Adviezen Gewicht

Het is van belang in te zetten op het bevorderen van gezond gewicht van de jeugd van Zwijndrecht. De Dienst Gezondheid & Jeugd adviseert de gemeente Zwijndrecht om het beleid gericht op het bevorderen van gezond gewicht te continueren.

Overgewicht komt veel voor bij de jeugd in Zwijndrecht
In Zwijndrecht heeft 14% van de 5-jarigen overgewicht, onder 10-jarigen is dit 20% en onder 13-jarigen 24%. Het percentage overgewicht onder de jeugd is in Zwijndrecht iets hoger dan het percentage in de regio ZHZ, met name bij de 13-jarigen.

Bij het bevorderen van gezond gewicht staat het stimuleren van beweging en gezonde voeding centraal. Van de 12-18 jarigen in Zwijndrecht voldoet 28% aan de Nationale Norm Gezond Bewegen. Van de 5-jarigen in Zwijndrecht eet 27% iedere dag groente; dit geldt voor 31% van de 10-jarigen en 26% van de 12 tot en met 18-jarigen. Van de 12 tot en met 18-jarigen in Zwijndrecht eet 10% twee maal per dag fruit. Onder 5-jarigen is dit 30% en onder 10-jarigen is dit 20%.

Zwijndrecht zet in op het bevorderen van gezond gewicht bij de jeugd
Zwijndrecht zet in op het bevorderen van gezond gewicht door deelname aan het regionale uitvoeringsprogramma Gezond Gewicht. Dit programma is gericht op een integrale aanpak rond het bevorderen van een gezonde leefstijl bij kinderen en jongeren tussen 0 en 19 jaar, met bijzondere aandacht voor bewegen en gezonde voeding. Daarnaast besteedt het programma aandacht aan bewustwording van het belang van een gezonde leefstijl. Hierbij richt het programma zich op ouders en verzorgers van kinderen en jongeren van 0-19 jaar, professionals en gemeenten.
Sinds september 2013 zet Zwijndrecht nog eens extra in op het bevorderen van gezond gewicht middels de JOGG aanpak. In Zwijndrecht (een JOGG-gemeente) ontstaat een intensivering van de aanpak, door inzet op de verschillende pijlers waarop JOGG steunt. Het uitvoeringsprogramma Gezond Gewicht is actief betrokken bij dit proces.

JOGG is een lokale aanpak gericht op wijken waar het percentage overgewicht onder jongeren van 0-19 jaar hoog is. Onder de paraplu van de gemeente werken publieke en private partijen, zoals scholen, kinderopvangcentra, sportclubs, huisartsen, supermarkten en woningbouwverenigingen samen. Deze lokale samenwerking leidt tot betere sport-, beweeg- en speelfaciliteiten en zorgt voor meer aandacht voor gezonde voeding en beweging. De gemeente realiseert op basis van vijf pijlers de JOGG-aanpak en neemt concrete beslissingen over de lokale aanpak: Welke wijken worden aangepakt? Welke doelgroepen worden aangesproken? Welke activiteiten worden in samenhang ingezet? In juli 2014 werken ruim 60 gemeenten met de JOGG-aanpak, waaronder Dordrecht en Zwijndrecht in de regio Zuid-Holland Zuid. Alle JOGG-gemeenten bij elkaar vormen de JOGG-beweging; een beweging waarin gemeenten elkaar helpen, kennis en ervaring uitwisselen en elkaar versterken.

Aandacht voor het bevorderen van gezond gewicht blijft van belang
Op basis van in de afgelopen jaren uitgevoerde activiteiten en maatregelen in Zwijndrecht, gericht op het bevorderen van gezond gewicht en kennis over de effecten van deze activiteiten en maatregelen, luidt het advies van de Dienst Gezondheid & Jeugd aan Zwijndrecht:

1. Zet in op het bevorderen van een gezonde leefstijl bij jonge kinderen
Benadruk bij kinderdagverblijven, peuterspeelzalen, gastouderbureaus en het Centrum voor Jeugd en Gezin het belang van het bevorderen van een gezonde leefstijl bij jonge kinderen. De gemeente kan hiertoe in haar afspraken met deze organisaties inzetten op:

 • het opstellen van beleid t.a.v. voeding, water drinken en bewegen door deze organisaties;
 • deskundigheidsbevordering van medewerkers van deze organisaties op het terrein van voeding, water drinken en bewegen; 
 • het organiseren van voorlichtingsactiviteiten over een gezonde leefstijl door deze organisaties voor kinderen en ouders.
Deskundigheidsbevordering vanuit het uitvoeringsprogramma Gezond Gewicht richt zich op het thema voeding, bewegen of bijvoorbeeld communiceren met ouders over deze onderwerpen. Deskundigheidsbevordering is maatwerk en kan bijvoorbeeld ‘on the job’ plaatsvinden voor medewerkers van de kinderopvang gericht op bewegen met kinderen erbij. Wanneer de kennis is opgefrist, wordt dezelfde boodschap uitgedragen richting ouders, middels een ouderavond. Door ‘on the job’ te coachen heeft de organisatie geen extra kosten door zogenaamde verleturen. Deze vorm van deskundigheidsbevordering heeft succesvol plaatsgevonden in Zwijndrecht, Hendrik-Ido-Ambacht en Sliedrecht.

2. Maak ouders bewust van het belang van een gezonde leefstijl
Zet in op de bewustwording bij ouders van het belang van een gezonde leefstijl voor hun kinderen en voor henzelf. Dit kan door het organiseren van voorlichting voor ouders over een gezonde leefstijl op plaatsen waar zij te bereiken zijn, zoals bij de kinderopvang en via scholen (basisonderwijs en voortgezet onderwijs).

3. Stimuleer het bevorderen van gezond gewicht via het basisonderwijs
Benadruk bij scholen (basisonderwijs en voortgezet onderwijs) het belang van beleid gericht op het stimuleren van gezond gewicht, met als onderdelen:

 • voorlichting voor ouders over het belang van gezonde voeding en bewegen;
 • de inzet van combinatiefunctionarissen voor een divers en structureel beweegaanbod op en in aansluiting op school;
 • de aanleg van een beweegvriendelijk schoolplein; 
 • het implementeren van een lesprogramma over gezonde voeding;
 • het stellen van regels ten aanzien van tussendoortjes en traktaties;
 • het realiseren van een gezonde schoolkantine.

4. Zet in op samenwerking met partijen die zich richten op jonge kinderen en hun ouders
Zoek samenwerking met partijen in de gemeente om ouders en kinderen te kunnen bereiken op belangrijke vindplaatsen. Neem in de afspraken met deze partijen subsidievoorwaarden op betreffende het bevorderen van een gezonde leefstijl.
Belangrijke partijen zijn het Centrum voor Jeugd en Gezin, de bibliotheek, het welzijnswerk en de combinatiefunctionarissen.

In Oud-Beijerland is in oktober 2013 een themaweek ‘voeding en bewegen’ georganiseerd onder de naam tOBfit. Dit was een initiatief van de combinatie-functionarissen in Oud-Beijerland, de Dienst Gezondheid & Jeugd en het Centrum voor Jeugd & Gezin Hoeksche Waard. Alle kinderopvangorganisaties, peuterspeelzalen en scholen in de gemeente deden actief mee aan deze week.
Het doel van de themaweek was bewustwording creëren bij ouders, leerkrachten en kinderen omtrent gezond eten en bewegen. Tijdens de week werden door de deelnemende partijen diverse activiteiten geïnitieerd, zoals supermarktrondleidingen voor leerlingen over gezonde voeding, een sponsorloop voor alle basisschoolleerlingen, (gezonde) kooklessen voor basisschool leerlingen en een gratis sportles voor docenten.

Bronnen

 • Monitor Jeugdgezondheidszorg 2012 – 2013 Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ.
 • Jeugdgezondheidsmonitor 2011, Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ.

 

Contactinfo

 • 078 - 770 85 00
  Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
  Karel Lotsyweg 40
  Postbus 166

Sociale media

Volg ons op facebook of twitter

Volg ons Facebook Volg ons op Twitter

Deel deze pagina

Om deze pagina te delen via jouw eigen sociale media kanaal

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn