Beleid Veiligheid

Fysieke veiligheid is geborgd in verschillende wetten. Als zich toch een incident voordoet, werken verschillende organisaties samen in een geneeskundige hulpverleningsketen om het incident zo goed mogelijk te bestrijden en de oude situatie te herstellen.

Wetgeving
Taken en verantwoordelijkheden op het gebied van fysieke veiligheid zijn ondergebracht in de wet Veiligheidregio’s. Het omgaan met risico’s op het gebied van publieke gezondheid staat beschreven in de wet Publieke gezondheid en het besluit Publieke gezondheid.
Normering van uitstoot, wettelijke afstanden t.o.v. risicovolle bedrijven zijn vastgelegd in tal van wetten en besluiten, zoals het Besluit externe veiligheid inrichtingen, besluit externe veiligheid buisleidingen en het Activiteitenbesluit. Op kenniscentrum infomil zijn de wetteksten te vinden.

Voorkomen, bestrijden en herstellen
Het beleid voor fysieke veiligheid is gericht op het voorkómen van rampen en incidenten, het verkleinen van de gevolgen bij incidenten en het herstellen van de situatie en leveren van nazorg na een incident. Elke tak binnen de veiligheidsregio (politie, brandweer, gemeente en geneeskundige zorg) bereidt zich binnen de eigen kolom maar ook multidisciplinair voor op incidenten door opleidingen, trainingen en oefeningen.

Inspelen op veranderingen
Vanwege de trend dat in toenemende mate beroep gedaan wordt op de zelfredzaamheid van bewoners, is het belangrijk om in een vroeg stadium de gevolgen voor fysieke veiligheid mee te nemen bij advisering van ruimtelijke ordening plannen en woningbouw.

Samenwerking tussen organisaties bij fysieke veiligheid
Bij grootschalige geneeskundige hulpverlening zijn diverse zorgpartijen betrokken. Die zorgpartijen werken samen als een geneeskundige keten (GHOR-keten; Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio). Onder de geneeskundige keten vallen de ambulancedienst, ziekenhuizen, het rode kruis, huisartsen en de Dienst Gezondheid en Jeugd (GGD). De GHOR werkt samen met politie en brandweer. Daarnaast spelen de gemeente, het waterschap, Rijkswaterstaat en de Omgevingsdienst ZHZ een rol. Afstemming tussen al deze organisaties is belangrijk. Elke organisatie zorgt zelf voor de juiste voorbereiding om in actie te kunnen komen bij een incident. De GHOR is verantwoordelijk voor afstemming binnen de geneeskundige keten en afstemming met de andere partijen.

laatst herzien: november 2016

Contactinfo

  • 078 - 770 85 00
    Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
    Karel Lotsyweg 40
    Postbus 166

Sociale media

Volg ons op facebook of twitter

Volg ons Facebook Volg ons op Twitter

Deel deze pagina

Om deze pagina te delen via jouw eigen sociale media kanaal

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn