Papendrecht

Een blik op Papendrecht
De gemeente Papendrecht telt 32.000 inwoners en heeft een oppervlakte van ruim 10 km². Met ruim 3200 inwoners per vierkante kilometer is Papendrecht de dichtstbevolkte gemeente van Zuid-Holland Zuid. Binnen de gemeentegrenzen liggen geen andere kernen. Papendrecht is een typisch dijkdorp; de oorspronkelijke bewoners van het gebied vestigden zich namelijk langs de rivier de Merwede. Niet alleen waren rivieren belangrijk voor vervoer, ook de vissen in de rivier vormden een belangrijk bestanddeel van de maaltijd en het inkomen van de omwonenden. De ligging aan de rivier is bovendien gunstig voor handel en werk. Het dijkdorp heeft nu een stedelijk karakter. In 2005 vierde Papendrecht haar 900-jarig bestaan. Papendrecht maakt deel uit van de Drechtsteden.

Aantal inwoners en leeftijdsopbouw
De gemeente Papendrecht had op 1 januari 2014 32.117 inwoners. Iets minder dan een kwart van de bevolking in Papendrecht is tussen de 0 en 20 jaar oud, ruim de helft (57%) is 20-65 jaar en 20% behoort tot de groep van 65-plussers. De grijze druk (de omvang van de groep 65-plussers gerelateerd aan het aantal 20-64 jarigen in de bevolking) in Papendrecht is hoger is dan het Nederlandse gemiddelde (33% ten opzichte van 29%). Ook de groene druk (de omvang van de groep 0-19 jarigen gerelateerd aan het aantal 20-64 jarigen in de bevolking) is in Papendrecht hoger dan in Nederland (41% ten opzichte van 38%).

Etniciteit
Ongeveer 16% van de inwoners van Papendrecht is allochtoon. Daarvan heeft de helft een niet-westerse achtergrond. In Papendrecht wonen relatief gezien minder allochtonen dan gemiddeld in Nederland (21%). Wel is het percentage Surinamers in Papendrecht (2%) hoger dan in Nederland (1%).

Sociaaleconomische status

Inwoners van Papendrecht zijn hoger opgeleid dan Zuid-Holland Zuid. Het percentage inwoners met een laag opleidingsniveau is lager dan in de regio Zuid-Holland Zuid (27% ten opzichte van 32%) en het percentage hogeropgeleiden is hoger (33% ten opzichte van 29%).

Bevolkingsprognose
De bevolking van Papendrecht zal in de komende jaren met 3% toenemen tot 33.000 inwoners in 2025. Deze toename wordt met name veroorzaakt door de vergrijzende bevolking. De groep inwoners van 65 jaar en ouder zal groeien met 25%. De groep van 85-plussers groeit met 72%. De vergrijzing heeft allerlei maatschappelijke gevolgen, onder andere op het gebied van de gezondheidszorg en de ouderenzorg. De groep inwoners in de leeftijd van 20 tot 65-jaar blijft stabiel. Daarnaast is er onder de jongste groep van 0 tot 20-jarigen juist een afname van 7% te verwachten.

Contactinfo

  • 078 - 770 85 00
    Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
    Karel Lotsyweg 40
    Postbus 166

Sociale media

Volg ons op facebook of twitter

Volg ons Facebook Volg ons op Twitter

Deel deze pagina

Om deze pagina te delen via jouw eigen sociale media kanaal

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn