Voortgezet onderwijs weer gedeeltelijk open vanaf 2 juni 2020

donderdag 28 mei 2020

Het kabinet heeft besloten dat vanaf 2 juni 2020 de scholen voor voortgezet onderwijs (VO) weer gedeeltelijk open gaan. Scholen voor voortgezet speciaal onderwijs (VSO) gaan weer volledig open. V(S)O-scholen zijn inmiddels druk bezig met de praktische invulling van de opening. Zij werken dit uit volgens de richtlijnen van het RIVM.

Via dit bericht willen wij u op de hoogte brengen van de actuele werkzaamheden van Leerplicht en Voortijdig Schoolverlaten (LVS) in Zuid-Holland Zuid.

Vrijstelling schoolbezoek.
Het is voor de ontwikkeling van kinderen belangrijk dat zij deelnemen aan het beschikbare leeraanbod van scholen. Voor kinderen met bijzondere gezondheidsrisico’s kan, in overleg met de behandelend (kinder)arts of huisarts, een uitzondering worden gemaakt op het schoolbezoek. Kinderen met een quarantaineadvies zijn vrijgesteld van schoolbezoek. Vrijstelling van schoolbezoek betekent niet automatisch vrijstelling van onderwijs hier kan in overleg digitaal in worden voorzien.

Verzuim? Neem contact op met uw leerplichtconsulent.
Als een school/onderwijsinstelling niet gesloten is geldt de Leerplichtwet.

Wanneer een kind niet op school verschijnt is het belangrijk dat door de school het contact wordt gezocht met ouders om daarover het gesprek aan te gaan en om te onderzoeken wat de achterliggende reden is. De school kan dan ook samen met ouders inschatten wat nodig is om de schoolgang zo goed mogelijk te herstellen.

Besluiten ouders na dit gesprek om hun kinderen thuis te houden, dan kan school in overleg met de leerplichtconsulent een DUO melding "overig verzuim" doen. De leerplichtconsulent kan dan samen met ouders, school en andere samenwerkingspartners onderzoeken wat nodig is om de schoolgang zoveel mogelijk te herstellen.

Wanneer scholen geen contact krijgen met leerling en ouders, dan kan LVS hierin ondersteunen.

LVS geeft gehoor aan de eerder aangenomen motie in de tweede kamer om in die situatie geen proces-verbaal op te leggen. Het gaat hier om een uitzonderlijke situatie. Het belang van de leerling en het recht op onderwijs moet beschermd worden om te voorkomen dat de leerlingen achterstanden gaan oplopen. Het volgen van onderwijs wordt zoveel mogelijk gestimuleerd, juist ook voor die kwetsbare leerlingen waarvoor de school een veilige plek is.


Overstap VO-MBO
LVS is actief betrokken bij de overstap van het VO naar het MBO. Samen met de samenwerkingsverbanden passend onderwijs, VO-scholen en MBO-instellingen worden examenleerlingen gevolgd in hun overstap naar het MBO.
De LVS-consulenten begeleiden de leerlingen die volgens de VO-school extra begeleiding en ondersteuning nodig hebben bij de overgang naar vervolgonderwijs.

Op dit moment heeft 93% van de examenleerlingen zich aangemeld bij een vervolgopleiding (MBO of een andere opleiding), 7% heeft nog geen keuze gemaakt voor vervolgonderwijs. Deze leerlingen worden de komende weken door de LVS-consulenten, VO-scholen en MBO-instellingen, benaderd om te onderzoeken wat nodig is om de overstap naar een vervolgopleiding te maken.

MBO-instellingen gedeeltelijk open vanaf 15 juni 2020
MBO-instellingen geven zoveel als mogelijk onderwijs op afstand en dit blijven ze ook de komende tijd doen. Het kabinet vindt het van groot belang om studievertraging van studenten van het MBO te voorkomen. De beperkte onderwijsactiviteiten die vanaf 15 juni weer mogen plaatsvinden op de MBO-instellingen zijn voor praktijklessen, toetsing en begeleiding van kwetsbare studenten, voor zover dit online niet lukt.

De MBO-instellingen kunnen dezelfde werkwijze volgen die hierboven voor het V(S)O is beschreven als er verzuim is.

De werkzaamheden van LVS blijven gericht op gedeelde maatschappelijke zorg in samenwerking met onze partners. In deze tijd van crisis staan we samen sterk om het recht op onderwijs en ontwikkeling van kinderen en jongeren te beschermen. Het contact met de ouders en/of leerling staat centraal. Als het gaat om kinderen in een kwetsbare positie is het des te belangrijker dat deze kinderen in het vizier blijven en weer naar school gaan.

Heeft u naar aanleiding van dit bericht nog vragen, neem dan contact met ons op. LVS is alle werkdagen van 9:00 tot 17:00 uur bereikbaar via onze bureaudienst op het nummer 078-7708500 en via ons mailadres blvs-zhz@lvszhz.nl

Contactinfo

  • 078 - 770 85 00
    Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
    Karel Lotsyweg 40
    Postbus 166

Sociale media

Volg ons op facebook of twitter

Volg ons Facebook Volg ons op Twitter

Deel deze pagina

Om deze pagina te delen via jouw eigen sociale media kanaal

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn