Adviezen Gewicht

Een groot deel van de bevolking van Zederik heeft overgewicht: dit geldt zowel voor de jeugd als voor volwassenen. De Dienst Gezondheid & Jeugd adviseert de gemeente Zederik het beleid gericht op het bevorderen van gezond gewicht te continueren.

Overgewicht komt veel voor bij bevolking van Zederik
Is Zederik heeft 13% van de 5-jarigen overgewicht, onder 10-jarigen is dit 21% en onder 13-jarigen 20%**. Van de 12- tot en met 18-jarigen geeft 12% aan overgewicht* te hebben. Van de volwassen bevolking in Zederik heeft meer dan de helft (54%) overgewicht. Zowel bij de jeugd als bij de volwassenen is het percentage overgewicht vergelijkbaar met de regio Zuid-Holland Zuid.

Bij het bevorderen van gezond gewicht staat het stimuleren van beweging en gezonde voeding centraal. Van de volwassen bevolking in Zederik voldoet 50% aan de Nationale Norm Gezond Bewegen (NNGB) en van de 12- tot en met 18-jarigen voldoet 29% aan de norm. 60% van de 12- tot en met 18-jarigen is lid van een sportvereniging. 20% van de 5-jarigen, 14% van de 10-jarigen en 15% van de 12- tot en met 18-jarigen in Zederik eet iedere dag groente. Aan de fruitnorm voldoet slechts 6% van de 12- tot en met 18-jarigen. Onder 5-jarigen is dit 21% en onder 10-jarigen voldoet 15% aan de fruitnorm.

Zederik zet in op het bevorderen van gezond gewicht van de jeugd
Zederik zet in op het bevorderen van gezond gewicht door deelname aan het regionale uitvoeringsprogramma Gezond Gewicht. Dit programma is gericht op een integrale aanpak rond het bevorderen van een gezonde leefstijl bij kinderen en jongeren tussen 0 en 19 jaar, met bijzondere aandacht voor bewegen en gezonde voeding. Daarnaast besteedt het programma aandacht aan bewustwording van het belang van een gezonde leefstijl. Hierbij richt het programma zich op ouders en verzorgers van kinderen en jongeren van 0-19 jaar, professionals en gemeenten.

Aandacht voor het bevorderen van gezond gewicht blijft van belang
Op basis van in de afgelopen jaren uitgevoerde activiteiten en maatregelen in Zederik gericht op het bevorderen van gezond gewicht en kennis over de effecten van deze activiteiten en maatregelen, luidt het advies van de Dienst Gezondheid & Jeugd aan Zederik:

1. Zet in op het bevorderen van een gezonde leefstijl bij jonge kinderen
Benadruk bij kinderdagverblijven, peuterspeelzalen, gastouderbureaus en het consultatiebureau het belang van het bevorderen van een gezonde leefstijl bij jonge kinderen. De gemeente kan hiertoe in haar afspraken met deze organisaties inzetten op:

 • het opstellen van beleid t.a.v. voeding en bewegen door deze organisaties;
 • deskundigheidsbevordering van medewerkers van deze organisaties op het terrein van voeding en bewegen;
 • het organiseren van voorlichtingsactiviteiten over een gezonde leefstijl door deze organisaties voor kinderen en ouders.
Deskundigheidsbevordering vanuit het uitvoeringsprogramma Gezond Gewicht richt zich op het thema voeding, bewegen of bijvoorbeeld communiceren met ouders over deze onderwerpen. Deskundigheidsbevordering is maatwerk en kan bijvoorbeeld ‘on the job’ plaatsvinden voor medewerkers van de kinderopvang gericht op ‘bewegen met kinderen erbij’. Wanneer de kennis is opgefrist, wordt dezelfde boodschap uitgedragen richting ouders, middels een ouderavond. Door ‘on the job’ te coachen heeft de organisatie geen extra kosten door ‘verleturen’. Deze vorm van deskundigheidsbevordering heeft succesvol plaatsgevonden in Zwijndrecht, Hendrik-Ido-Ambacht en Sliedrecht.

2. Maak ouders bewust van het belang van een gezonde leefstijl
Zet in op de bewustwording bij ouders van het belang van een gezonde leefstijl voor hun kinderen en voor henzelf. Dit kan door het organiseren van voorlichting voor ouders over een gezonde leefstijl op plaatsen waar zij te bereiken zijn, zoals bij de kinderopvang en op scholen.

3. Stimuleer het bevorderen van gezond gewicht via het basisonderwijs
Benadruk bij basisscholen het belang van het voeren van beleid gericht op het stimuleren van gezond gewicht, met als onderdelen:

 • voorlichting voor ouders over het belang van gezonde voeding en bewegen;
 • de inzet van combinatiefunctionarissen of buurtsportcoaches voor een divers en structureel beweegaanbod op en in aansluiting met school;
 • de aanleg van een beweeg vriendelijk schoolplein bij nieuwbouw van basisscholen; 
 • het implementeren van een lesprogramma over gezonde voeding;
 • het stellen van regels ten aanzien van tussendoortjes en traktaties.

4. Zet in op samenwerking met partijen die zich richten op jonge kinderen en hun ouders
Zoek samenwerking met partijen in de gemeente om ouders en kinderen te kunnen bereiken op belangrijke vindplaatsen. Maak afspraken met deze partijen over het bevorderen van een gezonde leefstijl. Belangrijke partijen zijn het consultatiebureau, de bibliotheek, het welzijnswerk en de combinatiefunctionarissen.

In Oud-Beijerland is in oktober 2013 een themaweek ‘voeding en bewegen’ georganiseerd onder de naam tOBfit. Dit was een initiatief van de combinatie-functionarissen in Oud-Beijerland, de Dienst Gezondheid & Jeugd en het Centrum voor Jeugd en Gezin Hoeksche Waard. Alle kinderopvangorganisaties, peuterspeelzalen en scholen in de gemeente deden actief mee aan deze week.
Het doel van de themaweek was bewustwording bij ouders, leerkrachten en kinderen omtrent gezond eten en bewegen. Tijdens de week werden door de deelnemende partijen diverse activiteiten geïnitieerd, zoals supermarktrondleidingen voor leerlingen over gezonde voeding, een sponsorloop voor alle basisschoolleerlingen, (gezonde) kooklessen voor basisschoolleerlingen en een gratis sportles voor docenten.

JOGG is een lokale aanpak gericht op wijken waar het percentage overgewicht onder jongeren van 0-19 jaar het hoogst is. Onder de paraplu van de gemeente werken publieke en private partijen, zoals scholen, kinderopvangcentra, sportclubs, huisartsen, supermarkten en woningbouwverenigingen samen. Die lokale samenwerking leidt tot betere sport-, beweeg- en speelfaciliteiten en voor meer aandacht voor gezonde voeding en beweging. Elke gemeente realiseert op basis van vijf pijlers de JOGG-aanpak en neemt concrete beslissingen over de lokale aanpak: Welke wijken worden aangepakt? Welke doelgroepen worden aangesproken? Welke activiteiten worden in samenhang ingezet? In juli 2014 werken ruim 60 gemeenten met de JOGG-aanpak, waaronder Dordrecht en Zwijndrecht in de regio Zuid-Holland Zuid. Alle JOGG-gemeenten bij elkaar vormen de JOGG-beweging. Een beweging waarin gemeenten elkaar helpen, kennis en ervaring uitwisselen en elkaar versterken.


Voetnoot
*  Het overgewicht onder volwassenen en 12 t/m 18-jarigen is zelfgerapporteerd overgewicht
** Het overgewicht onder 5, 10 en 13-jarigen is overgewicht gebaseerd op meet- en weeggevens.

Bronnen

 • Jeugdgezondheidsmonitor 2011, Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ.
 • Gezondheidsmonitor Volwassenen & Ouderen 2012, Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ.
 • Monitor Jeugdgezondheidszorg 2008 – 2009, Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ.
 • Monitor Jeugdgezondheidszorg 2009 – 2010, Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ.
 • Monitor Jeugdgezondheidszorg 2010 – 2011, Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ.
 • Monitor Jeugdgezondheidszorg 2011 – 2012, Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ.
 • Monitor Jeugdgezondheidszorg 2012 – 2013, Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ.

Contactinfo

 • 078 - 770 85 00
  Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
  Karel Lotsyweg 40
  Postbus 166

Sociale media

Volg ons op facebook of twitter

Volg ons Facebook Volg ons op Twitter

Deel deze pagina

Om deze pagina te delen via jouw eigen sociale media kanaal

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn