Adviezen Alcohol- en Druggebruik

Het alcoholgebruik onder jongeren in Zederik is hoog. Het gebruik van softdrugs onder jongeren is vergelijkbaar met het gemiddelde in Zuid-Holland Zuid. De Dienst Gezondheid & Jeugd adviseert Zederik het huidige beleid gericht op de preventie van alcohol- en druggebruik onder jongeren te continueren.

Alcoholgebruik onder jongeren in Zederik is hoog
Van de 12- tot en met 18-jarigen in Zederik heeft 59% wel eens alcohol gedronken en bijna een derde (31%) van de 12- tot en met 18-jarigen heeft in de afgelopen maand aan binge drinken gedaan. Dit is hoger dan in de regio Zuid-Holland Zuid (respectievelijk 52% en 21%). Het percentage jongeren dat minimaal één keer softdrugs heeft gebruikt is 8%. Dit is vergelijkbaar met het gemiddelde in de regio Zuid-Holland Zuid (ZHZ).

Zederik ontmoedigt alcohol- en druggebruik onder jongeren
Zederik zet in op het ontmoedigen van alcohol- en druggebruik onder jongeren door deelname aan het regionale uitvoeringsprogramma Verzuip jij je Toekomst?!. Dit programma combineert maatregelen op het gebied van beleid en regelgeving, handhaving en bewustwording. Zederik krijgt vanuit Verzuip jij je Toekomst?! advies over het opstellen van alcoholmatiging beleid en ondersteuning bij het handhaven van de regels rondom het verstrekken van alcohol. Daarnaast initieert het programma voorlichting over de risico’s van alcoholgebruik en het gebruik van andere middelen zoals tabak, softdrugs, harddrugs en combinatiegebruik door jongeren voor ouders, scholen, horeca, supermarkten, sportverenigingen en jongeren.

Aandacht voor preventie alcohol- en druggebruik blijft van belang
Op basis van in de afgelopen jaren uitgevoerde activiteiten en maatregelen in Zederik, gericht op de preventie van alcohol- en druggebruik en kennis over de effecten van deze activiteiten en maatregelen, luidt het advies van de Dienst Gezondheid & Jeugd aan Zederik:

1. Maak ouders bewust van het belang van de preventie van middelengebruik
Zet vroeg in op de bewustwording bij ouders van de negatieve effecten van alcohol- en druggebruik door hun kinderen. Geef daarbij ook aan dat ouders hun kind van onder de 18 geen alcohol moeten laten drinken in huiselijke kring.
De gemeente kan aan bewustwording werken via het organiseren van voorlichting voor ouders over alcohol- en druggebruik door jongeren.

De ouderavond ‘Help mijn kind wordt een puber!’ wordt regelmatig ingezet vanuit het regionale alcoholpreventieprogramma Verzuip jij je Toekomst?!. De avond is bedoeld voor ouders van kinderen tussen de 11 en 13 jaar en staat in het teken van de verandering die een kind ondergaat als het naar het voortgezet onderwijs gaat en vooral wat dat betekent voor de ouders.  De bijeenkomst duurt ongeveer twee uur en gaat specifiek in op een aantal gezondheidsthema’s. Zo wordt stil gestaan bij het experimenteergedrag van een puber. Een puber zoekt immers grenzen op, ook met roken, drank en drugs. Maar wat is ‘normaal’ experimenteergedrag en hoe stel je grenzen?


2. Benadruk bij alcoholverstrekkers het belang van preventie van alcoholgebruik
Dit kan de gemeente Zederik doen door:

 • tijdens het overleg tussen de gemeente en de horeca ondernemers expliciet aandacht te vragen voor het organiseren van trainingen voor horecapersoneel (BarCode, Eerste Hulp Bij Drank- en drugsongelukken in het Uitgaanscircuit);
 • evenementenorganisaties te wijzen op de brochure ‘alcoholmaatregelen voor evenementenorganisaties’, waarin de maatregelen gericht op alcoholmatiging staan die zij kunnen nemen voor, tijdens na de uitvoering van evenementen; 
 • het stimuleren van een betere leeftijdscontrole bij alcoholverkoop door gesprekken die buitengewoon opsporingsambtenaren voeren met zowel commerciële als niet-commerciële verkopers van alcohol.

3. Stel eisen aan het preventiebeleid van organisaties die subsidie ontvangen van de gemeente
Neem in de subsidievoorwaarden voor sportverenigingen, jongerenwerk en maatschappelijk werk voorwaarden op betreffende de preventie van alcoholgebruik bij jongeren.
Voorbeelden van subsidievoorwaarden die de gemeente kan stellen zijn het verantwoord schenken van alcohol door sportverenigingen en deelname aan een training gericht op vroegsignalering van alcoholgebruik onder jongeren door jongerenwerkers en sociaal maatschappelijk werkers.

Bronnen

 • Jeugdgezondheidsmonitor 2011, Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ.
 • Gezondheidsmonitor Volwassenen & Ouderen 2012, Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ.
 • Monitor Jeugdgezondheidszorg 2008 – 2009, Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ.
 • Monitor Jeugdgezondheidszorg 2009 – 2010, Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ.
 • Monitor Jeugdgezondheidszorg 2010 – 2011, Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ.
 • Monitor Jeugdgezondheidszorg 2011 – 2012, Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ.
 • Monitor Jeugdgezondheidszorg 2012 – 2013, Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ.

 

Contactinfo

 • 078 - 770 85 00
  Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
  Karel Lotsyweg 40
  Postbus 166

Sociale media

Volg ons op facebook of twitter

Volg ons Facebook Volg ons op Twitter

Deel deze pagina

Om deze pagina te delen via jouw eigen sociale media kanaal

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn