Adviezen Onderwijsparticipatie

Zwijndrecht heeft absoluut en procentueel gezien veel voortijdig schoolverlaters. Een vroegtijdige integrale aanpak loont. De huidige aanpak van de groep 18-plussers vraagt aandacht.

Relatief hoog percentage voortijdig schoolverlaters in Zwijndrecht
Het aantal nieuwe voortijdig schoolverlaters (vsv’ers) is in het schooljaar 2012-2013 met 36% afgenomen ten opzichte van het schooljaar daarvoor. Het percentage vsv’ers in Zwijndrecht (2,5%) ligt echter nog steeds boven het regionaal (2,3%) en het landelijk gemiddelde (2,1%).
Ook absoluut gezien heeft Zwijndrecht (85) na Dordrecht (314) het grootste aantal nieuwe vsv’ers van de regio Zuid-Holland Zuid (957).
Het absolute aantal nieuwe vsv’ers (schooljaar 2012-2013) is 85 van de in totaal 3.448 ingeschreven jongeren op het voortgezet en middelbaar beroeps onderwijs (12-23 jaar).
Bijna al deze Zwijndrechtse vsv’ers (n=72) zijn afkomstig uit het MBO. De grootste groep (n=71) is 18 of 19 jaar; het merendeel van de vsv’ers is van het mannelijk geslacht.

Tabel 1: (Bron: www.vsvverkenner.nl)

Mbo aantal deelnemers vsv'ers %vsv norm
niveau 1 33 11 33.3% 32.5%
niveau 2 242 34 14% 13.5%
niveau 3+4 764 27 3.5% 4.25%
Totaal 1.039 72 6.9%  


Verzuim van jongeren (18+) uit Zwijndrecht
De meeste jongeren gaan naar het ROC Da Vinci College Dordrecht (550); het Albeda College Rotterdam (204); het Zadkine College Rotterdam(83) en het Grafisch Lyceum Rotterdam (53).

Het verzuim onder 18-plussers, woonachtig in Zwijndrecht, is (gebaseerd op het aantal meldingen) het laagst op het Grafisch Lyceum (0%); het verzuim op Albeda en Da Vinci College is ongeveer gelijk (8-9%); het verzuim op het Zadkine College is het hoogst (13%).
Het verzuim van 18-minners ligt op het regionale niveau.

Zwijndrecht is actief op onderwijs en zorg
Getuige de Kadernotitie ‘Passend verbinden van onderwijs en zorg voor jeugd in de Drechtsteden’, geschreven door de beleidsontwikkelaar van de gemeente Zwijndrecht, en de in navolging van dat kader ondernomen initiatieven in de praktijk, kan zonder meer gesteld worden dat de gemeente Zwijndrecht een voorloper is op dit gebied.

Ondanks alle inzet van gemeente, onderwijs en Dienst Gezondheid & Jeugd is het aantal vsv’ers onder 18-plussers procentueel hoog. De beste aanpak van vsv is het voorkomen ervan.

Blijf investeren in het voorkomen van schoolverzuim en voortijdig schoolverlaten
Het advies voor de gemeente Zwijndrecht luidt derhalve als volgt:

1. Onderken het belang van loopbaanoriëntatie ten behoeve van een juiste studiekeuze
Veel uitvallers in het mbo blijken vooral te zijn gestruikeld over het feit, dat zij onvoldoende weet hebben van wat de arbeidsmarkt van hen verwacht. Een goede voorbereiding leidt tot een beter perspectief op de toekomst.

2. Reboundvoorzieningen als vangnet voor potentiële uitvallers
De toelating tot het mbo wordt strenger; de druk komt meer en meer te liggen bij het voortgezet onderwijs. Het is zaak realistisch te zijn en open te staan voor het gegeven dat een bepaalde groep leerlingen ondanks alle inspanningen in het voortgezet onderwijs dreigt uit te vallen. Ervaring leert dat een tijdelijke plaatsing in een reboundvoorziening, afstroom en (daardoor) uitstroom kan voorkomen.
De gemeente Zwijndrecht dient oog te hebben voor het belang van (het behoud) van lokale voorzieningen. Ook is het niet onverstandig om met omliggende gemeenten (in het bijzonder Dordrecht) in gesprek te gaan over (het ontwikkelen c.q. behoud van) regionale voorzieningen.

3. Het belang van leerwerktrajecten en de aansluiting met de arbeidsmarkt
De ontwikkeling van leerwerktrajecten is cruciaal in het licht van de ontwikkelingen binnen het onderwijs: doordat leerlingen niet meer voortijdig naar het mbo kunnen, zijn vo-scholen genoodzaakt leerlingen langer binnen te houden. Het is bovendien zaak om, juist voor leerlingen die niet de capaciteit hebben door te leren, de aansluiting met de arbeidsmarkt zo optimaal mogelijk te laten verlopen. Blijven stimuleren van en investeren in initiatieven als het Platform Benutting Talent van Jongeren is om die reden wenselijk.

4. Agendeer schoolverzuim en voortijdig schoolverlaten standaard op de agenda van een LEA/OGOO
Aandacht voor de zorgstructuur, aanpak schoolverzuim en voortijdig schoolverlaten blijft van belang. Het bijkomende ‘voordeel’ van een LEA/OGOO is dat alle relevante partijen bij elkaar komen.

Bronnen

Contactinfo

  • 078 - 770 85 00
    Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
    Karel Lotsyweg 40
    Postbus 166

Sociale media

Volg ons op facebook of twitter

Volg ons Facebook Volg ons op Twitter

Deel deze pagina

Om deze pagina te delen via jouw eigen sociale media kanaal

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn