Maatschappelijke participatie

Mensen die maatschappelijk participeren voelen zich over het algemeen gezonder dan mensen die niet participeren. Dat geldt voor naar school gaan, betaald werk en/of vrijwilligerswerk verrichten. De vergrijzing biedt kansen voor participatie: naar verwachting kunnen ouderen in de toekomst, onder andere door minder lichamelijke beperkingen, langer participeren. Mantelzorg is een vorm van participatie die negatieve gevolgen voor de gezondheid kan hebben. Dit onderstreept het belang van goede mantelzorgondersteuning.

Maatschappelijke participatie bevordert de gezondheid en andersom
Mensen die maatschappelijk participeren voelen zich over het algemeen gezonder dan mensen die niet participeren. Jongeren die naar school gaan en hun startkwalificatie halen hebben meer kans op een goede sociaaleconomische positie en werk en daarmee op een goede gezondheid. Ook mensen die betaald werk en/of vrijwilligerswerk verrichten hebben over het algemeen een betere gezondheid. Het loont dus om in te zetten op het bevorderen van maatschappelijke participatie.

Aanpak schoolverzuim en voortijdig schoolverlaten vraagt blijvende investering

Maatschappelijke participatie begint op jonge leeftijd doordat jongeren naar school gaan. Leerlingen die veel verzuimen hebben een hogere kans op volledige schooluitval en daarmee op werkloosheid, een gebrek aan sociale participatie, een lager gevoel van eigenwaarde en een slechtere gezondheid. In Zuid-Holland Zuid bedraagt het schoolverzuim 3% en verlaat 2,4% van de jongeren van 12 tot 23 jaar school zonder startkwalificatie (voortijdig schoolverlaten). Gezien de negatieve effecten van schoolverzuim en voortijdig schoolverlaten op zowel het individu als de samenleving blijft het van belang in te zetten op het voorkomen ervan. Extra aandacht daarbij verdienen jongeren uit gezinnen met een lage sociaaleconomische positie en jongeren uit eenoudergezinnen. Deze groepen verlaten in verhouding vaker het onderwijs zonder startkwalificatie.

Vergrijzing biedt kansen voor participatie
De oorzaken van de vergrijzing zijn de naoorlogse geboortegolf, de daaropvolgende daling in het aantal geboorten en de toenemende levensduur. De levensverwachting is toegenomen en zal blijven toenemen door verbeterde behandelmogelijkheden van ziekten en zorg rond diabetes, hart- en vaatziekten en kanker en preventie zoals antirookmaatregelen en bevolkingsonderzoeken. De gemiddelde levensverwachting op 65-jarige leeftijd is in Zuid-Holland Zuid en in Nederland bijna 20 jaar. Ouderen zullen langer moeten participeren in werk door verhoging van de pensioenleeftijd. Hoog opgeleide ouderen participeren vaker in betaalde arbeid, informele zorg en vrijwilligerswerk dan laag opgeleide ouderen. In de toekomst zijn ouderen naar verwachting hoger opgeleid en hebben minder lichamelijke beperkingen, waardoor langer participeren mogelijk is in werk, verenigingen, vrijwilligerswerk en informele zorg.

Mantelzorg kan negatieve gevolgen hebben voor de gezondheid
In Zuid-Holland Zuid verleent 21% van de volwassen inwoners mantelzorg (dit is 18% in Nederland). Ook mantelzorg is een vorm van maatschappelijke participatie. Het verlenen van mantelzorg kan, vooral als deze intensief is (minstens drie maanden en/of minstens acht uur per week) of bij hulp in moeilijke situaties (bijvoorbeeld bij zorg voor mensen met gedragsproblemen), leiden tot overbelasting van de mantelzorger, met gezondheidsklachten als gevolg. Ook zorgt de combinatie van school of werk, gezin en zorgtaken bij veel mantelzorgers voor overbelasting (11% van de mantelzorgers voelt zich zwaar belast in Zuid-Holland Zuid tegen 14% in Nederland). In de toekomst zal de druk op mantelzorgers toenemen als gevolg van de vergrijzing en een groter beroep op informele zorg. Dit onderstreept het belang van goede mantelzorgondersteuning. Hierbij is extra aandacht nodig voor het toe leiden naar deze ondersteuning, omdat mantelzorgers het ondersteuningsaanbod vaak niet kennen.

Chronische ziekte is vaak geen belemmering om te participeren
Twee op de drie volwassen inwoners van Zuid-Holland Zuid heeft een chronische aandoening. Mensen met een chronische aandoening hebben bijna net zo vaak een betaalde baan als de niet chronisch zieken. Van de chronisch zieken voelt 18% zich sterk belemmerd in dagelijkse bezigheden thuis, op het werk of in de vrije tijd. (Arbeids-) participatie is juist ook voor deze groep van belang, gezien de positieve effecten van participatie. Voor chronisch zieken die werken zijn extra voorzieningen nodig, zoals aangepast werk, een aangepaste werkplek en/of werktijden.

 

Contactinfo

  • 078 - 770 85 00
    Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
    Karel Lotsyweg 40
    Postbus 166

Sociale media

Volg ons op facebook of twitter

Volg ons Facebook Volg ons op Twitter

Deel deze pagina

Om deze pagina te delen via jouw eigen sociale media kanaal

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn