Adviezen Onderwijsparticipatie

Het percentage jongeren uit Leerdam, dat zonder startkwalificatie de school verlaat, is na Dordrecht, het hoogste in Zuid-Holland Zuid. Voortijdig schoolverlaten is niet zonder negatieve gevolgen.

Omvang
Het aantal nieuwe voortijdig schoolverlaters (vsv’ers) is in het schooljaar 2012-2013 met 19% afgenomen ten opzichte van het schooljaar daarvoor. Toch heeft Leerdam het op een na hoogste percentage nieuwe vsv’ers van de regio Zuid-Holland Zuid (2,9%). Het regionaal gemiddelde ligt op 2,3%; het landelijk gemiddelde op 2,1%.

Het absolute aantal nieuwe vsv’ers (schooljaar 2012-2013) is 52 van in totaal 1.814 ingeschreven jongeren op het voortgezet en middelbaar beroeps onderwijs (12-23 jaar). Vijfenveertig van de 52 vsv’ers zijn afkomstig uit het MBO. De grootste groep (32) is 18 of 19 jaar; het merendeel van de vsv’ers is van het mannelijk geslacht.

Tabel 1: Bron: www.vsvverkenner.nl

Mbo aantal deelnemers vsv'ers %vsv norm
niveau 1 15 4 26.7% 32.5%
niveau 2 163 23 14.1% 13.5%
niveau 3+4 410 18 4.4% 4.25%
Totaal 588 45 2.9%  

De meeste jongeren uit Leerdam gaan naar het ROC Midden Nederland (126); het ROC Da Vinci College (117) en het Koning Willem I College in Den Bosch (102). Ook op het Rivor in Tiel (34) en op het MBO Utrecht (23) staan redelijk wat jongeren uit Leerdam ingeschreven.

Het percentage jongeren, afkomstig uit Leerdam dat verzuimt, is het hoogst op het MBO Utrecht (21%); op Rivor verzuimt 18% van de Leerdamse jongeren; op het ROC Midden Nederland verzuimt 7% van de jongeren en op het ROC Da Vinci College 4%.

De aandacht voor voortijdig schoolverlaters in Leerdam
Primair ligt de uitvoering van het schoolverzuim- en vsv-beleid bij de scholen en de Dienst Gezondheid & Jeugd.

Het belang voor de gemeente Leerdam is meer dan alleen het voorkomen van uitval. Er is een directe relatie tot leefstijl, wonen en werken. Het voorkomen van jeugdwerkloosheid is een belangrijk beleidsuitgangspunt van de gemeente.

De kwaliteit van onderwijs en organisatie is van invloed op de schooluitval. Jaarlijks onderzoek van het  Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt onder vsv’ers laat zien dat schoolgerelateerde redenen in toenemende mate de belangrijkste oorzaak zijn van uitval. Het bieden van goed en uitdagend onderwijs voorkomt schooluitval.

De Rijksoverheid stimuleert de ontwikkeling van leerwerktrajecten. Bedrijven die zich aanmelden als leerbedrijf, ontvangen belastingvoordeel.

Advies Leerdam
1. Leerwerktrajecten vmbo als oriëntatie voor de toekomst!
Gediplomeerde en ongediplomeerde vmbo’ers vormen de grootste groep binnen het mbo niveau 1. Een betere voorbereiding inclusief een gedegen loopbaanoriëntatie in de vorm van leerwerktrajecten vergroot de kansen van deze groep.

2. Behoud reboundvoorzieningen als vangnet voor potentiële uitvallers
De toelating tot het mbo wordt strenger; de druk komt meer en meer bij de vo-scholen te liggen. Het is zaak realistisch te zijn en open te staan voor het gegeven dat een bepaalde groep leerlingen ondanks alle inspanningen in het vo dreigt uit te vallen.  Ervaring leert dat een tijdelijke plaatsing in een reboundvoorziening afstroom en (daardoor) zelfs uitstroom zal voorkomen; het behoud van een voorziening als Scala verdient derhalve aanbeveling.

3. Agendeer de aanpak van schoolverzuim en voortijdig schoolverlaten standaard op een LEA/OOGO
Aandacht voor de zorgstructuur, aanpak schoolverzuim en voortijdig schoolverlaten blijft van belang. Het bijkomende ‘voordeel’ van een LEA/OGOO is dat alle relevante partijen gelijktijdig bij elkaar komen.

4. Structurele afspraken met de RSD AV
In het licht van de Participatiewet is het zinvol de mogelijkheden met betrekking tot een structurele samenwerking met de Regionale Sociale Dienst AV na te gaan.

Bronnen

Contactinfo

  • 078 - 770 85 00
    Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
    Karel Lotsyweg 40
    Postbus 166

Sociale media

Volg ons op facebook of twitter

Volg ons Facebook Volg ons op Twitter

Deel deze pagina

Om deze pagina te delen via jouw eigen sociale media kanaal

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn