Adviezen Alcoholgebruik

Het alcoholgebruik onder jongeren in Hendrik-Ido-Ambacht is hoog. De Dienst Gezondheid & Jeugd adviseert het huidige beleid gericht op de preventie van alcoholgebruik onder jongeren te continueren.

Alcoholgebruik onder jongeren in Hendrik-Ido-Ambacht is hoog
Van de 12 tot en met 18-jarigen in Hendrik-Ido-Ambacht heeft 61% wel eens alcohol gedronken (ZHZ: 52%). Ongeveer 38% van de jongeren heeft in de afgelopen maand minimaal één keer alcohol gedronken (ZHZ: 32%) en 23% van de 12 tot en met 18-jarigen in Hendrik-Ido-Ambacht heeft in de afgelopen maand aan bingedrinken gedaan (ZHZ: 21%).

Daarnaast drinkt ruim één op de vijf ouderen overmatig (22% in Hendrik-Ido-Ambacht en 18% in Zuid-Holland Zuid). Bij het ouder worden nemen de risico’s van alcoholgebruik toe. Door lichamelijke veranderingen verdraagt het lichaam alcohol slechter. Daarnaast verhoogt alcoholgebruik het risico op valongelukken en kan alcoholgebruik de werking van medicijnen beïnvloeden.

Hendrik-Ido-Ambacht ontmoedigt alcoholgebruik onder jongeren
Hendrik-Ido-Ambacht zet in op het ontmoedigen van alcohol- en druggebruik onder jongeren door deelname aan het regionale uitvoeringsprogramma Verzuip jij je Toekomst?!. Dit programma combineert maatregelen op het gebied van beleid en regelgeving, handhaving en bewustwording. Hendrik-Ido-Ambacht krijgt vanuit Verzuip jij je Toekomst?! advies over het opstellen van alcoholmatiging beleid en ondersteuning bij het handhaven van de regels rondom het verstrekken van alcohol. Daarnaast initieert het programma voorlichting voor ouders, scholen, horeca, supermarkten, sportverenigingen en jongeren over de risico’s van alcoholgebruik en het gebruik van andere middelen, zoals tabak, softdrugs, harddrugs en combinatiegebruik door jongeren.

Aandacht voor preventie alcoholgebruik blijft van belang
Op basis van de in de afgelopen jaren uitgevoerde activiteiten en maatregelen in Hendrik-Ido-Ambacht gericht op de preventie van alcoholgebruik en kennis over de effecten van deze activiteiten en maatregelen, luidt het advies van de Dienst Gezondheid & Jeugd vooral in te blijven zetten op jeugd, aangezien hier de meeste winst te behalen is. Dit kan gedaan worden door:

1. Stimuleer het voeren van een alcoholvrij beleid door scholen voor voorgezet onderwijs
Benadruk bij scholen voor voortgezet onderwijs, waar jongeren uit Hendrik-Ido-Ambacht voortgezet onderwijs volgen (vooral in Zwijndrecht), het belang van het voeren van een alcoholvrij schoolbeleid, met als mogelijke uitkomst dat scholen het Keurmerk Alcoholvrije School verkrijgen.

2. Maak ouders bewust van het belang van de preventie van alcohol
Zet vroeg in op de bewustwording bij ouders van de negatieve effecten van alcohol door hun kinderen. Geef daarbij ook aan dat ouders hun kind van onder de 18 geen alcohol moeten laten drinken in huiselijke kring.
De gemeente kan aan bewustwording werken via het organiseren van voorlichting voor ouders over alcohol- en druggebruik door jongeren.

De ouderavond ‘Help mijn kind wordt een puber!’ wordt regelmatig ingezet vanuit het regionale alcoholpreventieprogramma Verzuip jij je Toekomst?!. De avond is bedoeld voor ouders van kinderen tussen de 11 en 13 jaar en staat in het teken van de verandering die een kind ondergaat in de puberteit, en vooral wat dat betekent voor de ouders.  De bijeenkomst duurt ongeveer twee uur en gaat specifiek in op een aantal gezondheidsthema’s. Zo wordt stil gestaan bij het experimenteergedrag van een puber. Een puber zoekt immers grenzen op, ook met roken, drank en drugs. Maar wat is ‘normaal’ experimenteergedrag en hoe stel je grenzen?


3. Benadruk bij alcoholverstrekkers het belang van preventie van alcoholgebruik.
Dit kan door:

 • tijdens het overleg tussen de gemeente en de horeca ondernemers expliciet aandacht te vragen voor het organiseren van trainingen voor horecapersoneel (BarCode, Eerste Hulp Bij Drank- en drugsongelukken in het Uitgaanscircuit);
 • evenementenorganisaties te wijzen op de brochure ‘alcoholmaatregelen voor evenementenorganisaties’, waarin de maatregelen gericht op alcoholmatiging staan die zij kunnen nemen voor, tijdens na de uitvoering van evenementen;
 • het stimuleren van een betere leeftijdscontrole bij alcoholverkoop middels gesprekken die buitengewoon opsporingsambtenaren voeren met zowel commerciële als niet-commerciële verkopers van alcohol.

4. Stel eisen aan het preventiebeleid van organisaties die subsidie ontvangen van de gemeente
Neem in de subsidievoorwaarden voor sportverenigingen, jongerenwerk en maatschappelijk werk voorwaarden op betreffende de preventie van alcoholgebruik bij jongeren.
Voorbeelden van subsidievoorwaarden die de gemeente kan stellen zijn het verantwoord schenken van alcohol door sportverenigingen en deelname aan een training gericht op vroegsignalering van alcoholgebruik onder jongeren door jongerenwerkers en sociaal maatschappelijk werkers.

5. Stimuleer het jongerenwerk in het geven van voorlichting aan jongeren
Het jongerenwerk kan, als belangrijke schakel naar de jongeren in Hendrik-Ido-Ambacht, meer voorlichting geven over alcoholgebruik en de gevolgen daarvan aan jongeren tussen 12 en 18 jaar.

6. Investeer in netwerk ouderen voor alcoholpreventie
Wanneer de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht ook wil inzetten op preventie van alcoholgebruik bij ouderen, wordt geadviseerd te investeren in het netwerk rondom de oudere. Denk aan deskundigheidsbevordering voor huisartsen en het sociaal wijkteam gericht op het vroegtijdig herkennen van en omgaan met riskant drinkgedrag. Hierbij is het van belang dat onderscheid wordt gemaakt in groepen ouderen (bijvoorbeeld 55+ en 85+) vanwege verschillen in levensfase en bijbehorende drinkpatronen, mate van activiteit, sociaal netwerk, etc.

Bronnen

 • Jeugdgezondheidsmonitor 2011, Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ.
 • Gezondheidsmonitor Volwassenen & Ouderen 2012, Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ.
 • Monitor Jeugdgezondheidszorg 2008 – 2009, Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ.
 • Monitor Jeugdgezondheidszorg 2009 – 2010, Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ.
 • Monitor Jeugdgezondheidszorg 2010 – 2011, Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ.
 • Monitor Jeugdgezondheidszorg 2011 – 2012, Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ.
 • Monitor Jeugdgezondheidszorg 2012 – 2013, Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ.

Contactinfo

 • 078 - 770 85 00
  Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
  Karel Lotsyweg 40
  Postbus 166

Sociale media

Volg ons op facebook of twitter

Volg ons Facebook Volg ons op Twitter

Deel deze pagina

Om deze pagina te delen via jouw eigen sociale media kanaal

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn