Adviezen Alcohol- en Druggebruik

Het alcoholgebruik onder jongeren is in Sliedrecht, evenals in de hele regio Zuid-Holland Zuid, hoog. Daarnaast vormt druggebruik onder jongeren ook een aandachtspunt van de gemeente. De Dienst Gezondheid & Jeugd adviseert Sliedrecht het huidige beleid gericht op de preventie van alcohol- en druggebruik onder jongeren te continueren.

Alcoholgebruik onder jongeren in Sliedrecht is hoog
Zo’n 53% van de 12- tot en met 18-jarigen in Sliedrecht heeft wel eens alcohol gedronken. Ongeveer 32% van de jongeren heeft in de afgelopen maand minimaal één keer alcohol gedronken en 21% van de 12- tot en met 18-jarigen in Sliedrecht heeft in de afgelopen maand aan bingedrinken gedaan. Deze cijfers zijn allen vergelijkbaar met het gemiddelde in de regio Zuid-Holland Zuid (ZHZ).

Het percentage 12- tot en met 18-jarigen dat minimaal één keer drugs heeft gebruikt is 7% in Sliedrecht en 7% in ZHZ.

Sliedrecht ontmoedigt alcohol- en druggebruik onder jongeren
Sliedrecht zet in op het ontmoedigen van alcohol- en druggebruik onder jongeren door deelname aan het regionale uitvoeringsprogramma Verzuip jij je Toekomst?!. Dit programma combineert maatregelen op het gebied van beleid en regelgeving, handhaving en bewustwording. Sliedrecht krijgt vanuit Verzuip jij je Toekomst?! advies over het opstellen van alcoholmatigingsbeleid en ondersteuning bij het handhaven van de regels rondom het verstrekken van alcohol. Daarnaast initieert het programma voorlichting over de risico’s van alcoholgebruik en het gebruik van andere middelen zoals tabak, softdrugs, harddrugs en combinatiegebruik door jongeren voor ouders, scholen, horeca, supermarkten, sportverenigingen en jongeren.

Aandacht voor preventie alcohol- en druggebruik blijft van belang
Op basis van in de afgelopen jaren uitgevoerde activiteiten en maatregelen in Sliedrecht gericht op de preventie van alcohol- en druggebruik en kennis over de effecten van deze activiteiten en maatregelen, luidt het advies van de Dienst Gezondheid en Jeugd aan Sliedrecht:

1. Stimuleer het voeren van een alcoholvrij beleid door scholen voor voorgezet onderwijs
Benadruk bij scholen voor voortgezet onderwijs het belang van het voeren van een alcoholvrij schoolbeleid, met als mogelijke uitkomst dat scholen het Keurmerk Alcoholvrije School verkrijgen.
De gemeente kan hierin een actieve rol vervullen door een bijeenkomst met scholen voor voortgezet onderwijs te faciliteren.

In februari 2014 kwamen, op het stadskantoor van de gemeente Gorinchem, schooldirecteuren samen om te spreken over het Keurmerk Alcoholvrije School. Het was de eerste overdrachtsbijeenkomst in het kader van het project ‘Scholen Inspireren Scholen’ in de regio Zuid-Holland Zuid; een samenwerking van het regionale alcoholpreventie-programma Verzuip jij je Toekomst?!, het RIVM en het Nederlands Instituut voor Alcoholbeleid STAP. De locatiedirecteur van het Merewade College uit Gorinchem, een school in het bezit van het Keurmerk Alcoholvrije School, was aanwezig als ‘inspirerende school’ om andere scholen te enthousiasmeren voor het Keurmerk. Met een aantal scholen zijn vervolgafspraken gemaakt om verder te spreken over het alcoholbeleid op school.


2. Maak ouders bewust van het belang van de preventie van middelengebruik
Zet vroeg in op de bewustwording bij ouders over de negatieve effecten van alcohol- en drugsgebruik door hun kinderen. Geef daarbij ook aan dat ouders hun kind van onder de 18 geen alcohol moeten laten drinken in huiselijke kring. Hoe langer het eerste drinkmoment van een jongere wordt uitgesteld, hoe kleiner de kans op problematisch alcoholgebruik op latere leeftijd.
De gemeente kan aan bewustwording werken via het organiseren van voorlichting voor ouders over alcohol- en druggebruik door jongeren.

De ouderavond ‘Help mijn kind wordt een puber!’ wordt regelmatig ingezet vanuit het regionale alcoholpreventieprogramma Verzuip jij je Toekomst?!. De avond is bedoeld voor ouders van kinderen tussen de 11 en 13 jaar en staat in het teken van de verandering die een kind ondergaat als het naar het voortgezet onderwijs gaat, en vooral wat dat betekent voor de ouders.  De bijeenkomst duurt ongeveer twee uur en gaat specifiek in op een aantal gezondheidsthema’s. Zo wordt stil gestaan bij het experimenteergedrag van een puber. Een puber zoekt immers grenzen op, ook met roken, alcohol en drugs. Maar wat is ‘normaal’ experimenteergedrag en hoe stel je als ouder grenzen?


3. Benadruk bij alcoholverstrekkers het belang van preventie van alcoholgebruik
Dit kan de gemeente Sliedrecht doen door:

 • tijdens het overleg tussen de gemeente en horecaondernemers expliciet aandacht te vragen voor het organiseren van trainingen voor horecapersoneel (dit kan door middel van bijvoorbeeld BarCode en Eerste Hulp Bij Drank- en drugsongelukken in het Uitgaanscircuit);
 • evenementenorganisaties te wijzen op de brochure ‘alcoholmaatregelen voor evenementenorganisaties’, waarin de maatregelen gericht op alcoholmatiging staan die zij kunnen nemen voor, tijdens na de uitvoering van evenementen; 
 • het stimuleren van een betere leeftijdscontrole bij alcoholverkoop.

4. Stel eisen aan het preventiebeleid van organisaties die subsidie ontvangen van de gemeente
De gemeente Sliedrecht kan in de subsidievoorwaarden voor sportverenigingen, jongerenwerk en maatschappelijk werk voorwaarden opnemen betreffende de preventie van alcoholgebruik bij jongeren.
Voorbeelden van subsidievoorwaarden die de gemeente kan stellen zijn het verantwoord schenken van alcohol door sportverenigingen en voor jongerenwerkers en sociaal maatschappelijk werkers deelname aan een training gericht op vroegsignalering van alcoholgebruik onder jongeren.

Bronnen

 • Jeugdgezondheidsmonitor 2011, Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ.

 

Contactinfo

 • 078 - 770 85 00
  Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
  Karel Lotsyweg 40
  Postbus 166

Sociale media

Volg ons op facebook of twitter

Volg ons Facebook Volg ons op Twitter

Deel deze pagina

Om deze pagina te delen via jouw eigen sociale media kanaal

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn