Bevolkingsprognose

De bevolkingsprognose beschrijft de toekomstige ontwikkeling van het aantal personen en hun demografische kenmerken.

DEFINITIE

Levensverwachting
Met de levensverwachting wordt de levensverwachting bij geboorte bedoeld. De levensverwachting bij geboorte voor een bepaald jaar, bijvoorbeeld voor mensen die in 2005 zijn geboren, is het aantal jaren dat deze pasgeborenen kunnen verwachten.

Groene druk
De groene druk is een maat voor de ontgroening. De groene druk geeft de verhouding aan tussen het aantal personen van 0 tot en met 19 jaar en de personen in de zogenaamde ‘productieve leeftijdsgroep’ van 20 tot en met 64 jaar.

Grijze druk
De mate van vergrijzing kan worden uitgedrukt in de grijze druk: de verhouding tussen het aantal personen van 65 jaar of ouder en het aantal personen van 20 tot en met 64 jaar. De groep 20-64-jarigen valt voor een groot deel samen met de (potentiële) beroepsbevolking, die de lasten van de vergrijzing moet opvangen. Een grijze druk van 27 geeft aan dat er 27 65-plussers zijn op elke 100 potentiële arbeidskrachten.

OMVANG

In 2025 is het aantal inwoners in Zuid-Holland Zuid toegenomen, veroorzaakt door groei van de Drechtsteden. Ook de levensverwachting neemt toe, zowel onder mannen als vrouwen. Daarmee neemt tegelijkertijd het verschil in levensverwachting tussen de beide seksen af. Het aantal 65-plussers stijgt met 27%, het aantal 85-plussers met 40%. De gehele regio heeft te maken met toenemende vergrijzing, de Hoeksche Waard het meest.

Toename aantal inwoners Zuid-Holland Zuid
Op 1 januari 2014 telt Nederland 16.865.452 inwoners en dat aantal groeit met 605.000 inwoners tot totaal 17.389.100 inwoners in het jaar 2025. Ook in de regio Zuid-Holland Zuid zal het aantal inwoners met 7.700 toenemen van 483.900 in 2014 tot 491.900 inwoners in 2025.

Drechtsteden groeien, Hoeksche Waard en Alblasserwaard-Vijfheerenlanden krimpen
De bevolkingstoename in Zuid-Holland Zuid valt bijna volledig toe te rekenen aan de Drechtsteden, die tot 2025 met 4% groeit. Dat zijn 9.500 meer inwoners. Deze groei is wordt met name veroorzaakt door de gemeenten Sliedrecht (8% groei), Hendrik-Ido-Ambacht (7% groei) en Alblasserdam (7% groei).
De Hoeksche Waard krimpt met 2%. De Alblasserwaard-Vijfheerenlanden blijft stabiel in inwoneraantal. Dordrecht zal het inwonersaantal het hardst zien stijgen met 3.000 meer inwoners in 2025. Oud-Beijerland is de gemeente die te maken krijgt met de grootste krimp: 1.000 inwoners.

Toename levensverwachting
Een man die op 31 december 2013 in Nederland geboren is, heeft een levensverwachting van 79,4 jaar. Mannen die in 2025 worden geboren hebben een langere levensverwachting, namelijk 81,6 jaar. Vrouwen worden gemiddeld ouder dan mannen. Een vrouw die op 31 december 2013 geboren is, heeft een levensverwachting van 82,9 jaar. Vrouwen die in 2025 worden geboren worden gemiddeld 84,5 jaar.
Het verschil in levensverwachting tussen mannen en vrouwen zal langzamerhand minder groot worden. Eén van de belangrijkste oorzaken hiervoor is de afname van het verschil tussen het aantal rokende mannen en rokende vrouwen.

Groene druk vrij stabiel
De groene druk geeft het aantal 0-19-jarigen aan per 100 20-64-jarigen. In Nederland is de groene druk 38 in 2013, en neemt licht toe naar 41 in 2040, wat vrij stabiel te noemen is. Zuid-Holland Zuid heeft in 2013 een iets hogere groene druk dan Nederland: 42. De subregio Alblasserwaard-Vijfheerenlanden kent de hoogste groene druk (46) en de Hoeksche Waard de laagste (40). De gemeente Molenwaard heeft de hoogste groene druk (54) en Strijen met 36 de laagste.

Toename vergrijzing
Van 2014 tot 2025 neemt het aantal 65-plussers in Zuid-Holland Zuid met 27% toe. Het aantal 85-plussers neemt toe met 40%. Met name de gemeenten Molenwaard, Korendijk, Strijen, Hendrik-Ido-Ambacht en Giessenlanden krijgen te maken met een forse toename van ouderen.

Grafiek 1: procentuele toename van het aantal 65-plussers en 85-plussers van 2014 tot 2025 per gemeente in Zuid-Holland Zuidomvang-bevolkingsprognose grafiek1De grijze druk is een maat voor vergrijzing en neemt in Nederland toe van 29 in 2014 tot 38 in 2025. Dat houdt in dat er dan 38 65-plussers zijn op elke 100 potentiële arbeidskrachten in de leeftijdsgroep van 20 tot en met 64 jaar. In Zuid-Holland Zuid neemt de grijze druk toe van 31 in 2014 naar 40 in 2025. De belangrijkste oorzaak voor de sterk toenemende vergrijzing van de bevolking wordt veroorzaakt door de geboorte-ontwikkelingen in het verleden: de babyboomgeneratie van 1946-1970 die vanaf 2011 de leeftijd van 65 jaar passeert.

Zuid-Holland Zuid heeft een grijze druk van 29 in 2013. De gemeenten Binnenmaas, Korendijk en Giessenlanden krijgen te maken met de grootste vergrijzing tot 2020. In de Hoeksche Waard neemt het aantal 65-plussers het meest toe. In de Drechtsteden het minst.

Grafiek 2: prognose grijze druk (aantal 65-plussers per 100 inwoners van 20-64 jaar) per gemeente in 2013 en 2020, Zuid-Holland Zuid omvang-bevolkingsprognose grafiek2

Vergrijzing zorgt voor toegenomen zorgvraag
Het absolute percentage mensen dat de eigen gezondheid als (zeer) goed ervaart, zal afnemen. Dat is het gevolg van het stijgende percentage ouderen in de bevolking. Een grotere groep ouderen betekent een toename in de zorgvraag. Ook het beroep dat op mantelzorgers wordt gedaan, neemt hierdoor toe.

Bronnen

 

Contactinfo

  • 078 - 770 85 00
    Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
    Karel Lotsyweg 40
    Postbus 166

Sociale media

Volg ons op facebook of twitter

Volg ons Facebook Volg ons op Twitter

Deel deze pagina

Om deze pagina te delen via jouw eigen sociale media kanaal

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn