardinxveld-Giessendam zet in op het bevorderen van gezond gewicht door deelname aan het regionale uitvoeringsprogramma Gezond Gewicht. Dit programma is gericht op een integrale aanpak rond het bevorderen van een gezonde leefstijl bij kinderen en jongeren van 0-19 jaar, met bijzondere aandacht voor bewegen en gezonde voeding. Daarnaast besteedt het programma aandacht aan bewustwording van het belang van een gezonde leefstijl. Hierbij richt het programma zich op ouders en verzorgers van kinderen en jongeren van 0-19 jaar, professionals en gemeenten. In Hardinxveld-Giessendam wordt ook gewerkt met combinatiefunctionarissen en met een buitenspeelteam (jongerenwerk welzijnsstichting Servanda). Daarnaast kan Hardinxveld-Giessendam overwegen JOGG (Jongeren op Gezond Gewicht) gemeente te worden.

Jongeren op Gezond Gewicht (JOGG) is een lokale aanpak gericht op wijken waar het percentage overgewicht onder jongeren van 0-19 jaar het hoogst is. Onder de paraplu van de gemeente werken publieke en private partijen, zoals scholen, kinderopvangcentra, sportclubs, huisartsen, supermarkten en woningbouwverenigingen samen. Die lokale samenwerking leidt tot betere sport-, beweeg- en speelfaciliteiten en tot meer aandacht voor gezonde voeding en beweging. Elke gemeente realiseert op basis van vijf pijlers de JOGG-aanpak en neemt concrete beslissingen over de lokale aanpak:
Welke wijken worden aangepakt? Welke doelgroepen worden aangesproken? Welke activiteiten worden in samenhang ingezet?
In juli 2014 werken ruim 60 gemeenten met de JOGG-aanpak, waaronder Dordrecht en Zwijndrecht in de regio Zuid-Holland Zuid. Alle JOGG-gemeenten bij elkaar vormen de JOGG-beweging. Een beweging waarin gemeenten elkaar helpen, kennis en ervaring uitwisselen en elkaar versterken.

Aandacht voor het bevorderen van gezond gewicht blijft van belang
De Dienst Gezondheid & Jeugd heeft een aantal adviezen betreffende het bevorderen van gezond gewicht voor de gemeente Hardinxveld-Giessendam. Deze adviezen zijn gebaseerd op de in de afgelopen jaren uitgevoerde activiteiten en maatregelen in Hardinxveld-Giessendam en kennis over de effecten van deze activiteiten en maatregelen. Een deel van de hierna genoemde activiteiten en maatregelen wordt overigens al uitgevoerd in de gemeente Hardinxveld-Giessendam.

1. Zet in op het bevorderen van een gezonde leefstijl bij jonge kinderen
Benadruk bij kinderdagverblijven, peuterspeelzalen, gastouderbureaus en de jeugdgezondheidszorg het belang van het bevorderen van een gezonde leefstijl bij jonge kinderen. De gemeente kan hiertoe in haar afspraken met deze organisaties inzetten op:

 • het opstellen van beleid t.a.v. voeding en bewegen door deze organisaties;
 • deskundigheidsbevordering van medewerkers van deze organisaties op het terrein van voeding en bewegen [zie kader 1 voor een inspirerend voorbeeld];
 • het organiseren van voorlichtingsactiviteiten over een gezonde leefstijl door deze organisaties voor kinderen en ouders.
Deskundigheidsbevordering vanuit het uitvoeringsprogramma Gezond Gewicht richt zich op het thema voeding en bewegen of bijvoorbeeld het communiceren met ouders over deze onderwerpen. Deskundigheidsbevordering is maatwerk en kan bijvoorbeeld ‘on the job’ plaatsvinden voor medewerkers van de kinderopvang gericht op bewegen met kinderen erbij. Wanneer de kennis is opgefrist, wordt dezelfde boodschap uitgedragen richting ouders, middels een ouderavond. Door ‘on the job’ te coachen heeft de organisatie geen extra kosten door zogenaamde verleturen. Deze vorm van deskundigheidsbevordering heeft succesvol plaatsgevonden in Zwijndrecht, Hendrik-Ido-Ambacht en Sliedrecht.

2. Maak ouders bewust van het belang van een gezonde leefstijl
Zet in op de bewustwording bij ouders van het belang van een gezonde leefstijl voor hun kinderen en voor henzelf. Dit kan door het organiseren van voorlichting voor ouders over een gezonde leefstijl op plaatsen waar zij te bereiken zijn, zoals bij de kinderopvang en via scholen.

3. Stimuleer het bevorderen van mentale weerbaarheid via het basisonderwijs
Benadruk bij basisscholen het belang van het voeren van beleid gericht op het stimuleren van gezond gewicht, met als onderdelen:

 • voorlichting voor ouders over het belang van gezonde voeding en bewegen;
 • de inzet van buurtsportcoaches voor een divers en structureel beweegaanbod op en in aansluiting met school;
 • de aanleg van een beweegvriendelijk schoolplein;
 • het implementeren van een lesprogramma over gezonde voeding;
 • het stellen van regels ten aanzien van tussendoortjes en traktaties.

4. Zet in op samenwerking met partijen die zich richten op jonge kinderen en hun ouders
Zoek samenwerking met partijen in de gemeente om ouders en kinderen te kunnen bereiken op belangrijke vindplaatsen. Neem in de afspraken met deze partijen subsidievoorwaarden op betreffende het bevorderen van een gezonde leefstijl. Belangrijke partijen zijn de jeugdgezondheidszorg, de bibliotheek, het welzijnswerk en de buurtsportcoaches.

In Oud-Beijerland is in oktober 2013 een themaweek ‘voeding en bewegen’ georganiseerd onder de naam tOBfit. Dit was een initiatief van de combinatiefunctionarissen in Oud-Beijerland, de Dienst Gezondheid & Jeugd en het Centrum voor Jeugd & Gezin Hoeksche Waard. Alle kinderopvangorganisaties, peuterspeelzalen en scholen in de gemeente deden actief mee aan deze week.
Het doel van de themaweek was bewustwording bij ouders, leerkrachten en kinderen omtrent gezond eten en bewegen. Tijdens de week werden door de deelnemende partijen diverse activiteiten geïnitieerd, zoals supermarktrondleidingen voor leerlingen over gezonde voeding, een sponsorloop voor alle basisschoolleerlingen, (gezonde) kooklessen voor basisschool leerlingen en een gratis sportles voor docenten.

Bronnen

 • Jeugdgezondheidsmonitor 2011, Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ.
 • Monitor Jeugdgezondheidszorg 2012 – 2013 Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ.

Contactinfo

 • 078 - 770 85 00
  Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
  Karel Lotsyweg 40
  Postbus 166

Sociale media

Volg ons op facebook of twitter

Volg ons Facebook Volg ons op Twitter

Deel deze pagina

Om deze pagina te delen via jouw eigen sociale media kanaal

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn