Leefstijl

De belangrijkste leefstijlfactoren...

...alcoholgebruik onder jongeren neemt af
Het aantal 13-jarigen dat wel eens alcohol heeft gedronken, is sinds schooljaar 2008-2009, in de regio ZHZ afgenomen van 60% naar 36% in 2013-2014. Het percentage jongeren dat aan bingedrinken doet, loopt op met de leeftijd: van 5% onder 12-jarigen tot 54% onder 18-jarigen. Het percentage bingedrinkers in het praktijkonderwijs is hoger dan op het vwo.
Vanaf 1 januari 2014 is het verboden alcohol te verkopen aan jongeren onder de 18 jaar. Verwacht wordt dat jongeren mede hierdoor later gaan drinken, maar ook dat de daling van het percentage alcoholdrinkende jeugd wordt voortgezet.

...roken onder jongeren is licht gedaald
Het percentage volwassen rokers (21%) in de regio ZHZ is iets lager dan het percentage rokers in Nederland (23%). Het aantal 13-jarigen dat wel eens heeft gerookt, is tussen 2008 en 2013 licht gedaald. De landelijke verwachting is dat deze daling doorzet. Hoe groot deze daling zal zijn is nog onduidelijk. Voor zowel jongeren als volwassenen geldt, dat het aantal rokers onder laagopgeleiden hoger is dan onder hoogopgeleiden.

...(ernstig) overgewicht stabiliseert
In de periode 2008-201 is het percentage matig of ernstig overgewicht bij de 5-, 10- en 13-in de laatste 2 jaar licht gedaald.  Voor de 5-jarigen was dit gemiddeld 16% ,voor de 10- jarigen 20% en 13-jarigen; 21%. Iets meer dan de helft van de volwassenen in de regio ZHZ geeft zelf aan dat zij overgewicht heeft. Overgewicht komt vaker voor onder laagopgeleiden en onder allochtonen.
 
In de gemeenten Zwijndrecht en Dordrecht wordt bij de aanpak van overgewicht gekozen voor de JOGG-aanpak.  JOGG staat voor Jongeren Op Gezond Gewicht. Het is een intersectorale aanpak die bewezen effectief is om de stijging van overgewicht bij jongeren om te zetten in een daling. JOGG is bewezen effectief en is gebaseerd op vijf pijlers: politiek bestuurlijk draagvlak, publiek-private samenwerking, sociale marketing, wetenschappelijke begeleiding en evaluatie en het verbinden van preventie en zorg.

...volwassenen in de regio ZHZ bewegen minder dan in Nederland
Bewegen is goed voor de lichamelijke en geestelijke gezondheid, het kan bijvoorbeeld van invloed zijn op het gewicht als voeding en bewegen niet in balans zijn. Het percentage volwassenen in de regio ZHZ dat aan de Nederlandse Norm Gezond Bewegen (NNGB) en/of de Fitnorm voldoet is lager dan het percentage in Nederland. Meer laagopgeleiden voldoen aan de Fitnorm en aan de NNGB dan hoogopgeleiden.
Landelijk worden in de toekomst geen veranderingen verwacht in het beweeggedrag van volwassenen.

...hoogopgeleiden voldoen vaker aan de voedingsnorm ontbijten
Als voeding en lichamelijke activiteit in balans zijn, vermindert dit de kans op overgewicht. In de regio Zuid-Holland Zuid (ZHZ) voldoet 89% van de volwassenen in 2012 aan de voedingsnorm ‘ontbijten’ (vijf keer per week of vaker). Hoogopgeleiden voldoen vaker aan deze norm dan midden- en laagopgeleiden. Onder 12-18 jarigen is dit 83%. Jongeren met een hogere opleiding ontbijten vaker. Een grote meerderheid van de 12-18 jarigen voldoet niet aan de fruitnorm van tenminste twee stuks fruit per dag en het dagelijks eten van groenten.

...een gezonde zwangerschap kan de start van een pasgeborene beïnvloeden
Een gezonde start van een pasgeborene kan onder andere worden beïnvloed door een goed verloop van de zwangerschap, een gezonde leefstijl van de zwangere en het geven van borstvoeding na de zwangerschap. Minstens 14% van de zwangeren rookt in zekere mate passief mee met anderen en minstens 7% rookt tijdens de zwangerschap.  Sinds 1989 neemt het aantal vrouwen dat start met volledige borstvoeding toe. In 2010 gaf 75% van de moeders direct na de geboorte van hun kind uitsluitend borstvoeding.

...ongeveer 10% van de 14-jarigen heeft wel eens geslachtsgemeenschap gehad
Het aantal jongeren tussen de 12 en 18 jaar dat wel eens geslachtsgemeenschap heeft gehad stijgt met de leeftijd. Dit stijgt van één op de tien bij 14-jarigen naar meer dan de helft bij 18-jarigen. In de regio ZHZ gebruikt ongeveer één op de zeven jongeren nooit een condoom tijdens de geslachtsgemeenschap. Eén op de twintig van de 12- tot en met 18-jarigen heeft wel eens een ongewenste seksuele ervaring gehad.

 

Contactinfo

  • 078 - 770 85 00
    Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
    Karel Lotsyweg 40
    Postbus 166

Sociale media

Volg ons op facebook of twitter

Volg ons Facebook Volg ons op Twitter

Deel deze pagina

Om deze pagina te delen via jouw eigen sociale media kanaal

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn