Factoren die de gezondheid beïnvloeden

Leefstijlfactoren zoals roken, overgewicht en overmatig alcoholgebruik zijn belangrijke risicofactoren voor gezondheid. Preventie van een ongezonde leefstijl blijft van belang, vooral voor laagopgeleide jongeren. Ook de fysieke leefomgeving (milieufactoren, inrichting van de openbare ruimte) en de sociale leefomgeving (sociale cohesie, eenzaamheid) beïnvloeden de gezondheid, zowel in positieve als negatieve zin.

Fysieke leefomgeving kan leiden tot meer gezondheid, maar kan ook de gezondheid bedreigen
Milieufactoren, zoals geluidshinder, luchtkwaliteit, chemische stoffen en binnenmilieu kunnen een bedreiging vormen voor de volksgezondheid. Tegelijk hebben inwoners zelf beperkt invloed op deze milieufactoren in de omgeving. In Zuid-Holland Zuid is ruim 1 op de 10 inwoners bezorgd over de gezondheid vanwege milieufactoren in de leefomgeving, zoals wonen aan een drukke straat, langs een route gevaarlijke stoffen of in de buurt van bedrijven of industrie. In Sliedrecht is de bezorgdheid het grootst (bijna 1 op de 3 inwoners), gevolgd door Zwijndrecht en Papendrecht.
De leefomgeving biedt ook kansen voor gezondheidsbevordering. Zo hebben het aantrekkelijk maken van openbare ruimten voor fietsen, sporten en buitenspelen een positief effect op gezondheid. Het gebruik van deze ruimten kan expliciet gestimuleerd worden, maar de inrichting van de omgeving kan het gedrag van mensen ook subtiel sturen. Zo kan in plannen voor herstructurering en nieuwbouw rekening worden gehouden met de gevolgen van de inrichting voor bijvoorbeeld beweeggedrag, psychisch welbevinden, infectieziekten en sociale cohesie.

Overgewicht, alcoholgebruik en roken blijven belangrijke risicofactoren
Roken, overgewicht en overmatig alcoholgebruik zijn risicofactoren voor een aantal veelvoorkomende chronische ziekten als hart- en vaatziekten, kanker en diabetes. Tussen 2008 en 2013 zagen we in Zuid-Holland Zuid een lichte daling van zowel het percentage volwassen als jeugdige rokers, evenals een daling in het percentage jongeren dat alcohol drinkt. Het aantal mensen met overgewicht nam niet verder toe. Deze gunstige trends, die we ook in Nederland zien, zetten zich naar verwachting voort in de toekomst. Toch zien we nog steeds vormen van een ongezonde leefstijl bij een groot deel van de bevolking van Zuid-Holland Zuid. Zo rookt 21% van de volwassenen, heeft 52% overgewicht en is 15% een overmatige drinker. Onder de jeugd zien we dat 21% van de 12-18 jarigen aan bingedrinken doet (het drinken van minimaal 5 glazen alcohol op één gelegenheid) en dat 16% van de 5-jarigen overgewicht heeft. Dit vraagt om blijvende inzet op de preventie van roken, overgewicht en overmatig alcoholgebruik. Bij preventie van een ongezonde leefstijl is vooral aandacht voor jongeren van groot belang, om te voorkomen dat zij gezondheidsproblemen op latere leeftijd ontwikkelen. Bijzondere aandacht is daarbij nodig voor laagopgeleide jongeren: zij hebben een ongezondere leefstijl dan hoog opgeleide jongeren.

Eenzaamheid heeft negatief effect op gezondheid
Eén op de drie inwoners van Zuid-Holland Zuid voelt zich matig eenzaam en daarnaast voelt 8% zich (zeer) ernstig eenzaam. Deze cijfers zijn vergelijkbaar met die voor Nederland als geheel. Eenzaamheid heeft negatieve gevolgen voor de gezondheid en kan bijvoorbeeld leiden tot een ongezonde leefstijl en tot depressie en hart- en vaatziekten. Eenzame mensen doen bovendien, vanwege hun gezondheidsklachten, vaker een beroep op de gezondheidszorg. Eenzaamheid komt in Zuid-Holland Zuid meer voor in de stedelijke gebieden (Dordrecht, Gorinchem, Zwijndrecht) en bij mensen boven de 45 jaar. Daarnaast komt eenzaamheid meer voor bij mensen met een lage opleiding en bij werklozen. De aanpak van eenzaamheid bestaat onder andere uit het versterken van het sociaal netwerk en de sociale vaardigheden van de hiervoor genoemde hoogrisicogroepen.

 

Contactinfo

  • 078 - 770 85 00
    Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
    Karel Lotsyweg 40
    Postbus 166

Sociale media

Volg ons op facebook of twitter

Volg ons Facebook Volg ons op Twitter

Deel deze pagina

Om deze pagina te delen via jouw eigen sociale media kanaal

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn