Adviezen Alcoholgebruik

Het alcoholgebruik onder jongeren in Zwijndrecht is, evenals in de hele regio Zuid-Holland Zuid, hoog. De Dienst Gezondheid & Jeugd adviseert de gemeente Zwijndrecht het huidige beleid gericht op de preventie van alcoholgebruik onder jongeren te continueren.

Alcoholgebruik onder jongeren in Zwijndrecht is hoog
Zo’n 57% van de 12 tot en met 18-jarigen in Zwijndrecht heeft wel eens alcohol gedronken. Ongeveer 34% van de jongeren heeft in de afgelopen maand minimaal één keer alcohol gedronken en 21% van de 12 tot en met 18-jarigen in Zwijndrecht heeft in de afgelopen maand aan bingedrinken gedaan. Vergeleken met de regio Zuid-Holland Zuid zijn er meer 12 tot en met 18-jarigen die wel eens alcohol hebben gedronken (52% in ZHZ), alsook jongeren die in de afgelopen maand alcohol hebben gedronken (32% in ZHZ). Wat betreft bingedrinken is Zwijndrecht vergelijkbaar met het gemiddelde in ZHZ (21% in ZHZ).

Zwijndrecht ontmoedigt alcoholgebruik onder jongeren
Zwijndrecht zet in op het ontmoedigen van alcohol- en druggebruik onder jongeren door deelname aan het regionale uitvoeringsprogramma Verzuip jij je Toekomst?!. Dit programma combineert maatregelen op het gebied van beleid en regelgeving, handhaving en bewustwording. Zwijndrecht krijgt vanuit Verzuip jij je Toekomst?! advies over het opstellen van alcoholmatigingsbeleid en ondersteuning bij het handhaven van de regels rondom het verstrekken van alcohol. Daarnaast initieert het programma voorlichting over de risico’s van alcoholgebruik en het gebruik van andere middelen zoals tabak, softdrugs, harddrugs en combinatiegebruik door jongeren voor ouders, scholen, horeca, supermarkten, sportverenigingen en jongeren.

Aandacht voor preventie van alcoholgebruik blijft van belang
Op basis van in de afgelopen jaren uitgevoerde activiteiten en maatregelen in Zwijndrecht, gericht op de preventie van alcoholgebruik en kennis over de effecten van deze activiteiten en maatregelen, luidt het advies van de Dienst Gezondheid & Jeugd aan Zwijndrecht:

1. Stimuleer het voeren van een alcoholvrij beleid door scholen voor voorgezet onderwijs
Benadruk bij scholen voor voortgezet onderwijs het belang van het voeren van een alcoholvrij schoolbeleid, met als mogelijke uitkomst dat scholen het Keurmerk Alcoholvrije School verkrijgen.
De gemeente Zwijndrecht kan hierin een actieve rol vervullen door dit onderwerp op de agenda te zetten van haar overleg met scholen voor voortgezet onderwijs.

2. Maak ouders bewust van het belang van de preventie van alcoholgebruik
Zet vroeg in op de bewustwording bij ouders van de negatieve effecten van alcohol-gebruik door hun kinderen. Geef daarbij ook aan dat ouders hun kind van onder de 18 geen alcohol moeten laten drinken in huiselijke kring. Hoe langer het eerste drinkmoment van een jongere wordt uitgesteld, hoe kleiner de kans op problematisch alcoholgebruik op latere leeftijd.
De gemeente Zwijndrecht kan aan bewustwording werken via het organiseren van voorlichting voor ouders over alcoholgebruik door jongeren.

De ouderavond ‘Help mijn kind wordt een puber!’ wordt regelmatig ingezet vanuit het regionale alcoholpreventieprogramma Verzuip jij je Toekomst?!. De avond is bedoeld voor ouders van kinderen tussen de 11 en 13 jaar en staat in het teken van de verandering die een kind ondergaat als het naar het voortgezet onderwijs gaat, en vooral wat dat betekent voor de ouders.  De bijeenkomst duurt ongeveer twee uur en gaat specifiek in op een aantal gezondheidsthema’s. Zo wordt stil gestaan bij het experimenteergedrag van een puber. Een puber zoekt immers grenzen op, ook met roken, alcohol en drugs. Maar wat is ‘normaal’ experimenteergedrag en hoe stel je als ouder grenzen?


3. Benadruk bij alcoholverstrekkers het belang van preventie van alcoholgebruik.
Dit kan de gemeente Zwijndrecht doen door:

 • tijdens het overleg tussen de gemeente en horecaondernemers expliciet aandacht te vragen voor het organiseren van trainingen voor horecapersoneel (zoals bijvoobeeld BarCode en Eerste Hulp Bij Drank- en drugsongelukken in het Uitgaanscircuit);
 • evenementenorganisaties te wijzen op de brochure ‘alcoholmaatregelen voor evenementenorganisaties’, waarin maatregelen gericht op alcoholmatiging staan die zij kunnen nemen voor, tijdens en na de uitvoering van evenementen;
 • het stimuleren van een betere leeftijdscontrole bij alcoholverkoop.

4. Stel eisen aan het preventiebeleid van organisaties die subsidie ontvangen van de gemeente
De gemeente kan in de subsidievoorwaarden voor sportverenigingen, jongerenwerk en maatschappelijk werk voorwaarden opnemen betreffende de preventie van alcoholgebruik bij jongeren.
Voorbeelden van subsidievoorwaarden die de gemeente kan stellen zijn het verantwoord schenken van alcohol door sportverenigingen, en voor jongerenwerkers en sociaal maatschappelijk werkers deelname aan een training gericht op vroegsignalering van alcoholgebruik onder jongeren.

Bronnen

 • Jeugdgezondheidsmonitor 2011, Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ.

Contactinfo

 • 078 - 770 85 00
  Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
  Karel Lotsyweg 40
  Postbus 166

Sociale media

Volg ons op facebook of twitter

Volg ons Facebook Volg ons op Twitter

Deel deze pagina

Om deze pagina te delen via jouw eigen sociale media kanaal

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn