Omvang Gewicht

Meer dan de helft van de volwassen in de regio Zuid-Holland Zuid (ZHZ) heeft overgewicht. Het percentage volwassenen met overgewicht in de regio ZHZ is hoger dan in de rest van Nederland. Zowel onder volwassenen als de jeugd is het overgewicht de afgelopen jaren constant gebleven. Overgewicht komt vaker voor onder laagopgeleiden en allochtonen.

JEUGD
Lichte daling overgewicht jeugd lijkt ingezet
Tussen 2008 en 2014 is in de laatste twee jaar een lichte daling te zien van het percentage overgewicht bij 5-jarigen, 10-jarigen en 13-jarigen. In 2015 had 14% van de 5-jarigen overgewicht, 17% van de 10-jarigen en 19% van de 12 tot en met 15-jarigen.

Grafiek 1. Percentage 5-, 10- en 13-jarigen met overgewicht (matig + ernstig) per schooljaar in de
periode 2008-2014. (Bron: Monitor Jeugdgezondheidszorg, 2008-2014).

 grafiek1 omvang gewicht

In de periode 2008-2014 is het overgewicht onder 5-jarigen het hoogste in de gemeente Strijen (20%), gevolgd door Dordrecht (18%) en Zwijndrecht (18%). Onder 10-jarigen is het overgewicht het hoogste in Leerdam (24%), Dordrecht (24%) en Hendrik-Ido-Ambacht (23%). Het overgewicht onder 13-jarigen is het hoogste in Leerdam (24%), Dordrecht (24%) en in Zwijndrecht (23%).

Op basisschoolleeftijd meer meisjes met overgewicht
Meer meisjes dan jongens hebben overgewicht op 5-jarige leeftijd. Naarmate kinderen ouder worden, zijn de verschillen naar geslacht kleiner; bij de 13-jarigen is er bijna geen verschil meer (20,1 vs. 20,3%).

Tabel 1. Percentage 5-jarigen, 10-jarigen en 13-jarigen met overgewicht (matig + ernstig) naar geslacht in de periode 2008-2014. (Bron: Monitor Jeugdgezondheidszorg, 2008-2014).

  5-jarigen 10-jarigen 13-jarigen
Jongens 13 20 20
Meisjes 18 22 20

Meer overgewicht bij kinderen van laag opgeleide moeders
Laagopgeleide moeders hebben vaker kinderen met (matig tot ernstig) overgewicht. Eén op de vijf 5-jarigen met een laagopgeleide moeder heeft (matig tot ernstig) overgewicht en dat is hoger dan 5-jarigen met een gemiddeld opgeleide moeder (15%) of een hoogopgeleide moeder (12%).

Eén op de vier 10-jarigen met een laagopgeleide moeder heeft (matig tot ernstig) overgewicht en dat is hoger dan onder 10-jarigen met een gemiddeld opgeleide moeder (19%) of een hoogopgeleide moeder (15%).

Tabel 2. Percentage 5-jarigen en 10-jarigen met overgewicht (matig + ernstig) naar opleidingsniveau van de moeder, in de periode 2008-2014. (Bron: Monitor Jeugdgezondheidszorg, 2008-2014).

  5-jarigen 10-jarigen
Opleidingsniveau moeder laag 20 26
Opleidingsniveau moeder midden 15 19
Opleidingsniveau moeder hoog 12 15

Meer overgewicht onder allochtone kinderen
Overgewicht komt vaker voor onder allochtone kinderen dan onder autochtone kinderen. Zo heeft op 10-jarige leeftijd bijna één op de vijf autochtone kinderen overgewicht ten opzichte van bijna een derde van de allochtone kinderen.

Tabel 3. Percentage 5-jarigen, 10-jarigen en 13-jarigen met overgewicht (matig + ernstig) naar etniciteit in de periode 2008-2014. (Bron: Monitor Jeugdgezondheidszorg, 2008-2014).

  5-jarigen 10-jarigen 13-jarigen
Autochtoon 14 19 18
allochtoon 24 31 30

 

Volwassenen
Overgewicht in de regio ZHZ hoger dan in rest van Nederland
In de regio ZHZ heeft 52% van de volwassenen overgewicht. Dit is meer dan in de rest van Nederland, waar 48% van de volwassenen overgewicht heeft. Het percentage volwassenen dat overgewicht heeft in de regio ZHZ is constant gebleven sinds 2009. In de regio ZHZ heeft 14% van de volwassenen ernstig overgewicht (obesitas), dit is meer dan in de rest van Nederland (13%).

Een derde van de vrouwen heeft matig overgewicht. Dit is minder dan het percentage mannen (43%). Matig overgewicht komt met 44% vaker voor onder ouderen (65+) dan onder 19 tot en met 64 jarigen (36%).

Overgewicht komt vaker voor onder laagopgeleiden
Laagopgeleiden hebben vaker overgewicht dan midden- en hoogopgeleiden. Eén op de vijf volwassenen met een lage opleiding heeft ernstig overgewicht (obesitas).

Tabel 4. Percentage volwassenen met matig en ernstig overgewicht naar opleiding. (Bron: Gezondheidsmonitor, 2012).

  Laag Midden Hoog
Matig overgewicht 41* 37** 33**
ernstig overgewicht (obesitas) 19* 12** 10**

Noot: Er is een significant verschil tussen * en **.

Bronnen
Monitor Jeugdgezondheidszorg 2008–2014 Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ.
Monitor Jeugdgezondheidszorg 2014-2015 Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ.

 

Contactinfo

  • 078 - 770 85 00
    Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
    Karel Lotsyweg 40
    Postbus 166

Sociale media

Volg ons op facebook of twitter

Volg ons Facebook Volg ons op Twitter

Deel deze pagina

Om deze pagina te delen via jouw eigen sociale media kanaal

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn