Adviezen Gewicht

Een groot deel van de jeugd en volwassenen van de gemeente Papendrecht heeft overgewicht. In Papendrecht worden al verschillende preventieprogramma’s uitgevoerd, zoals het schoolfruitprogramma. Geadviseerd wordt het beleid gericht op het bevorderen van gezond gewicht te continueren.

Overgewicht komt veel voor bij de jeugd, ook in Papendrecht
In Papendrecht heeft 8% van de 5-jarigen overgewicht, onder 10-jarigen is dit 18% en onder 13-jarigen 17%. Het percentage overgewicht onder de jeugd is in Papendrecht iets lager dan het percentage in de regio ZHZ.
Bij het bevorderen van gezond gewicht staat het stimuleren van beweging en gezonde voeding centraal. Van de 12- tot en met 18-jarigen in Papendrecht voldoet 25% aan de Nationale Norm Gezond Bewegen (NNGB). Zo’n 28% van de 5-jarigen, 26% van de 10-jarigen en 26% van de 12- tot en met 18-jarigen in Papendrecht eet iedere dag groente. Van de 12- tot en met 18-jarigen eet 10% twee maal per dag fruit. Onder 5-jarigen is dit 20% en onder 10-jarigen 15%.

Papendrecht zet in op het bevorderen van gezond gewicht van de jeugd
Papendrecht zet in op het bevorderen van gezond gewicht door deelname aan het regionale uitvoeringsprogramma Gezond Gewicht. Dit programma is gericht op een integrale aanpak rond het bevorderen van een gezonde leefstijl bij kinderen en jongeren tussen 0 en 19 jaar, met bijzondere aandacht voor bewegen en gezonde voeding. Daarnaast besteedt het programma aandacht aan bewustwording van het belang van een gezonde leefstijl. Hierbij richt het programma zich op ouders en verzorgers van kinderen en jongeren van 0-19 jaar, professionals en gemeenten.
De gemeente Papendrecht heeft een actief sportbeleid waarbij een sportconsulent uitvoering geeft aan dit beleid.

Aandacht voor het bevorderen van gezond gewicht blijft van belang
Op basis van in de afgelopen jaren uitgevoerde activiteiten, zoals de eet- en beweegkriebels, en maatregelen in Papendrecht gericht op het bevorderen van gezond gewicht en kennis over de effecten van deze activiteiten en maatregelen, wordt door de  Dienst Gezondheid & Jeugd het volgende geadviseerd:

1. Zet in op het bevorderen van een gezonde leefstijl bij jonge kinderen
Benadruk bij kinderdagverblijven, peuterspeelzalen, gastouderbureaus en het Centrum voor Jeugd en Gezin het belang van het bevorderen van een gezonde leefstijl bij jonge kinderen. De gemeente kan hiertoe in haar (subsidie)afspraken met deze organisaties inzetten op:

 • het opstellen van beleid t.a.v. voeding en bewegen door deze organisaties;
 • deskundigheidsbevordering van medewerkers van deze organisaties op het terrein van voeding en bewegen;
 • het organiseren van voorlichtingsactiviteiten over een gezonde leefstijl door deze organisaties voor kinderen en ouders.
Deskundigheidsbevordering vanuit het uitvoeringsprogramma Gezond Gewicht richt zich op het thema voeding, bewegen of bijvoorbeeld communiceren met ouders over deze onderwerpen. Deskundigheidsbevordering is maatwerk en kan bijvoorbeeld ‘on the job’ plaatsvinden voor medewerkers van de kinderopvang gericht op ‘bewegen met kinderen erbij’. Wanneer de kennis is opgefrist, wordt dezelfde boodschap uitgedragen richting ouders, middels een ouderavond. Door ‘on the job’ te coachen heeft de organisatie geen extra kosten door ‘verleturen’. Deze vorm van deskundigheidsbevordering heeft succesvol plaatsgevonden in Zwijndrecht, Hendrik-Ido-Ambacht en Sliedrecht.


2. Maak ouders bewust van het belang van een gezonde leefstijl

Zet in op de bewustwording bij ouders van het belang van een gezonde leefstijl voor hun kinderen en voor henzelf. Dit kan door het organiseren van voorlichting voor ouders over een gezonde leefstijl op plaatsen waar zij te bereiken zijn, zoals bij de kinderopvang en op scholen.

3. Stimuleer het bevorderen van gezond gewicht via het basisonderwijs
Benadruk bij basisscholen het belang van het voeren van beleid gericht op het stimuleren van gezond gewicht, met als onderdelen:

 • voorlichting voor ouders over het belang van gezonde voeding en bewegen;
 • de inzet van combinatiefunctionarissen voor een divers en structureel beweegaanbod op en in aansluiting op school;
 • de aanleg van een beweegvriendelijk schoolplein;
 • het implementeren van een lesprogramma over gezonde voeding;
 • het stellen van regels in de schoolgids ten aanzien van tussendoortjes en traktaties.

In de gemeente Papendrecht is een sportconsulent actief op scholen.

4. Zet in op samenwerking met partijen die zich richten op jonge kinderen en hun ouders
Zoek samenwerking met partijen in de gemeente om ouders en kinderen te kunnen bereiken op belangrijke vindplaatsen. De sportconsultent die in dienst is van de gemeente Papendrecht kan met partijen afspraken maken over hun inzet in het kader van gezondheid en bewegen. De gemeente kan deze afspraken vastleggen in de subsidiebepaling. Belangrijke partijen in Papendrecht zijn het Centrum voor Jeugd en Gezin, de bibliotheek, het welzijnswerk en de sportconsulent.

In Oud-Beijerland is in oktober 2013 een themaweek ‘voeding en bewegen’ georganiseerd onder de naam tOBfit. Dit was een initiatief van de combinatie-functionarissen in Oud-Beijerland, de Dienst Gezondheid & Jeugd en het Centrum voor Jeugd en Gezin Hoeksche Waard. Alle kinderopvangorganisaties, peuterspeelzalen en scholen in de gemeente deden actief mee aan deze week.
Het doel van de themaweek was bewustwording bij ouders, leerkrachten en kinderen omtrent gezond eten en bewegen. Tijdens de week werden door de deelnemende partijen diverse activiteiten geïnitieerd, zoals supermarktrondleidingen voor leerlingen over gezonde voeding, een sponsorloop voor alle basisschoolleerlingen, (gezonde) kooklessen voor basisschool leerlingen en een gratis sportles voor docenten.

Bronnen

 • Jeugdgezondheidsmonitor 2011, Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ.
 • Monitor Jeugdgezondheidszorg 2008 – 2009, Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ.
 • Monitor Jeugdgezondheidszorg 2009 – 2010, Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ.
 • Monitor Jeugdgezondheidszorg 2010 – 2011, Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ.
 • Monitor Jeugdgezondheidszorg 2011 – 2012, Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ.
 • Monitor Jeugdgezondheidszorg 2012 – 2013, Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ.

Contactinfo

 • 078 - 770 85 00
  Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
  Karel Lotsyweg 40
  Postbus 166

Sociale media

Volg ons op facebook of twitter

Volg ons Facebook Volg ons op Twitter

Deel deze pagina

Om deze pagina te delen via jouw eigen sociale media kanaal

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn