Adviezen Gewicht

Een groot deel van de jeugd van Leerdam heeft overgewicht. De Dienst Gezondheid & Jeugd adviseert de gemeente Leerdam het beleid gericht op het bevorderen van gezond gewicht te continueren.

Overgewicht komt veel voor bij de jeugd van Leerdam
In Leerdam heeft 17% van de 5-jarigen overgewicht, onder 10-jarigen is dit 25% en onder 13-jarigen 24%. Het percentage overgewicht onder de jeugd is in Leerdam hoger dan in de Alblasserwaard-Vijfheerenlanden: 14, 20 en 20% en in Zuid-Holland Zuid: 16, 21 en 21% onder respectievelijk 5-jarigen, 10-jarigen en 13-jarigen.
Bij het bevorderen van gezond gewicht staat het stimuleren van beweging en gezonde voeding centraal. Van de 12 tot en met 18-jarigen voldoet een kwart aan de Nationale Norm Gezond Bewegen (NNGB) en 64% van de 12 tot en met 18-jarigen is lid van een sportvereniging. 25% van de vijfjarigen, 26% van de 10-jarigen en 23% van de 12 tot en met 18-jarigen in Leerdam eet iedere dag groente. Van de 12 tot en met 18-jarigen eet 9% tweemaal per dag fruit. Onder 5-jarigen is dit 20% en onder 10-jarigen 17%.
De scores op beweging en gezonde voeding zijn laag, dit geldt voor Leerdam, maar dit zien we ook in de andere gemeenten in de Alblasserwaard-Vijfheerenlanden en Zuid-Holland Zuid.

Leerdam zet in op het bevorderen van gezond gewicht van de jeugd
Leerdam zet in op het bevorderen van gezond gewicht door deelname aan het regionale uitvoeringsprogramma Gezond Gewicht. Dit programma is gericht op een integrale aanpak rond het bevorderen van een gezonde leefstijl bij kinderen en jongeren tussen 0 en 19 jaar, met bijzondere aandacht voor bewegen en gezonde voeding. Daarnaast besteedt het programma aandacht aan bewustwording van het belang van een gezonde leefstijl. Hierbij richt het programma zich op ouders en verzorgers van kinderen en jongeren van 0-19 jaar, professionals en gemeenten.

Aandacht voor het bevorderen van gezond gewicht blijft van belang
Op basis van in de afgelopen jaren uitgevoerde activiteiten en maatregelen in Leerdam, gericht op het bevorderen van gezond gewicht en kennis over de effecten van deze activiteiten en maatregelen, luidt het advies van de Dienst Gezondheid & Jeugd aan Leerdam:

1. Zet in op het bevorderen van een gezonde leefstijl bij jonge kinderen
Benadruk bij kinderdagverblijven, peuterspeelzalen, gastouderbureaus en de jeugdgezondheidszorg het belang van het bevorderen van een gezonde leefstijl bij jonge kinderen. Het advies aan de gemeente luidt om hiertoe afspraken te maken met organisaties over:

 • het opstellen van beleid ten aanzien van gezonde voeding en voldoende bewegen door deze organisaties;
 • deskundigheidsbevordering van medewerkers van deze organisaties op het terrein van voeding en bewegen ;
 • het organiseren van voorlichtingsactiviteiten over een gezonde leefstijl door deze organisaties voor kinderen en ouders.
Deskundigheidsbevordering vanuit het uitvoeringsprogramma Gezond Gewicht richt zich op het thema voeding, bewegen of bijvoorbeeld communiceren met ouders over deze onderwerpen. Deskundigheidsbevordering is maatwerk en kan bijvoorbeeld ‘on the job’ plaatsvinden voor medewerkers van de kinderopvang, waarbij zij leren op welke manieren ze met de kinderen kunnen bewegen. Wanneer de kennis is opgefrist, wordt dezelfde boodschap uitgedragen richting ouders, middels een ouderavond. Door ‘on the job’ te coachen heeft de organisatie geen extra kosten door zogenaamde verleturen. Deze vorm van deskundigheidsbevordering heeft succesvol plaatsgevonden in Zwijndrecht, Hendrik-Ido-Ambacht en Sliedrecht.

2. Maak ouders bewust van het belang van een gezonde leefstijl
Zet in op de bewustwording bij ouders van het belang van een gezonde leefstijl voor hun kinderen en voor henzelf. Dit kan door het organiseren van voorlichting voor ouders over een gezonde leefstijl op plaatsen waar zij te bereiken zijn, zoals bij de kinderopvang,de ‘opstapje’-groepen (ouders met kinderen van 1,5-2,5 jaar met een gezondheids- of taalachterstand), op scholen en via de jeugdgezondheidszorg.
Ook thuisbegeleiders kunnen, vanuit het maatschappelijk werk, in hun begeleiding van gezinnen aandacht besteden aan gezonde voeding. Zij dienen hiertoe voldoende kennis te hebben over gezonde voeding en deze te kunnen toepassen met het oog op het dagelijks leven van hun cliënten.

3. Stimuleer het bevorderen van gezond gewicht via het basisonderwijs
Benadruk bij basisscholen het belang van het voeren van beleid gericht op het stimuleren van gezond gewicht, met als onderdelen:

 • voorlichting voor ouders over het belang van gezonde voeding en bewegen;
 • de inzet van combinatiefunctionarissen voor een divers en structureel beweegaanbod op en in aansluiting op school;
 • de aanleg van een beweegvriendelijk schoolplein;
 • het aanbieden van aantrekkelijke gymlessen (met als onderdeel de sportcarrousel);
 • het implementeren van een lesprogramma over gezonde voeding;
 • het stellen van regels ten aanzien van tussendoortjes en traktaties.

4. Zet in op samenwerking met partijen die zich richten op jonge kinderen en hun ouders
Zoek samenwerking met partijen in de gemeente om ouders en kinderen te kunnen bereiken op belangrijke vindplaatsen. Belangrijke partijen hierbij zijn de jeugdgezondheidszorg, de bibliotheek, het welzijnswerk en de combinatiefunctionarissen. Neem in de afspraken met deze partijen subsidievoorwaarden op betreffende het bevorderen van een gezonde leefstijl. De ambitie is om in Leerdam een soortgelijke themaweek voor het basisonderwijs op te zetten zoals hieronder beschreven.

In Oud-Beijerland is in oktober 2013 een themaweek ‘voeding en bewegen’ georganiseerd onder de naam tOBfit. Dit was een initiatief van de combinatie-functionarissen in Oud-Beijerland, de Dienst Gezondheid & Jeugd en het Centrum voor Jeugd en Gezin Hoeksche Waard. Alle kinderopvangorganisaties, peuterspeelzalen en scholen in de gemeente deden actief mee aan deze week.
Het doel van de themaweek was bewustwording bij ouders, leerkrachten en kinderen omtrent gezond eten en bewegen. Tijdens de week werden door de deelnemende partijen diverse activiteiten geïnitieerd, zoals supermarktrondleidingen voor leerlingen over gezonde voeding, een sponsorloop voor alle basisschoolleerlingen, (gezonde) kooklessen voor basisschool leerlingen en een gratis sportles voor docenten.

Bronnen

 • Jeugdgezondheidsmonitor 2011, Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ.
 • Monitor Jeugdgezondheidszorg 2008 – 2009, Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ.
 • Monitor Jeugdgezondheidszorg 2009 – 2010, Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ.
 • Monitor Jeugdgezondheidszorg 2010 – 2011, Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ.
 • Monitor Jeugdgezondheidszorg 2011 – 2012, Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ.
 • Monitor Jeugdgezondheidszorg 2012 – 2013, Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ.

Contactinfo

 • 078 - 770 85 00
  Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
  Karel Lotsyweg 40
  Postbus 166

Sociale media

Volg ons op facebook of twitter

Volg ons Facebook Volg ons op Twitter

Deel deze pagina

Om deze pagina te delen via jouw eigen sociale media kanaal

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn