Hendrik-Ido-Ambacht

Een blik op Hendrik-Ido-Ambacht 
Hendrik-Ido-Ambacht is een groene en waterrijke gemeente in Zuid-Holland en ligt grotendeels in de Zwijndrechtse Waard. Hendrik-Ido-Ambacht maakt, samen met buurgemeenten Alblasserdam, Dordrecht, Papendrecht, Sliedrecht en Zwijndrecht, deel uit van de Drechtsteden. De A15 en A16 zijn de belangrijkste aanvoerwegen voor Hendrik-Ido-Ambacht. Het traject van de Betuweroute door Hendrik-Ido-Ambacht ligt ondergronds.

Aantal inwoners en leeftijdsopbouw
De gemeente Hendrik-Ido-Ambacht telde op 1 januari 2014 28.911 inwoners. Meer dan een kwart van de bevolking in Hendrik-Ido-Ambacht is tussen de 0 en 20 jaar oud, 58% is in de leeftijd van 20-65 jaar en 16% is 65 jaar of ouder. De groene druk (de omvang van de groep 0-19 gerelateerd aan het aantal 20-64 jarigen in de bevolking) is in Hendrik-Ido-Ambacht fors hoger dan in Nederland (47% ten opzichte van 38%).
De grijze druk (de omvang van de groep 65-plussers gerelateerd aan het aantal 20-64 jarigen in de bevolking) in Hendrik-Ido-Ambacht is lager dan in Nederland als geheel (26% ten opzichte van 29%).

Aantal ouderen neemt fors toe in Hendrik-Ido-Ambacht
In Hendrik-Ido-Ambacht zal het aantal ouderen de komende jaren flink gaan stijgen. Tussen 1 januari 2014 en 1 januari 2025 zullen er bijna 1.700 ouderen (65 jaar en ouder) bij komen. Dit betekent een stijging van 38%. De oudste leeftijdsgroepen zullen het hardst stijgen: 75% meer 85-plussers in 2025 (van 472 naar 827 inwoners in de leeftijd van 85 jaar en ouder). Deze stijging is hoger dan gemiddeld in Zuid-Holland Zuid. In Zuid-Holland Zuid stijgt het aantal 65+ met 27% en 85+ met 40%.

Door de toename van het aantal ouderen en als gevolg van de extramuralisering van zorg zal ook het aantal alleenstaande ouderen toenemen. Juist onder de oudste ouderen zijn de meeste alleenwonenden. Percentage alleenwonend in Zuid-Holland Zuid: 65-74 jaar: 22%; 75-84 jaar: 43% en 70% onder 85-plussers. Het gaat hier alleen om de ouderen die zelfstandig wonen, de ouderen die in instellingen wonen zijn niet meegenomen.

Ondanks de grote stijging zal de totale grijze druk in 2025 in Hendrik-Ido-Ambacht niet hoger zijn dan in Zuid-Holland Zuid en Nederland.

Tabel 1 Grijze druk (Bron: CBS StatLine, PBL/CBS gegevens bewerkt door Dienst Gezondheid & Jeugd).

  2014 2025
Hendrik-Ido-Ambacht 27 35
Zuid-Holland Zuid 31 40
Nederland 29 38
Voetnoot: De grijze druk geeft de verhouding aan tussen het totaal aantal personen van 65 jaar of ouder en de personen in de leeftijdsgroep van 20 tot en met 64 jaar. De grijze druk is een maat voor vergrijzing.

Etniciteit
Ongeveer 13% van de inwoners van Hendrik-Ido-Ambacht is allochtoon. In Hendrik-Ido-Ambacht wonen relatief gezien minder allochtonen dan gemiddeld in Nederland (13% ten opzichte van 21%).

Sociaaleconomische status
Het percentage inwoners met een laag opleidingsniveau is in Hendrik-Ido-Ambacht (31%) vergelijkbaar met de regio Zuid-Holland Zuid (32%). Ook het percentage hoger opgeleiden is vergelijkbaar.

Bevolkingsprognose
De bevolking van Hendrik-Ido-Ambacht zal in de komende jaren met 7% toenemen tot 31.100 inwoners in 2025. Deze toename wordt met name veroorzaakt door de vergrijzende bevolking. De groep inwoners van 65 jaar en ouder zal groeien met 38%. De vergrijzing heeft allerlei maatschappelijke gevolgen, onder andere op het gebied van de gezondheidszorg en de ouderenzorg. De groep inwoners in de leeftijd van 20 tot 65-jaar zal toenemen met 7%. Daarnaast is er onder de jongste groep van 0 tot 20-jarigen juist een afname van 10% te verwachten.

Contactinfo

  • 078 - 770 85 00
    Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
    Karel Lotsyweg 40
    Postbus 166

Sociale media

Volg ons op facebook of twitter

Volg ons Facebook Volg ons op Twitter

Deel deze pagina

Om deze pagina te delen via jouw eigen sociale media kanaal

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn