Adviezen Buitenmilieu

Bezorgdheid over milieufactoren in de leefomgeving Papendrecht relatief hoog. Van de volwassenen in Zuid-Holland Zuid is 12% bezorgd over zijn gezondheid omdat hij woont in een drukke straat, langs een route gevaarlijke stoffen of in de buurt van bedrijven of industrie, een verontreinigde bodem of omgeving of bij een zendmast of hoogspanningslijnen. De gemeente Sliedrecht heeft veruit de meeste bezorgde inwoners (29%), gevolgd door Zwijndrecht (19%). Papendrecht neemt met 17% een derde plaats in.

Meeste zorgen in Papendrecht om hoogspanningslijnen
In Zuid-Holland Zuid heeft Papendrecht heeft het hoogste percentage inwoners (24%) dat langs hoogspanningslijnen woont. Een derde van hen is bezorgd over hun gezondheid. Dit betreft 8% van alle inwoners van Papendrecht. Dit is ,samen met Sliedrecht, veruit het hoogste percentage van de regio Zuid-Holland Zuid.

Bezorgdheid over gezondheid in verband met: Papendrecht Zuid-Holland Zuid
Hoogspanningslijnen 8 2
Route gevaarlijke stoffen 7 5
Bedrijven/industrie 4 5
Zendmasten 3 3
Drukke straat 2 3
verontreinigde omgeving in de buurt 2 2
Verontreinigde grond - -
Iets anders 11 6

Van de volwassenen in Papendrecht maakt 7% zich zorgen omdat men woont langs een route met gevaarlijke stoffen (weg, water, spoor, pijp). De andere milieufactoren komen minder vaak voor. Papendrecht is voor wat betreft bezorgdheid vergelijkbaar met de regio Zuid-Holland Zuid.

Meldingen
Jaarlijks behandelt de Dienst Gezondheid & Jeugd circa 50 meldingen (regio ZHZ) van bezorgdheid of klachten in verband met milieufactoren in de leefomgeving en de daarmee samenhangende gezondheid.

Gezondheidseffectscreening  
Een methode om de gezondheidseffecten van milieubelasting inzichtelijk te maken is de ‘Gezondheidseffectscreening stad & milieu’. Informatie over milieubelasting (lucht, geluid, geur, bodem, elektromagnetische velden, externe veiligheid) van verschillende bronnen (wegverkeer, treinverkeer, vliegverkeer, waterverkeer, bedrijven, hoogspanningslijnen, bodem) wordt vertaald in een gezondheidseffectscore en weergegeven op kaarten. Hiermee wordt inzichtelijk waar knelpunten aanwezig zijn en waar opeenstapeling van effecten vanuit verschillende bronnen en voor verschillende milieufactoren zich voordoen. Dit biedt aanknopingspunten voor gemeentelijk beleid om vanuit verschillende invalshoeken de leefomgeving en de gezondheid te verbeteren.
De GGD Zuid-Holland Zuid heeft vanaf 2003 voor 6 gemeenten 12 GES-rapporten opgesteld, het laatste in 2011 voor de gemeente Sliedrecht.

Bronnen

  • Gezondheidsmonitor Volwassenen & Ouderen 2012, Dienst Gezondheid & Jeugd Zuid-Holland Zuid.

Contactinfo

  • 078 - 770 85 00
    Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
    Karel Lotsyweg 40
    Postbus 166

Sociale media

Volg ons op facebook of twitter

Volg ons Facebook Volg ons op Twitter

Deel deze pagina

Om deze pagina te delen via jouw eigen sociale media kanaal

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn