Het 5G-netwerk

maandag 16 december 2019

Het 5G-netwerk is een nieuwe generatie mobiele telecommunicatie netwerk. Het 5G-netwerk kan nog sneller draadloze data verwerken dan het 4G-netwerk, waardoor de toenemende vraag naar mobiele data kan worden opgevangen.

Bij al deze 5G-toepassingen vindt uitwisseling van informatie plaats door het gebruik van elektromagnetische velden. Wat betekent dit voor de gezondheid? Hoe wordt gewaarborgd dat er geen schadelijke gezondheidseffecten optreden?

Zie voor meer informatie de bijlage.