Adviezen Alcohol- en Druggebruik

Het alcoholgebruik onder jongeren in Papendrecht is hoog. De Dienst Gezondheid & Jeugd adviseert het huidige beleid gericht op de preventie van alcohol onder jongeren te continueren.

Alcoholgebruik onder jongeren in Papendrecht is hoog
Zo’n 56% van de 12- tot en met 18-jarigen in Papendrecht heeft wel eens alcohol gedronken. Ongeveer 34% van de jongeren heeft in de afgelopen maand minimaal één keer alcohol gedronken en 19% van de 12- tot en met 18-jarigen in Papendrecht heeft in de afgelopen maand aan bingedrinken gedaan. Dit is voor wat betreft ooit alcohol drinken en in de afgelopen vier maanden alcohol drinken iets hoger dan het gemiddelde in de regio Zuid-Holland Zuid (respectievelijk 52% en 32%). Het percentage bingedrinkers in Papendrecht is iets lager (21% in ZHZ).

Papendrecht ontmoedigt alcohol- en druggebruik onder jongeren
Papendrecht zet in op het ontmoedigen van alcohol- en druggebruik onder jongeren door deelname aan het regionale uitvoeringsprogramma Verzuip jij je Toekomst?!. Dit programma combineert maatregelen op het gebied van beleid en regelgeving, handhaving en bewustwording. Papendrecht krijgt vanuit Verzuip jij je Toekomst?! advies over het opstellen van alcoholmatigingbeleid en ondersteuning bij het handhaven van de regels rondom het verstrekken van alcohol. Daarnaast initieert het programma voorlichting over de risico’s van alcoholgebruik en het gebruik van andere middelen zoals tabak, softdrugs, harddrugs en combinatie gebruik door jongeren voor ouders, scholen, horeca, supermarkten, sportverenigingen en jongeren.

Aandacht voor preventie alcohol- en druggebruik blijft van belang
Op basis van in de afgelopen jaren uitgevoerde activiteiten en maatregelen in Papendrecht, gericht op de preventie van alcohol- en druggebruik en kennis over de effecten van deze activiteiten en maatregelen, wordt het volgende geadviseerd:

1. Stimuleer het voeren van een alcoholvrij beleid door scholen voor voortgezet onderwijs
In Papendrecht zijn scholen al geïnformeerd over het verkrijgen van een alcoholvrij keurmerk. Een volgende stap is dat scholen het Keurmerk Alcoholvrije School verkrijgen.

2. Maak ouders bewust van het belang van de preventie van middelengebruik
Zet vroeg in op de bewustwording bij ouders. Professionals zoals de medewerkers van het CJG, de jongerenwerkers en de sportconsulent hebben hierin een belangrijk rol. De bewustwording is gericht op de negatieve effecten van alcohol- en drugsgebruik door kinderen. Geef daarbij ook aan dat ouders hun kind van onder de 18 geen alcohol moeten laten drinken in huiselijke kring.
De gemeente kan aan bewustwording werken via het organiseren van voorlichting voor ouders over alcohol bij jongeren.

De ouderavond ‘Help mijn kind wordt een puber!’ wordt regelmatig ingezet vanuit het regionale alcoholpreventieprogramma Verzuip jij je Toekomst?!. De avond is bedoeld voor ouders van kinderen tussen de 11 en 13 jaar en staat in het teken van de verandering die een kind ondergaat als het naar het voortgezet onderwijs gaat, en vooral wat dat betekent voor de ouders.  De bijeenkomst duurt ongeveer twee uur en gaat specifiek in op een aantal gezondheidsthema’s. Zo wordt stil gestaan bij het experimenteergedrag van een puber. Een puber zoekt immers grenzen op, ook met roken, drank en drugs. Maar wat is ‘normaal’ experimenteergedrag en hoe stel je grenzen?


3. Maak professionals die met jongeren werken bewust van het belang van de preventie van middelengebruik
Professionals zoals de medewerkers van het CJG, de jongerenwerkers en de sportconsulent zijn belangrijke signaleerders. Door professionals te informeren over de negatieve gevolgen van drank kunnen zij het onderwerp met ouders en jongeren bespreekbaar maken en eventueel jongeren stimuleren ondersteuning te zoeken.

4. Benadruk bij alcoholverstrekkers het belang van preventie van alcoholgebruik
Dit kan de gemeente Papendrecht doen door:

 • tijdens het overleg tussen de gemeente en de horecaondernemers expliciet aandacht te vragen voor het organiseren van trainingen voor horecapersoneel (BarCode, Eerste Hulp Bij Drank- en drugsongelukken in het Uitgaanscircuit);
 • evenementenorganisaties te wijzen op de brochure ‘alcoholmaatregelen voor evenementenorganisaties’, waarin de maatregelen gericht op alcoholmatiging staan die zij kunnen nemen voor, tijdens na de uitvoering van evenementen.

5. Stel eisen aan het preventiebeleid van organisaties die subsidie ontvangen van de gemeente
Neem in de subsidievoorwaarden voor sportverenigingen, jongerenwerk en professionals die met jongeren werken voorwaarden op betreffende de preventie van alcoholgebruik bij jongeren.
Voorbeelden van subsidievoorwaarden die de gemeente kan stellen zijn het verantwoord schenken van alcohol door sportverenigingen en deelname aan een training gericht op vroegsignalering van alcoholgebruik onder jongeren door jongerenwerkers en professionals die met jongeren werken.

Bronnen

 • Jeugdgezondheidsmonitor 2011, Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ.
 • Monitor Jeugdgezondheidszorg 2008 – 2009, Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ.
 • Monitor Jeugdgezondheidszorg 2009 – 2010, Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ.
 • Monitor Jeugdgezondheidszorg 2010 – 2011, Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ.
 • Monitor Jeugdgezondheidszorg 2011 – 2012, Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ.
 • Monitor Jeugdgezondheidszorg 2012 – 2013, Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ.

Contactinfo

 • 078 - 770 85 00
  Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
  Karel Lotsyweg 40
  Postbus 166

Sociale media

Volg ons op facebook of twitter

Volg ons Facebook Volg ons op Twitter

Deel deze pagina

Om deze pagina te delen via jouw eigen sociale media kanaal

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn