Beleid Gezonde Zwangerschap

Alle Nederlandse gemeenten hebben sinds 1 januari 2012 op grond van de Wet publieke gezondheid (Wpg) de wettelijke verplichting aandacht te besteden aan het onderwerp prenatale voorlichting. De gemeenten in de regio Zuid-Holland Zuid hebben besloten tot een gezamenlijke uitvoering van deze wettelijke taak. De coördinatie op de uitvoering ligt bij de Dienst Gezondheid & Jeugd.

Regionaal beleid
De gemeenten in de regio Zuid-Holland Zuid hebben een regionale nota volksgezondheid 2016-2019 vastgesteld. Deze nota stelt de kaders voor het gezondheidsbeleid in de periode 2016-2019. Eén van de prioriteiten van het beleid in de komende jaren betreft het stimuleren en faciliteren van een gezonde leefstijl van zwangere vrouwen, met bijzondere aandacht  voor kwetsbare zwangere vrouwen.

In de periode 2016-2019 willen gemeenten inzetten op een zo optimaal mogelijk bereik van zwangere vrouwen en in het bijzonder van kwetsbare zwangere vrouwen (aanstaande moeders met een lage sociaaleconomische status, tienermoeders en alleenstaande zwangere vrouwen) met prenatale voorlichting.

Landelijk beleid prenatale voorlichting
Sinds 1 januari 2012 zijn alle Nederlandse gemeenten (op grond van de de Wpg) wettelijk verplicht aandacht te besteden aan het onderwerp prenatale voorlichting. Dit landelijke gezondheidsbeleid dient als kader voor het lokale gezondheidsbeleid. De gemeenten hebben beleidsvrijheid om deze taak naar eigen inzicht vorm te geven en moeten elke vier jaar een lokaal gezondheidsbeleid vaststellen.
De middelen hiervoor, die voorheen onderdeel uitmaakten van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ), worden sinds 1 januari 2009 aan de gemeenten verstrekt via de Brede Doeluitkering Centra voor Jeugd en Gezin (BDU CJG).

Bronnen
-Centrum Jeugd en Gezin (2009). Handreiking prenatale voorlichting. Den Haag.
-Vereniging Nederlandse Gemeenten, Inspectie voor de Gezondheidszorg, Ministerie van VWS. In: Wet publieke gezondheid, de preventiecyclus, Factsheet, oktober 2011.
-Bonsel, G.J., Birnie, E., Denktas, S., Poeran, J., Steegers, E. (2010) Signalementstudie 'Zwangerschap en geboorte 2010'. Lijnen in de perinatale sterfte. Rotterdam.


laatst herzien: november 2016

Contactinfo

  • 078 - 770 85 00
    Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
    Karel Lotsyweg 40
    Postbus 166

Sociale media

Volg ons op facebook of twitter

Volg ons Facebook Volg ons op Twitter

Deel deze pagina

Om deze pagina te delen via jouw eigen sociale media kanaal

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn