Omvang Veiligheid

Het risico op incidenten en rampen is regiogebonden. De risico’s voor de regio Zuid- Holland Zuid zijn in kaart gebracht in een regionaal risicoprofiel en een risicokaart.

Landelijke risico’s
Er zijn risico’s die in elke regio kunnen optreden. Dit is bijvoorbeeld het geval bij verkeersongevallen, huizenbrand, problemen door weersomstandigheden zoals extreme sneeuwval of een hittegolf, een pandemie of incidenten waarbij het ontstaan van paniek in menigten wordt verwacht.

Risicokaart
Risico’s van verschillende aard zijn in kaart gebracht op de nationale risicokaart. Kans op aardbevingen, ongevallen op de weg of op water en overstroming zijn hierop aangegeven. Opslaglocaties van gevaarlijke stoffen zijn weergegeven, evenals kwetsbare locaties. Hierbij moet gedacht worden aan scholen of ziekenhuizen. Op de risicokaart kunnen risico's per regio en per gebied worden bekeken. 

Regionale risico’s
Een aantal risico’s die de fysieke veiligheid kunnen bedreigen zijn regiogebonden. Er is een risicoprofiel opgesteld voor de regio Zuid-Holland Zuid, waarin de belangrijkste risico’s staan beschreven voor de inwoners op het gebied van fysieke veiligheid. Specifieke risico’s in de regio Zuid-Holland Zuid zijn overstroming, zowel vanuit de rivieren als vanuit de kust, en ongevallen met gevaarlijke stoffen tijdens transport (over de weg, het spoor, het water en per buisleiding) of bij bedrijven. Het regionale risicoprofiel is te lezen op de website van de Veiligheidsregio ZHZ.

Bepaling van het risico
Hoe groot de genoemde risico’s zijn, is niet precies te berekenen. Deze worden ingeschat met behulp van modellen en deskundigeninformatie. In deze modellen wordt gekeken naar de waarschijnlijkheid dat een incident zich voordoet en naar de mogelijk impact (de kans op letsel, ziekte of overlijden) door een incident. Dit risico hangt bijvoorbeeld af van de zelfredzaamheid van mensen.   

Ontwikkelingen in de geneeskundige hulpverlening bij incidenten en rampen
Er zijn diverse actuele ontwikkelingen op het gebied van de geneeskundige hulpverlening bij incidenten en rampen. De acute zorg wordt meer geconcentreerd en verder gespreid. Dit betekent verminderde beschikbaarheid van zorg in de regio. Daarnaast vindt een decentralisatie van zorg plaats, waarbij gemeenten verantwoordelijk worden voor de zorg van kwetsbare groepen. Dit betekent dat veel mensen met een hoge zorgbehoefte in ambulante situaties verblijven. In het kader van spoedhulpverlening of evacuatie bij incidenten en rampen is hier extra aandacht voor nodig, zowel preventief als tijdens de hulpverlening.

laatst herzien: november 2016

Contactinfo

  • 078 - 770 85 00
    Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
    Karel Lotsyweg 40
    Postbus 166

Sociale media

Volg ons op facebook of twitter

Volg ons Facebook Volg ons op Twitter

Deel deze pagina

Om deze pagina te delen via jouw eigen sociale media kanaal

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn