Adviezen Onderwijsparticipatie

Het verzuimpercentage in Korendijk is laag. Dit geldt ook voor het percentage voortijdig schoolverlaters. Toch is er zorg over de ontwikkelkansen voor laag opgeleide jongeren, waardoor er risico’s kunnen ontstaan met betrekking tot inkomen en leefstijl.

Verzuim en voortijdig schoolverlaten in Korendijk
Het aantal verzuimmeldingen in het schooljaar 2012-2013 uit het primair onderwijs van kinderen uit de gemeente Korendijk is bijna nihil. Het aantal meldingen van jongeren uit het voortgezet onderwijs ligt hoger. Ook op het MBO is het aantal verzuimmeldingen laag.

Het aantal nieuwe voortijdig schoolverlaters (vsv’ers) is in het schooljaar 2012-2013 gehalveerd ten opzichte van het schooljaar daarvoor. Het percentage vsv’ers in Korendijk (1,3%) ligt onder het regionaal (2,3%) en het landelijk gemiddelde (2,1%).
Ook absoluut gezien heeft Korendijk samen met Cromstrijen het minst aantal nieuwe vsv’ers van de regio: respectievelijk 12 en 13. Zuid-Holland Zuid telt 957 nieuwe vsv’ers.

In totaal gaan 665 jongeren uit Korendijk naar het VO en 279 jongeren en jongvolwassenen uit Korendijk naar het mbo.

Tabel 1: deelnemers Korendijk naar VO en Mbo-niveau. (bron: www.vsvverkenner.nl)

VO/Mbo aantal deelnemers vsv'ers %vsv Norm
VO onderbouw 372 1 0.3% 0.2%
Vmbo bovenbouw 142 3 2.1% 1.5%
Havo/Vwo bovenbouw 151 0.0% 0.1%
Totaal VO 665 4 0.6%  
Mbo niveau 1 5 2 40% 32.5%
Mbo niveau 2 68 3 4.4% 13.5%
Mbo niveau 3+4 206 3 1.5% 4.25%
Totaal Mbo 279 8 2.9%  

De jongeren woonachtig in Korendijk die buiten de Hoeksche Waard voortgezet onderwijs volgen, gaan met name naar het Albeda College Rotterdam (61); het Hoornbeeck College in Rotterdam (27); het Da Vinci College in Dordrecht (15) en het Scheepvaart & Transport College Rotterdam (12).

Het toekomstperspectief van jongeren in Korendijk
De gemeente heeft een directe verbinding naar het primair onderwijs. Richting het voortgezet onderwijs en mbo heeft de gemeente alleen op een indirect wijze invloed. Uit gesprekken met de gemeente blijkt dit wel van belang te zijn. De gemeente geeft aan dat er zorg is over het toekomstperspectief van de jongeren en jongvolwassenen die in een meer sociaal zwakke structuur opgroeien.

Het percentage verzuim en voortijdig schoolverlaten in Korendijk  ligt onder het regionaal gemiddelde. De sociale controle is groot, zeker in de periode dat de kinderen op het primair onderwijs zitten.  

Er wordt aangegeven dat veel volwassenen relatief laag opgeleid zijn en dat ouders hun kinderen weinig stimuleren in de ontwikkeling.

Zorgen zijn er over het toekomstperspectief van jongeren en jongvolwassenen, die in bepaalde lage-SES kernen (lage Sociaal Economische Status) wonen. Binnen Korendijk heeft Piershil een iets hogere statusscore vergeleken met Zuid-Holland Zuid. Goudswaard, Nieuw-Beijerland en Zuid-Beijerland hebben een vergelijkbare statusscore met Zuid-Holland Zuid.

Het vermoeden bestaat dat de verborgen werkloosheid onder de  jongvolwassenen relatief hoog is, omdat ze geen uitkering aanvragen en niet geregistreerd staan als werkzoekend.

De attitude binnen bepaalde gezinnen is, dat ‘het is zoals het is’  en er weinig daadkracht c.q. vermogen is om het tij te keren.

Hoewel het bovenstaand beeld niet is gebaseerd op onderzoek, wordt het beeld echter wel gedeeld door verschillende vertegenwoordigers van onderwijs, verenigingen en kerken.

Korendijk wil inzicht in de jongeren en hun mogelijkheden
Advies:
1. Met een aantal sleutelfiguren van binnen en buiten de gemeente wordt het onderwerp ‘toekomstperspectief voor jongeren Korendijk’ verder uitgediept. Zo kan duidelijk worden gemaakt, welke jongeren, in welke mate, in hun ontwikkeling belemmerd worden. Ook kan worden vastgesteld of hier een (individueel gerichte) aanpak nodig is.2. Het werken aan bewustwording (over het belang van een gedegen opleiding c.q. baan met perspectief) bij ouders en jongeren/jongvolwassenen is hiervoor belangrijk. Scholen, verenigingen en kerkgenootschappen spelen hierin een essentiële rol.


Bronnen

  • Kwalitatief onderzoek naar de risicofactoren van schoolverzuim en voortijdig schoolverlaten, literatuuronderzoek in opdracht van de Dienst Gezondheid & Jeugd, Wouter Haverkort, april 2014
  • BLVS in Beeld, Kwaliteit in dienstverlening, Wat kunt u verwachten van Bureau Leerplicht en Voortijdig Schoolverlaten?, BLVS, februari 2011
  • Gezamenlijke aanpak schoolverzuim VO, Dienst Gezondheid & Jeugd, juli 2014

Data:

Contactinfo

  • 078 - 770 85 00
    Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
    Karel Lotsyweg 40
    Postbus 166

Sociale media

Volg ons op facebook of twitter

Volg ons Facebook Volg ons op Twitter

Deel deze pagina

Om deze pagina te delen via jouw eigen sociale media kanaal

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn