Omvang Alcoholgebruik

Het aantal volwassen alcoholgebruikers in de regio Zuid-Holland Zuid (ZHZ) is de afgelopen jaren gelijk gebleven. Het merendeel van de volwassenen in de regio drinkt alcohol, waarvan 7% wordt aangemerkt als een zware drinker. Het percentage alcoholgebruikers onder jongeren is sinds 2008 afgenomen. In de afgelopen vier weken heeft 1 op de 8 jongeren overmatig gedronken (bingedrinken).

JEUGD
Steeds minder jongeren drinken alcohol
Het aantal jongeren dat wel eens alcohol heeft gedronken, is afgenomen sinds 2008. In het schooljaar 2008-2009 dronk 60% van de 13-jarigen wel eens alcohol. In het laatst gemeten schooljaar 2013-2014, is dit afgenomen tot 36% van de 13-jarigen. In het schooljaar 2014-2015 zien we dat bij 12 tot en met 15-jarigen 32% ooit alcohol heeft gedronken.

Figuur 1. Percentage alcoholdrinkers, bingedrinkers in afgelopen 4 weken, wel eens geweest/afgelopen
4 weken onder 13-jarigen (Bron: Monitor Jeugdgezondheidszorg, 2008-2009 tot en met 2013-2014)

grafiek1 omvang alcoholDe helft van de oudere jeugd heeft wel eens alcohol gedronken
Van de 12 tot en met 15- jarigen geeft 32% aan wel eens alcohol te hebben gedronken. Dit zijn iets meer jongens (34%) dan meisjes (30%).Er is een groot verschil tussen de 12-13-jarigen en de 14-15-jarigen: van de jongere groep geeft 16% aan ooit alcohol te hebben gedronken en van de oudere groep geeft 50% aan ooit alcohol te hebben gedronken. Ruim een vijfde van de 12 tot en met 15-jarigen geeft aan alcohol te hebben gedronken in de afgelopen vier weken.

1 of de 8 jongeren deed aan bingedrinken in de afgelopen vier weken
Het percentage jongens en het percentage meisjes dat aan bingedrinken doet, ontloopt elkaar amper (respectievelijk 13% en 12%).
Het percentage bingedrinkers op het Praktijkonderwijs in 2014 is 12%. Op het VWO is dit 6%.

Tabel 1. Percentage 12- tot en met 15-jarigen dat wel eens alcohol heeft gedronken, alcohol heeft gedronken in afgelopen 4 weken en aan binge drinken heeft gedaan in afgelopen 4 weken naar opleiding  in 2014 (Bron: Jeugdgezondheidsmonitor, 2014)

Opleiding Praktijk* onderwijs Vmbo* Havo* Vwo*
Drinkt wel eens alcohol 25  32 40  24
Aangeschoten geweest in hele leven (min. 1 keer) 10  15 24  11
Aangeschoten geweest in afgelopen 4 weken 7  8  13  6
Bingedrinken in afgelopen 4 weken 12 13 17 6

* voor praktijkonderwijs en VMBO zijn klassen 1 en 3 bevraagd.Voor Havo en Vwo zijn klassen 2 en 4 bevraagd.

Alcoholgebruik lager in gemeente Dordrecht ten opzichte van de rest van  regio
In de gemeente Molenwaard is het percentage 12 tot en met 15-jarigen dat wel eens alcohol drinkt (38%) het hoogst vergeleken met de rest van de regio ZHZ. In de gemeente Dordrecht is het percentage 12 tot en met 15- jarigen dat wel eens alcohol drinkt (27%) het laagst.

Het percentage 12 tot en met 15-jarigen dat in de afgelopen vier weken aan bingedrinken deed is, vergeleken met de rest van de regio ZHZ, het hoogst in de gemeente Molenwaard (18%). Het percentage bingedrinkers (8%) is het laagst in Korendijk.

Aantal meldingen alcoholvergiftiging gelijk gebleven in de regio ZHZ
De Ambulancedienst Zuid-Holland Zuid heeft in 2013 in totaal 202 ambulanceritten uitgevoerd waarbij het ging om alcoholvergiftiging. Dit is vergelijkbaar met de cijfers van 2012.

Bij 26% van deze ritten ging het om jongeren tussen de 14 en 19 jaar. Dit percentage is licht gedaald, in 2012 was dit nog 28%. In de leeftijdscategorie 20 tot en met 49 jaar steeg het aantal ambulanceritten met betrekking tot alcoholvergiftiging vergeleken met 2012.

VOLWASSENEN
Aantal alcoholgebruikers in regio ZHZ gelijk gebleven
Tussen 2009 en 2012 is het percentage volwassenen dat wel eens gedronken heeft gelijk gebleven. Ook het percentage dat aangeeft nog nooit te hebben gedronken en het aantal zware drinkers is gelijk gebleven.

Het merendeel van de volwassenen in de regio ZHZ drinkt alcohol
In de regio ZHZ heeft 79% van de inwoners wel eens alcohol gedronken. Dit is minder in vergelijking tot de rest van Nederland, waar 82% van de bevolking wel eens alcohol heeft gedronken. In de regio is het percentage mannen (86%) dat wel eens alcohol drinkt groter dan het percentage vrouwen (71%).

Onder ouderen (65+) is het percentage alcoholdrinkers kleiner dan onder de rest van de volwassen bevolking. Driekwart van de ouderen drinkt wel eens alcohol, terwijl 80% van de 19- tot en met 64-jarigen aangeeft wel eens alcohol te drinken.

Percentage zware drinkers in regio ZHZ lager dan in Nederland
In de regio ZHZ is 7% zware drinker. Iemand is een zware drinker als diegene ten minste één keer per week ten minste vier (voor vrouwen) of zes (voor mannen) glazen alcohol op één dag drinkt. Het percentage zware drinkers in de regio is lager ten opzichte van Nederland, waar het percentage 10% is. In de regio ZHZ ligt het percentage mannen dat zware drinker is, hoger dan het percentage vrouwen dat zware drinker is.

Onder ouderen is het percentage zware drinkers lager dan onder de rest van de volwassen bevolking. Van de ouderen is 5% zware drinker, 7% van de 19- tot en met 64-jarigen is zware drinker.

Alcoholgebruik Hoeksche Waard hoger dan in de rest van de regio ZHZ
In de Hoeksche Waard geeft 83% van de volwassenen aan wel eens alcohol te drinken. Dit percentage is hoger dan in de rest van de regio ZHZ, waar 79% van de volwassenen wel eens alcohol drinkt. Ook het percentage volwassenen dat nog nooit gedronken heeft, is kleiner in de Hoeksche Waard dan in de rest van de regio.

Meer alcoholgebruikers in Binnenmaas en Oud-Beijerland
In de gemeenten Binnenmaas en Oud-Beijerland is het percentage alcoholgebruikers onder volwassenen (84%) hoger dan in de rest van de regio ZHZ. In deze gemeenten is het percentage volwassenen dat nog nooit gedronken heeft is lager, dan in de rest van de regio.

In Leerdam en Sliedrecht is het percentage volwassenen dat nog nooit gedronken heeft hoger dan in de rest van de regio (15%). In deze gemeenten heeft 1 op de 5 volwassenen nog nooit alcohol gedronken.

Meer zware drinkers onder laagopgeleiden
Onder laagopgeleiden is het percentage zware drinkers hoger dan onder hoogopgeleiden. Opvallend is dat onder laagopgeleiden meer volwassenen aangeven nog nooit alcohol te hebben gedronken dan onder midden- of hoogopgeleiden.

Tabel 1. Percentage volwassen alcohol drinkers, zware drinkers en nooit-drinkers naar opleiding in 2012 (Bron: Gezondheidsmonitor 2012)

Opleiding Laag Midden Hoog
Drinkt alcohol 71* 83** 85**
Zware drinker 8* 6 5**
Nooit gedronken 21* 12** 10**

voetnoot: er is een significant verschil tussen * en **.

Bronnen
Monitor Jeugdgezondheidszorg 2008–2014 Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ.
Monitor Jeugdgezondheidszorg 2014-2015 Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ.

Contactinfo

  • 078 - 770 85 00
    Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
    Karel Lotsyweg 40
    Postbus 166

Sociale media

Volg ons op facebook of twitter

Volg ons Facebook Volg ons op Twitter

Deel deze pagina

Om deze pagina te delen via jouw eigen sociale media kanaal

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn