Beleid Bewegen

Eén van de prioriteiten van het regionale gezondheidsbeleid in Zuid-Holland Zuid in de komende jaren is het stimuleren van een gezonde leefstijl van kinderen, jongeren en hun ouders. Voldoende bewegen is een onderdeel van het stimuleren van een gezonde leefstijl. Het doel in Zuid-Holland is om door voldoende te bewegen overgewicht te voorkomen en het bevorderen van de mentale fitheid.

Aandacht voor bewegen is belangrijk. Bewegen heeft een positieve invloed op de gezondheid en kwaliteit van leven zoals het terugdringen van gezondheidsproblemen als diabetes en hart- en vaatziekten, het voorkomen van overgewicht en het bevorderen van mentale fitheid.

Regionaal Beleid
De gemeenten in de regio Zuid-Holland Zuid hebben een regionale nota volksgezondheid 2016-2019 geschreven en vastgesteld.
Deze nota stelt de kaders voor het gezondheidsbeleid in de periode 2016-2019. Een aantal prioriteiten van het beleid in de komende jaren betreft;

 • Het versterken van de mentale weerbaarheid van kwetsbare groepen: jeugd, volwassenen met een lage opleiding en kwetsbare ouderen én
 • Het stimuleren en faciliteren van een gezonde leefstijl van kinderen, jongeren en hun ouders, met prioriteit voor laagopgeleide jongeren.

De gemeenten in de regio Zuid-Holland Zuid hebben gesloten tot een gezamenlijke uitvoering van bovenstaande prioriteiten. De coördinatie op de uitvoering ligt bij de Dienst Gezondheid & Jeugd.

Bewegen draagt bij aan het voorkomen van overgewicht (als onderdeel van een gezonde leefstijl) en 'het versterken van de mentale weerbaarheid'. Hiervoor hebben gemeenten de volgende doelstellingen geformuleerd:

 • het percentage jeugdigen (0-19 jaar) met overgewicht in de periode 2016-2019 neemt niet verder toe ten opzichte van de periode 2012-2015 en
 • Het percentage jeugdigen (5-19 jaar) dat een verhoogd risico heeft op psychosociale problemen en het percentage jongeren (12-19 jaar) dat wel een gepest is, neemt in de periode 2016-2019 niet verder toe ten opzichte van de periode 2012-2015;
 • Het percentage laag opgeleide volwassenen met een matig of hoog risico op een angststoornis of een depressie neemt in de periode 2016-2019 niet verder toe ten opzichte van de periode 2012-2015;
 • Het percentage ouderen in een kwetsbare positie met een verhoogd risico op een angststoornis of een depressie neemt in de periode 2016-2019 niet verder toe ten opzichte van de periode 2012-2015;
 • Het percentage ouderen (65-plussers) dat zich eenzaam voelt neemt in de periode 2016-2019 niet verder toe ten opzichte van de periode 2012-2015

Hierbij is aangegeven dat preventie een lange adem nodig heeft, resultaten komen pas na een jarenlange en constante inzet.

De regionale aanpak rond bewegen richt zich op de volgende doelgroepen:

Jeugd
Het is belangrijk om gezonde gewoonten zo jong mogelijk aan te leren. Gezonde gewoonten die op jonge leeftijd worden aangeleerd, zoals bewegen en sporten, gaan vaak een leven lang mee.

Ouders
Het sport- en beweeggedrag van de jeugd wordt voor een groot deel aangeleerd en beïnvloed door de ouders en opvoeders. Ze zijn als eerste verantwoordelijk voor het gezond opgroeien van hun kinderen. Ouders bepalen een aantal cruciale randvoorwaarde voor een gezonde leefstijl.

Sport en Bewegen in de Buurt
Met het programma Sport en Bewegen in de Buurt wil minister Edith Schippers van het ministerie van VWS ervoor zorgen dat de gezonde keuze ook een gemakkelijke keuze wordt. Wanneer mensen gemakkelijker kunnen sporten en bewegen, bijvoorbeeld door aansluiting te zoeken bij werk, school of het veldje om de hoek, worden zij gestimuleerd in een actieve en gezonde leefstijl. Om gemeenten te ondersteunen in het creëren van voldoende sport- en beweegaanbod voor alle inwoners van jong tot oud, investeert het ministerie van VWS in de uitbreiding en een bredere inzet van combinatiefuncties met extra buurtsportcoaches.

Landelijk beleid
De landelijke kaders voor bewegen en overgewicht zijn te vinden op de site van het Loket Gezond Leven.

Bronnen
Sport en bewegen in de buurt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contactinfo

 • 078 - 770 85 00
  Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
  Karel Lotsyweg 40
  Postbus 166

Sociale media

Volg ons op facebook of twitter

Volg ons Facebook Volg ons op Twitter

Deel deze pagina

Om deze pagina te delen via jouw eigen sociale media kanaal

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn