Adviezen Gewicht

Een groot deel van de inwoners van Hendrik-Ido-Ambacht heeft overgewicht. De Dienst Gezondheid & Jeugd adviseert de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht het beleid gericht op het bevorderen van gezond gewicht te continueren.

Overgewicht komt veel voor in Hendrik-Ido-Ambacht
Van de volwassen bevolking (19 jaar en ouder) in Hendrik-Ido-Ambacht heeft 47% overgewicht, dit is vergelijkbaar met het gemiddelde in de regio ZHZ (52%). Onder 5-jarigen is het overgewicht 18%, onder 10-jarigen 23% en onder 13-jarigen 21%. In Zuid-Holland Zuid is dit: 16%, 21% en 21%.
Bij het bevorderen van gezond gewicht staat het stimuleren van beweging en gezonde voeding centraal. Van de volwassen bevolking in Hendrik-Ido-Ambacht voldoet 54% aan de Nationale Norm Gezond Bewegen (NNGB) en 32% van de 12 tot en met 18-jarigen. 76% van de 12 tot en met 18-jarigen is lid van een sportvereniging. 22% van de vijf jarigen, 23% van de tien jarigen en 27% van de 12 tot en met 18-jarigen in Hendrik-Ido-Ambacht eet iedere dag groente. Aan de fruitnorm voldoet 27% van de 12 tot en met 18-jarigen. Onder vijf- en tienjarigen is dit 22% en 16%.

Overgewicht en actieve leefstijl bij ouderen
Een actieve leefstijl voor ouderen betekent voldoende bewegen, maar ook maatschappelijk participeren en mentaal actief zijn. Bewegen vermindert de kans op ziekten zoals hartziekten en diabetes en het verlaagt het risico op depressie en valincidenten. Voldoende beweging heeft een gunstig effect op een aantal persoonsgebonden factoren zoals bloeddruk en overgewicht. In Hendrik-Ido-Ambacht voldoet 62% van de ouderen aan de Nederlands Norm Gezond Bewegen (ZHZ: 65%).
Van de ouderen heeft 58% overgewicht in Hendrik-Ido-Ambacht waarvan 16% ernstig overgewicht. In Zuid-Holland Zuid is dit 60% waarvan ook 16% ernstig overgewicht. Ernstig overgewicht hangt samen met aandoeningen zoals hart- en vaatziekten, diabetes, depressie, angststoornissen.

Hendrik-Ido-Ambacht zet in op het bevorderen van gezond gewicht van de jeugd
Hendrik-Ido-Ambacht zet in op het bevorderen van gezond gewicht door deelname aan het regionale uitvoeringsprogramma Gezond Gewicht. Dit programma is gericht op een integrale aanpak rond het bevorderen van een gezonde leefstijl bij kinderen en jongeren tussen 0 en 19 jaar, met bijzondere aandacht voor bewegen en gezonde voeding. Hierbij richt het programma zich op ouders en verzorgers van kinderen en jongeren van 0-19 jaar, professionals en gemeenten.
In de afgelopen periode is flink gewerkt aan bewustwording van het belang van een gezonde leefstijl bij samenwerkingspartners, maar ook voor het algemene publiek. De verschillende uitvoeringspartners werken onderling meer samen waardoor krachten (en middelen) worden gebundeld. Zo verloopt de samenwerking tussen centrum Jeugd en Gezin, consultatiebureau en JGZ goed waardoor jonge ouders worden bereikt.
In 2014 is bijvoorbeeld ingezet op het scholen van medewerkers van de kinderopvang op bewegen (waaronder babygym). Daarnaast wordt drinkwater actief onder de aandacht gebracht onder andere op de zomerparkdag. Combinatiefunctionarissen, Centrum Jeugd en Gezin en diëtisten nemen dit thema mee. Ook op het consultatiebureau wordt aandacht besteed aan water.

Bewegen helpt gezondheid van ouderen te stabiliseren of verbeteren
Een structureel en uitgebalanceerd programma sport en zorg bevordert fysieke en psychisch welzijn van ouderen.
In de gezondheidszorg gaat de aandacht steeds meer uit naar gedrag en gezondheid en minder naar zorg en ziekte. Preventie van gezondheidsproblemen heeft de toekomst. Het biedt kansen aan zowel de zorg- als de sportsector. Samenwerking tussen zorg en sport en bewegen is nodig om mensen met gezondheidsrisico’s naar gezonder gedrag te begeleiden. Regelmatig bewegen draagt onder andere bij aan het voorkomen van overgewicht, diabetes, depressie, hart- en vaatziekten en dementie.

Er zijn landelijk ontwikkelde instrumenten gericht op bewegen voor ouderen, met een aanbod van effectief bewezen beweeginterventies, bijvoorbeeld de GALM methodiek. Deze methodiek biedt verschillende instrumenten die inzetbaar zijn voor specifieke problemen zoals het verhogen van de weerbaarheid, conditieverbetering en als neveneffect het bestrijden van eenzaamheid.
Geadviseerd wordt deze methodiek, die al beschikbaar is voor Hendrik-Ido-Ambacht, te integreren in de werkwijze bij de organisaties die werken met ouderen. Deze organisaties hebben een belangrijke signalerende functie en zijn goed vertegenwoordigd in het professionele en vrijwilligers netwerk gericht op ouderen. Er liggen goede kansen om sport en zorg te verbinden en hierdoor de gezondheid te stabiliseren of te verbeteren.

Aandacht voor het bevorderen van gezond gewicht blijft van belang
Op basis van de in de afgelopen jaren uitgevoerde activiteiten en maatregelen in Hendrik-Ido-Ambacht, gericht op het bevorderen van gezond gewicht en het vergroten van kennis over de effecten van deze activiteiten en maatregelen, luidt het advies van de Dienst Gezondheid & Jeugd aan Hendrik-Ido-Ambacht:

1. Zet in op het bevorderen van een gezonde leefstijl bij jonge kinderen
Benadruk bij kinderdagverblijven, peuterspeelzalen, gastouderbureaus en het Centrum voor Jeugd en Gezin het belang van het bevorderen van een gezonde leefstijl bij jonge kinderen. De gemeente kan hiertoe in haar afspraken met deze organisaties inzetten op:

 • het opstellen van beleid t.a.v. voeding en bewegen door deze organisaties;
 • deskundigheidsbevordering van medewerkers van deze organisaties op het terrein van voeding en bewegen;
 • het organiseren van voorlichtingsactiviteiten over een gezonde leefstijl door deze organisaties voor kinderen en ouders.
Deskundigheidsbevordering vanuit het uitvoeringsprogramma Gezond Gewicht richt zich op het thema voeding, bewegen of bijvoorbeeld communiceren met ouders over deze onderwerpen. Deskundigheidsbevordering is maatwerk en kan bijvoorbeeld ‘on the job’ plaatsvinden voor medewerkers van de kinderopvang gericht op ‘bewegen met kinderen erbij’. Wanneer de kennis is opgefrist, wordt dezelfde boodschap uitgedragen richting ouders, middels een ouderavond. Door ‘on the job’ te coachen heeft de organisatie geen extra kosten door ‘verleturen’. Deze vorm van deskundigheidsbevordering heeft succesvol plaatsgevonden in Zwijndrecht, Hendrik-Ido-Ambacht en Sliedrecht.

2. Maak ouders bewust van het belang van een gezonde leefstijl
Zet in op de bewustwording bij ouders over het belang van een gezonde leefstijl voor hun kinderen en voor henzelf. Dit kan door het organiseren van voorlichting voor ouders over een gezonde leefstijl op plaatsen waar zij te bereiken zijn, zoals bij de kinderopvang en op scholen.

3. Stimuleer het bevorderen van gezond gewicht via het basisonderwijs
Benadruk bij basisscholen het belang van het voeren van beleid gericht op het stimuleren van gezond gewicht, met als onderdelen:

 • voorlichting voor ouders over het belang van gezonde voeding en bewegen;
 • de inzet van combinatiefunctionarissen voor een divers en structureel beweegaanbod op en in aansluiting op school;
 • de aanleg van een beweegvriendelijk schoolplein;
 • het implementeren van een lesprogramma over gezonde voeding;
 • het stellen van regels ten aanzien van tussendoortjes en traktaties.

4. Zet in op samenwerking met partijen die zich richten op jonge kinderen en hun ouders
Zoek samenwerking met partijen in de gemeente om ouders en kinderen te kunnen bereiken op belangrijke vindplaatsen. Neem in de afspraken met deze partijen subsidievoorwaarden op betreffende het bevorderen van een gezonde leefstijl. Belangrijke partijen zijn het Centrum voor Jeugd en Gezin, de bibliotheek, het welzijnswerk en de combinatiefunctionarissen.

JOGG is een lokale aanpak gericht op wijken waar het percentage overgewicht onder jongeren van 0-19 jaar het hoogst is. Onder de paraplu van de gemeente werken publieke en private partijen, zoals scholen, kinderopvangcentra, sportclubs, huisartsen, supermarkten en woningbouwverenigingen samen. Die lokale samenwerking leidt tot betere sport-, beweeg- en speelfaciliteiten en voor meer aandacht voor gezonde voeding en beweging. Elke gemeente realiseert op basis van vijf pijlers de JOGG-aanpak en neemt concrete beslissingen over de lokale aanpak: Welke wijken worden aangepakt? Welke doelgroepen worden aangesproken? Welke activiteiten worden in samenhang ingezet? In juli 2014 werken ruim 60 gemeenten met de JOGG-aanpak, waaronder Dordrecht en Zwijndrecht in de regio Zuid-Holland Zuid. Alle JOGG-gemeenten bij elkaar vormen de JOGG-beweging. Een beweging waarin gemeenten elkaar helpen, kennis en ervaring uitwisselen en elkaar versterken.
In september 2014 zal de verkenning rondom JOGG weer opgepakt gaan worden.

Bronnen

 • Jeugdgezondheidsmonitor 2011, Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ.
 • Gezondheidsmonitor Volwassenen & Ouderen 2012, Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ.
 • Monitor Jeugdgezondheidszorg 2008 – 2009, Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ.
 • Monitor Jeugdgezondheidszorg 2009 – 2010, Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ.
 • Monitor Jeugdgezondheidszorg 2010 – 2011, Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ.
 • Monitor Jeugdgezondheidszorg 2011 – 2012, Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ.
 • Monitor Jeugdgezondheidszorg 2012 – 2013, Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ.

Contactinfo

 • 078 - 770 85 00
  Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
  Karel Lotsyweg 40
  Postbus 166

Sociale media

Volg ons op facebook of twitter

Volg ons Facebook Volg ons op Twitter

Deel deze pagina

Om deze pagina te delen via jouw eigen sociale media kanaal

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn