Adviezen Eenzaamheid

Veel inwoners van Zwijndrecht voelen zich eenzaam. De Dienst Gezondheid & Jeugd adviseert de gemeente Zwijndrecht om het huidige beleid gericht op de preventie van eenzaamheid te handhaven en nog verder te structureren. De gemeente dient hiertoe de regie te voeren over een lokaal netwerk van ketenpartners dat gezamenlijk werkt aan de preventie van eenzaamheid.

Eenzaamheid vraagt blijvende aandacht in Zwijndrecht
In Zwijndrecht is 31% van de 19-64 jarigen matig eenzaam en 10% (zeer) ernstig eenzaam. Onder 65-plussers is 38% matig eenzaam en 11% (zeer) ernstig eenzaam. Dit is voor de 19-64-jarigen iets hoger dan het gemiddelde in Zuid-Holland Zuid (31% matig en 8% (zeer) ernstig), en voor de 65-plussers ook (39% matig en 8% (zeer) ernstig).
Onder inwoners van 75 jaar en ouder is de kans op eenzaamheid groter bij een opeenstapeling van gebeurtenissen als het overlijden van de partner en andere leeftijdsgenoten. Ook het verlies van mobiliteit en zelfstandigheid spelen hierbij een rol. Van de 85-plussers in de hele regio Zuid-Holland Zuid voelt meer dan de helft (61%) zich matig of ernstig eenzaam.

Zwijndrecht werkt op verschillende manieren aan preventie van eenzaamheid
In de gemeente Zwijndrecht werken 24 organisaties op het gebied van wonen, zorg en welzijn onder regie van de gemeente samen aan diensten en voorzieningen dicht bij de inwoners, onder andere om eenzaamheid tegen te gaan. Dit doen zij onder de naam ‘Vivera’. Een belangrijke taak van Vivera is inwoners te informeren over de mogelijkheden van ontmoeting, activiteiten, dienstverlening en (thuis)zorg die er zijn in de buurt. Dit gebeurt via de acht Vivera informatiepunten verspreid over de gemeente. Ook is er een digitaal platform ‘Zwijndrechtvoorelkaar’ waar mensen met een hulpvraag eenvoudig zelf de hulp kunnen vragen die ze nodig hebben. Andere inwoners bieden hun diensten aan via dit platform en stellen zich beschikbaar om op informele wijze een ander te helpen.

Daarnaast beschikt de Stichting Welzijn Ouderen Zwijndrecht (SWOZ) over een fysiek netwerk van vrijwillige hulpverleners en richt de vrijwilligersorganisatie ‘Zorgsaam-Zorgen’ zich op het bereiken van eenzame inwoners van Zwijndrecht en biedt zij activiteiten aan om eenzaamheid te bestrijden. Ook de stichting Vier het Leven, die als doel heeft eenzaamheid tegen te gaan, is actief in Zwijndrecht.

Drie Vivera partners, te weten SWOZ, de Swinhove Groep en Aafje, werken sinds 2007 structureel samen in Zwijndrecht in het programma ‘ Diensten bij Wonen met Zorg’. Het programma ondersteunt zelfstandig wonende, kwetsbare ouderen die 80 jaar en ouder zijn. Er worden goede resultaten behaald in activering van de doelgroep en in het bestrijden van eenzaamheid en isolement.

Aanpak van eenzaamheid dient structureel en samenhangend te zijn
Op basis van het huidige beleid en de in Zwijndrecht uitgevoerde activiteiten, gericht op het voorkomen en verminderen van eenzaamheid, luidt het advies van de Dienst Gezondheid & Jeugd aan Zwijndrecht:

1. Zorg voor deskundigheidsbevordering over eenzaamheid voor professionals en vrijwilligers
Het netwerk van ketenpartners dat samenwerkt onder de noemer ’Vivera’ werkt aan het bevorderen van ontmoeten en meedoen voor zoveel mogelijk inwoners van Zwijndrecht. Hiermee richten de samenwerkende organisaties zich zowel direct als indirect op de preventie van eenzaamheid. Om eenzaamheid te kunnen signaleren en waar nodig mensen te kunnen doorverwijzen naar bijvoorbeeld aanvullende hulp, hebben professionals en vrijwilligers deskundigheid nodig.
De gemeente kan afspraken maken met ketenpartners over deskundigheidsbevordering op het terrein van eenzaamheid voor zowel professionals als vrijwilligers. Denk hierbij bijvoorbeeld aan deskundigheidsbevordering voor medewerkers van de Vivera informatiepunten. Speciale aandacht kan hierbij worden gegeven aan organisaties die in aanraking komen met jongeren, zodat ook eenzame jongeren in beeld komen. Relevante organisaties zijn: sociaal-maatschappelijk werk, jongerenwerk, scholen voor Voortgezet Onderwijs, de GGZ en MEE Drechtsteden.


In oktober 2013 kwamen ruim twintig vrijwilligers en professionals uit de Dordste wijk Crabbehof samen voor een workshop over eenzaamheid. Uit de gezondheidsmonitor van de Dienst Gezondheid & Jeugd bleek dat 54% van de volwassen inwoners van Crabbehof zich wel eens eenzaam voelt. In de praktijk krijgen medewerkers van MEE Drechtsteden ook veel signalen van eenzaamheid uit de wijk, onder andere over eenzaamheid bij jonge, alleenstaande moeders. Daarom werd besloten om samen met het uitvoeringsprogramma Mentale Weerbaarheid van de Dienst Gezondheid & Jeugd een workshop te organiseren, waarin vrijwilligers en professionals informatie kregen en uitwisselden over het voorkomen, signaleren en verhelpen van eenzaamheid.


2. Zorg voor adviespunten eenzaamheid
Het is belangrijk dat burgers, vrijwilligers en professionals weten waar ze terecht kunnen wanneer zij eenzaamheid signaleren. Hiervoor kunnen de bestaande Vivera informatiepunten dienen. Dit betekent dat de medewerkers van de informatiepunten deskundigheid moeten opbouwen over eenzaamheid. In de nabije toekomst kunnen de Vivera informatiepunten, onder andere in hun adviesfunctie ten aanzien van eenzaamheid, gekoppeld worden aan de nieuw op te richten sociale wijkteams in Kort Ambacht en Noord. Op deze manier ontstaat een zo sluitend mogelijk netwerk in de wijk.

3. Stem het aanbod van interventies onderling af binnen het netwerk van ketenpartners
Er gebeurt al veel in Zwijndrecht op het gebied van de preventie van eenzaamheid. De gemeente kan er, vanuit haar regierol, voor zorgen dat er een passend aanbod is voor de verschillende doelgroepen (naast ouderen, ook volwassenen en jongeren) van het gemeentebeleid gericht op de preventie van eenzaamheid. Daarbij is het van belang dat er geen overlap is in het aanbod aan activiteiten en diensten van verschillende partijen.

4. Zorg dat het aanbod aan interventies goed wordt ontsloten voor burgers
Zorg voor een goede informatievoorziening voor burgers over interventies gericht op de preventie van eenzaamheid die worden aangeboden door de ketenpartners.
De gemeente Zwijndrecht kan er voor zorgen dat haar burgers, via berichten in huis-aan-huis bladen, via een online sociale kaart én via de bestaande Vivera informatiepunten, op de hoogte zijn van het aanbod. Lokale initiatieven, zoals een sociaal café of andere op ontmoeting gerichte initiatieven op wijkniveau dragen bij aan het bekend worden van het divers aanbod. Speciale aandacht is nodig voor het bereiken van jongeren via organisaties als sociaal-maatschappelijk werk, jongerenwerk, scholen voor Voortgezet Onderwijs, de GGZ en MEE Drechtsteden.

Bronnen

  • Gezondheidsmonitor Volwassenen & Ouderen 2012, Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ.

Contactinfo

  • 078 - 770 85 00
    Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
    Karel Lotsyweg 40
    Postbus 166

Sociale media

Volg ons op facebook of twitter

Volg ons Facebook Volg ons op Twitter

Deel deze pagina

Om deze pagina te delen via jouw eigen sociale media kanaal

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn