Nieuwsbrieven Thuiszitterspact

De nieuwsbrieven zijn een uitgave van Leerplicht en Voortijdig Schoolverlaten (LVS) in het kader van het Thuiszitterspact Zuid-Holland-Zuid. LVS is een onderdeel van de Dienst Gezondheid & Jeugd.