Adviezen Alcoholgebruik

Het alcoholgebruik in Korendijk is hoog. De Dienst Gezondheid & Jeugd adviseert de gemeente Korendijk om het huidige beleid gericht op de preventie van alcoholgebruik onder jongeren te continueren. Dit kan binnen het kader van het uitvoeringsprogramma Verzuip jij je Toekomst?!

Alcoholgebruik in Korendijk onder zowel jongeren als volwassenen hoog
Van de Korendijkse leerlingen in klas 2 van het voortgezet onderwijs heeft 43% wel eens alcohol gedronken. Dit percentage is het hoogste van de Hoeksche Waard (36%). In Zuid-Holland Zuid is dat 37%. Van de 12- tot 18-jarige Korendijkse vmbo-leerlingen heeft 58% wel eens alcohol gedronken (vmbo-leerlingen Zuid-Holland Zuid: 52%). Drie van de tien (29%) Korendijkse vmbo-leerlingen heeft in de afgelopen maand aan bingedrinken gedaan, Onder dezelfde groep in Zuid-Holland Zuid is dat lager: 22%.

Ook volwassenen in Korendijk drinken relatief veel. Het percentage overmatig drinkers onder volwassenen in Korendijk (21%)  is het hoogste van de Hoeksche Waard (17%) en Zuid-Holland Zuid (15%). Onder overmatig drinken wordt verstaan: meer dan zeven glazen alcohol per week voor vrouwen en meer dan 14 glazen per week voor mannen. Onder ouderen (65+) in Zuid-Holland Zuid is het percentage alcoholdrinkers kleiner dan onder de rest van de volwassen bevolking. Driekwart van de ouderen drinkt wel eens alcohol, terwijl 80% van de 19- tot en met 64-jarigen aangeeft wel eens alcohol te drinken.

Inwoners met laag opleidingsniveau drinken vaker teveel alcohol
Leerlingen die een lager onderwijsniveau volgen, geven vaker aan in de afgelopen vier weken ‘binge’ te hebben gedronken. Dit loopt op van 16% van de vwo-leerlingen tot 25% onder leerlingen van het praktijkonderwijs. Ook het percentage zware drinkers onder laag opgeleide volwassenen is hoger (8%) dan onder hoogopgeleide volwassenen (5%). Onder zware drinker wordt verstaan: drinkt minstens één keer per week zes of meer glazen (mannen) of vier of meer glazen (vrouwen). Wel is het zo dat laagopgeleide volwassenen twee keer vaker geheelonthouder zijn dan hoogopgeleiden. Deze cijfers betreffen het opleidingsniveau en alcoholgebruik van leerlingen en volwassenen in Zuid-Holland Zuid.

Korendijk ontmoedigt alcoholgebruik onder jongeren
Korendijk zet in op het ontmoedigen van alcoholgebruik onder jongeren door deelname aan het regionale uitvoeringsprogramma Verzuip jij je Toekomst?!. Dit programma combineert maatregelen op het gebied van beleid en regelgeving, handhaving en bewustwording. Korendijk krijgt vanuit Verzuip jij je Toekomst?! advies over het opstellen van alcoholmatigingsbeleid en ondersteuning bij het handhaven van de regels rondom het verstrekken van alcohol.

Het programma initieert voorlichting over de risico’s van alcoholgebruik door jongeren voor ouders, scholen, horeca, supermarkten, sportverenigingen en jongeren. In Korendijk vinden specifiek op Korendijk gerichte activiteiten plaats en, daarnaast, activiteiten gericht op de gehele Hoeksche Waard.

Voorbeelden zijn de cursus 'vroegsignalering en verwijzing' voor het jongerenwerk van Welzijn HW, cursus 'Eerste Hulp bij Drugsincidenten' voor horecapersoneel, De Gezonde School en Genotmiddelen op de Willem van Oranje, het Actief College en het Wellant College (deze scholen worden ook bezocht door leerlingen uit Korendijk), ambulant preventiewerk door YOUZ gericht op de hanggroepen in de vier kernen van Korendijk en een thema avond alcohol, drugs, energydrank en gamen in het jongerencentrum Piershil. YOUZ heeft een aantal gesprekken gehad met Korendijkse sportverenigingen om te kijken naar het beleid rondom het schenken van alcohol.

Verder is er voorlichting op basisscholen, ouderavond, verspreiding van het  'Alcohol NEE Contract' onder basisschoolleerlingen groep 8, input voor informatiebijeenkomst met alcoholverstrekkers over de nieuwe Drank en Horecawet en wordt een alcoholfolder voor ouders tijdens de preventieve gezondheidsonderzoeken (PGO) in groep 7 aangereikt. In oktober 2014 vindt er een Verzuip jij je Toekomst?! actiemaand plaats met diverse activiteiten in de hele Hoeksche Waard.

Aandacht voor preventie van alcoholgebruik blijft van belang
Op basis van resultaten van in de afgelopen jaren uitgevoerde activiteiten en maatregelen in Korendijk gericht op de preventie van alcoholgebruik en kennis over de effecten van deze activiteiten en maatregelen, luidt het advies van de Dienst Gezondheid en Jeugd aan Korendijk:

1. Maak ouders bewust van het belang van de preventie van alcoholgebruik
Zet vroeg in op de bewustwording bij ouders van de negatieve effecten en de risico’s van alcoholgebruik door hun kinderen. Geef daarbij ook aan dat ouders hun kind van onder de 18 geen alcohol moeten laten drinken in huiselijke kring.
De gemeente kan aan bewustwording werken via het organiseren van voorlichting voor ouders over alcoholgebruik door jongeren

De ouderavond ‘Help mijn kind wordt een puber!’ wordt regelmatig ingezet vanuit het regionale alcoholpreventieprogramma Verzuip jij je Toekomst?!. Deze avond is bedoeld voor ouders van kinderen tussen de 11 en 13 jaar en staat in het teken van de veranderingen die een kind ondergaat als het naar het voortgezet onderwijs gaat, en vooral wat dat betekent voor de ouders.  De bijeenkomst duurt ongeveer twee uur en gaat specifiek in op een aantal gezondheidsthema’s. Zo wordt stil gestaan bij het experimenteergedrag van een puber. Een puber zoekt immers grenzen op, ook met drank. Maar wat is ‘normaal’ experimenteergedrag en hoe stel je grenzen?


2. Benadruk bij alcoholverstrekkers het belang van preventie van alcoholgebruik.
Dit kan de gemeente Korendijk doen door:

 • tijdens het overleg tussen de gemeente en de horeca ondernemers expliciet aandacht te vragen voor het organiseren van trainingen voor horecapersoneel (BarCode, Eerste Hulp Bij Drank- en drugsongelukken in het Uitgaanscircuit);
 • evenementenorganisaties te wijzen op de brochure ‘alcoholmaatregelen voor evenementenorganisaties’, waarin de maatregelen gericht op alcoholmatiging staan die zij kunnen nemen voor, tijdens na de uitvoering van evenementen;
 • het stimuleren van een betere leeftijdscontrole bij alcoholverkoop door gesprekken die buitengewoon opsporingsambtenaren voeren met zowel commerciële als niet-commerciële verkopers van alcohol.

3. Stel eisen aan het preventiebeleid van organisaties die subsidie ontvangen van de gemeente
Neem in de subsidievoorwaarden voor sportverenigingen, jongerenwerk en maatschappelijk werk voorwaarden op betreffende de preventie van alcoholgebruik bij jongeren.

Voorbeelden van subsidievoorwaarden die de gemeente kan stellen zijn het verantwoord schenken van alcohol door sportverenigingen en deelname aan een training gericht op vroegsignalering van alcoholgebruik onder jongeren door jongerenwerkers en sociaal maatschappelijk werkers.

Bronnen

 • Jeugdgezondheidsmonitor 2011, Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ.
 • Gezondheidsmonitor Volwassenen & Ouderen 2012, Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ.
 • Monitor Jeugdgezondheidszorg 2012 – 2013 Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ.

Contactinfo

 • 078 - 770 85 00
  Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
  Karel Lotsyweg 40
  Postbus 166

Sociale media

Volg ons op facebook of twitter

Volg ons Facebook Volg ons op Twitter

Deel deze pagina

Om deze pagina te delen via jouw eigen sociale media kanaal

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn