Uitschieters Korendijk

Telkens voordat vanuit onderzoek, verricht door epidemiologen van de Dienst Gezondheid & Jeugd Zuid-Holland Zuid, gegevens beschikbaar komen in de Databank, krijgen gemeenten hierover bericht. Hierin staat de beschrijving van de cijfers van de gemeente die ten opzichte van de regio Zuid-Holland Zuid afwijken, de zogenaamde uitschieters.