Adviezen Alcoholgebruik

Nog te veel jongeren in Leerdam drinken (te veel) alcohol. De Dienst Gezondheid & Jeugd adviseert de gemeente Leerdam het huidige beleid gericht op de preventie van alcoholgebruik onder jongeren te continueren.

Alcoholgebruik onder jongeren in Leerdam is hoog
De helft van de jongeren (12 tot en met 18 jaar) in Leerdam heeft wel eens alcohol gedronken in zijn leven. Ongeveer een derde van de jongeren heeft in de afgelopen maand minimaal één keer alcohol gedronken, waarvan het merendeel aan binge drinken heeft gedaan. Dit wijkt nauwelijks af van het gemiddelde in de Alblasserwaard-Vijfheerenlanden en Zuid-Holland Zuid.
Ongeveer één op de vijf jongeren deed aan binge drinken in de afgelopen vier weken in Zuid-Holland Zuid, meer jongens dan meisjes. Er zijn verschillen naar opleidingsniveau: het percentage binge drinkers op het Praktijkonderwijs is 38, terwijl dit op het VWO 17% is.

Leerdam ontmoedigt alcoholgebruik onder jongeren
Leerdam zet in op het ontmoedigen van alcoholgebruik onder jongeren door deelname aan het regionale uitvoeringsprogramma Verzuip jij je Toekomst?!. Dit programma combineert maatregelen op het gebied van beleid en regelgeving, handhaving en bewustwording. Leerdam krijgt vanuit Verzuip jij je Toekomst?! advies over het opstellen van alcoholmatiging beleid en ondersteuning bij het handhaven van de regels rondom het verstrekken van alcohol. Daarnaast initieert het programma voorlichting over de risico’s van alcoholgebruik en het gebruik van andere middelen zoals tabak, softdrugs, harddrugs en combinatie gebruik door jongeren voor ouders, scholen, horeca, supermarkten, sportverenigingen en jongeren.

Aandacht voor preventie van alcoholgebruik blijft van belang
De Dienst Gezondheid & Jeugd heeft een aantal adviezen voor de gemeente Leerdam gericht op de preventie van alcoholgebruik. Deze adviezen zijn gebaseerd op de in de afgelopen jaren uitgevoerde activiteiten en maatregelen in Leerdam en op kennis over de effecten van deze activiteiten en maatregelen. Een deel hiervan wordt overigens al uitgevoerd in Leerdam.

1. Stimuleer het voeren van een alcoholvrij beleid door het voorgezet onderwijs
De vmbo-vestiging van het Heerenlanden College is geïnteresseerd in het keurmerk Alcoholvrije School. Zij voert een alcoholvrij schoolbeleid, zowel voor leerlingen als voor docenten, en komt daarmee mogelijk in aanmerking voor het keurmerk. Momenteel is Verzuip jij je Toekomst?! in overleg met de locatiedirecteur of de school aan de criteria voldoet.
Wij adviseren de gemeente om bij beide vestigingen van het Heerenlanden College het belang van het voeren van een alcoholvrij schoolbeleid te benadrukken. Met de havo/vwo vestiging is nog geen contact over het keurmerk. In de regio Alblasserwaard-Vijfheerenlanden zijn inmiddels drie schoollocaties in het bezit van het keurmerk Alcoholvrije School.

2. Maak ouders bewust van het belang van de preventie van alcoholgebruik
Zet vroeg in op de bewustwording bij ouders van de negatieve effecten van alcoholgebruik door hun kinderen. Geef daarbij ook aan dat ouders hun kind(eren) van onder de 18 geen alcohol moeten laten drinken in huiselijke kring. Hoe langer het eerste drinkmoment van een jongere wordt uitgesteld, hoe kleiner de kans op problematisch alcoholgebruik op latere leeftijd.
Momenteel is Youz in opdracht van Verzuip jij je Toekomst?! in gesprek met het jongerenwerk Leerdam over het verzorgen van gastlessen in het basisonderwijs over alcohol, roken en cannabis. De scholen krijgen het advies om ouders te betrekken, omdat dit meer effect heeft dan wanneer alleen leerlingen worden benaderd. De gemeente kan een actieve rol vervullen in het basisonderwijs, door hen op het belang van een integrale aanpak te wijzen. Zo’n aanpak bestaat uit gastlessen voor leerlingen, betrekken van ouders, docententraining en aandacht voor het beleid van de school.

De ouderavond ‘Help mijn kind wordt een puber!’ wordt regelmatig ingezet vanuit het regionale alcoholpreventieprogramma Verzuip jij je Toekomst?!. De avond is bedoeld voor ouders van kinderen tussen de 11 en 13 jaar en staat in het teken van de verandering die een kind ondergaat als het naar het voortgezet onderwijs gaat, en vooral wat dat betekent voor de ouders.  De bijeenkomst duurt ongeveer twee uur en gaat specifiek in op een aantal gezondheidsthema’s. Zo wordt stil gestaan bij het experimenteergedrag van een puber. Een puber zoekt immers grenzen op, ook met roken, drank en drugs. Maar wat is ‘normaal’ experimenteergedrag en hoe stel je grenzen?


3. Benadruk bij alcoholverstrekkers het belang van preventie van alcoholgebruik
De gemeente Leerdam zet hierop in door:

 • tijdens het overleg tussen de gemeente en de horecaondernemers expliciet aandacht te vragen voor het organiseren van trainingen voor horecapersoneel (BarCode, Eerste Hulp Bij Drank- en drugsongelukken in het Uitgaanscircuit);
 • evenementenorganisaties te wijzen op de brochure ‘alcoholmaatregelen voor evenementenorganisaties’, waarin de maatregelen gericht op alcoholmatiging staan die zij kunnen nemen voor, tijdens en na de uitvoering van evenementen;
 • het stimuleren van een betere leeftijdscontrole bij alcoholverkoop.

4. Stel eisen aan het preventiebeleid van organisaties die subsidie ontvangen van de gemeente
Neem in de subsidievoorwaarden voor jongerenwerk en maatschappelijk werk voorwaarden op betreffende de preventie van alcoholgebruik bij jongeren en maak  hierover afspraken met sportverenigingen.
Voorbeelden van voorwaarden die de gemeente kan stellen zijn het verantwoord schenken van alcohol door sportverenigingen en deelname aan een training gericht op vroeg signalering van alcoholgebruik onder jongeren door jongerenwerkers en maatschappelijk werkers.

Bronnen

 • Jeugdgezondheidsmonitor 2011, Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ.
 • Gezondheidsmonitor Volwassenen & Ouderen 2012, Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ.

Contactinfo

 • 078 - 770 85 00
  Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
  Karel Lotsyweg 40
  Postbus 166

Sociale media

Volg ons op facebook of twitter

Volg ons Facebook Volg ons op Twitter

Deel deze pagina

Om deze pagina te delen via jouw eigen sociale media kanaal

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn