Huidige werkzaamheden van Leerplicht en Voortijdig Schoolverlaten ZHZ

donderdag 09 april 2020

Via deze memo willen we u informeren over de huidige werkzaamheden van LVS. Door het besluit om de scholen te sluiten, zijn kwetsbare kinderen/jongeren mogelijk minder in beeld. Bij LVS zijn wij actief betrokken bij de scholen en hun leerlingen met de volgende werkwijze:
 • LVS is alle werkdagen van 9:00 tot 17:00 uur bereikbaar via onze bureaudienst op het nummer 078-7708500 en via ons mailadres blvs-zhz@lvszhz.nl
 • Blijkt er sprake te zijn van onwil bij de digitale schoolgang dan zal LVS een onderzoek starten. Hetzelfde geldt als een leerling niet traceerbaar blijkt. Waar nodig kan er bij dit onderzoek een deurbezoek afgelegd worden, uiteraard met inachtneming van de daarvoor geldende voorschriften.
 • Als er bredere zorgen zijn rondom kinderen/jongeren, niet specifiek de schoolgang aangaande, dan pakken scholen dit in eerste aanleg op met de jeugdteams/sociale wijkteams. Deze werkwijze is herbevestigd met Stichting jeugdteams op 3 april j.l.. LVS kan hierin een adviserende rol spelen, om verbinding te leggen of tips te geven hoe de jongere/ouders/verzorgers te bereiken.
 • Er wordt momenteel veel bericht over het in beeld houden van kwetsbare jongeren. Hiermee worden onder meer jongeren bedoeld van pro/vso/entree die binnenkort de arbeidsmarkt zouden betreden. De arbeidsmarkt is nu snel aan het veranderen en zeker voor deze jongeren die net van school komen zal er weinig plekzijn. LVS/RMC brengt met de sociale diensten in kaart welke activiteiten zij momenteel voor deze groep inzetten en hoe LVS/RMC hier op kan aansluiten.

Naast bovengenoemde werkzaamheden, worden medewerkers van LVS ingezet in de GGDGHOR crisisorganisatie, zij ondersteunen de administratie, communicatie, coördinatie, teststraat en het callcenter.

Regelmatig kijken we of de maatregelen die wij nemen nog aansluiten bij de verwachtingen van onze partners. Indien dat niet het geval is sturen wij bij.

Jongeren en gezinnen die "extra aandacht" nodig hebben bij het volgen van onderwijs
Scholen benaderen LVS wanneer er problemen zijn met "online-onderwijs" (opdrachten niet maken, jongere/ouders niet bereikbaar, ouders/jongere niet in staat om op afdoende wijze "thuisonderwijs" vorm te geven, etc.) Het is goed dat scholen daarover in contact treden met de leerplichtconsulent. In gezamenlijkheid wordt dan gekeken naar de beste aanpak. Scholen zijn hier zelf al zeer actief in en worden daartoe ook ondersteund door samenwerkingsverbanden, sociale wijkteams, Veilig Thuis, LVS etc.

Leerplicht en Voortijdig Schoolverlaten ZHZ (LVS) legt huis- en/of deurbezoeken af ter opsporing van kwetsbare kinderen. LVS doet dit in specifieke gevallen, dit zal altijd in goed overleg gaan met betrokken partijen en met inachtneming van de daarvoor geldende voorschriften.

Ondanks het feit dat veel scholen LVS ook in deze bijzondere periode al weten te vinden, benaderen we in april alle scholen in de regio ZHZ telefonisch. Behalve dat het is goed is om de contacten te blijven onderhouden, kunnen ook vragen worden beantwoord en adviezen worden gegeven.

Stichting Jeugdteams ZHZ heeft in kaart gebracht welke gezinnen extra aandacht en zorg nodig hebben. Lees meer over de ondersteuning voor jeugd en gezinnen in Zuid-Holland Zuid: https://jeugdteamszhz.nl/

Veel gestelde vragen over leerplicht
Onderstaande info is vanuit OCW/DUO gedeeld t.b.v. de scholen aan de hand van veel gestelde vragen:

Onze school is gesloten, maar we bieden onze leerlingen wel onderwijs op afstand aan. Moet ik een verzuimmelding doorgeven als een leerling niet aan het onderwijs op afstand deelneemt (online lessen volgt en/of huiswerk maakt)?
Zolang scholen verplicht gesloten blijven en afstandsonderwijs geven, hoeft u geen verzuim te melden, maar dit mag wel.
Uiteraard staat het belang van de leerling voorop. Wanneer uw school constateert dat een leerling het programma niet volgt, kunt u het beste contact opnemen met de ouders en/of leerling om te onderzoeken wat de reden hiervoor is. Na overleg met de leerplichtambtenaar kunt u een melding van ‘overig verzuim’ doorgeven. Dan kan de leerplichtambtenaar samen met uw school bepalen welke maatregelen gewenst zijn.

Waarom is het in sommige gevallen van belang om wel een melding via het verzuimregister te doen aan de leerplichtambtenaar?
Leerplichtambtenaren kunnen van meerwaarde zijn in deze periode. Bijvoorbeeld voor kwetsbare leerlingen of leerlingen voor wie thuis geen veilige basis is. Scholen kunnen door toch een verzuimmelding te doen alsnog contact leggen met leerplichtambtenaren in dergelijke situaties. Gemeenten kunnen initiatief nemen om tot een oplossing op maat te komen. In specifieke gevallen kan in deze periode bijvoorbeeld opvang, onderwijs of begeleiding buitenshuis nodig zijn. Het allerbelangrijkste is dat de leerplichtambtenaar met de school afstemt hoe je samen contact houdt met de leerling en de ouders. Probeer met elkaar te voorkomen dat leerlingen achterstanden op gaan lopen en stimuleer het volgen van onderwijs.

Bij vragen kunt u contact opnemen via nummer 078-7708500 en via ons mailadres blvs-zhz@lvszhz.nl

Contactinfo

 • 078 - 770 85 00
  Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
  Karel Lotsyweg 40
  Postbus 166

Sociale media

Volg ons op facebook of twitter

Volg ons Facebook Volg ons op Twitter

Deel deze pagina

Om deze pagina te delen via jouw eigen sociale media kanaal

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn