Omvang Gezonde Zwangerschap

In de regio Zuid-Holland Zuid (ZHZ) worden jaarlijks ongeveer 5.550 kinderen geboren. De meeste kinderen worden geboren in goede gezondheid. Toch worden er elk jaar in de regio ZHZ ongeveer 950 kinderen geboren met een ziekte of een aandoening. Een aantal van deze aandoeningen is door voorlichting of leefstijlfactoren te beïnvloeden.

In de regio Zuid-Holland Zuid (ZHZ) zijn er de laatste vijf jaar gemiddeld 5292 kinderen geboren. In 2015 waren er 5.016 geboorten. Volgens de laatste cijfers (2013)  is de zuigelingensterfte in de provincie Zuid-Holland 3,9 per 1.000 zuigelingen.

Uit onderzoek blijkt dat 85% van deze sterfgevallen samenhangt met ziekten en aandoeningen bij pasgeborenen. In Zuid-Holland Zuid worden per jaar ongeveer 950 kinderen geboren met een ziekte of aandoening (vroeggeboorte, aangeboren afwijking, een te laag geboortegewicht voor de zwangerschapsduur of een slechte Apgar-score bij de geboorte).

Goede voorlichting aan zwangeren en tijdige behandeling van risicofactoren kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan het verlagen van de perinatale mortaliteit en morbiditeit in Nederland. Daarnaast is goede risico selectie door eerstelijns verloskundigen van belang.

Cijfers over (on)gezonde leefstijl tijdens de zwangerschap
Niet over elk risico gedrag rondom een gezonde zwangerschap is bekend hoe groot de groep zwangere vrouwen is die gedrag vertoont.  

Roken t
ijdens de zwangerschap
in 2015 rookte 22,1% van de laagopgeleide vrouwen dagelijks gedurende de hele zwangerschap, en respectievelijk, 5% en 0,9% van de midden– en hoogopgeleide zwangeren. De rookprevalenties voor midden- en hoogopgeleide zwangeren zijn de afgelopen jaren gestaag gedaald, maar de rookprevalentie van laagopgeleide zwangeren de afgelopen jaren stabiel hoog zijn gebleven.

Alcohol tijdens de zwangerschap
Het percentage vrouwen dat aangeeft in de eerste drie maanden van de zwangerschap te hebben gedronken is in vergelijking met voorgaande jaren gedaald. Maar nog steeds drinken meer hoogopgeleide dan laag- en middenopgeleide vrouwen tijdens de zwangerschap. Van alle zwangeren in 2015 drinkt 8,9% (waarbij 0,8 % wel eens meer dan vier glazen op één dag), Op 170.000 zwangeren zijn de daarbij passende aantallen blootgestelde kinderen in Nederland geschat op respectievelijk: 15.130 aan alcohol blootgesteld, 1.360 aan meer dan vier glazen alcohol per gelegenheid blootgesteld.

Foliumzuur
In 2009 wist 87% van de zwangere vrouwen vóór hun zwangerschap van het belang van foliumzuur en ongeveer de helft van de zwangere vrouwen gebruikte foliumzuur tijdens de gehele aanbevolen periode (van 4 weken vóór de zwangerschap tot en met 10 weken zwangerschap).  

Vroeggeboorte en laag geboorte gewicht
In de regio ZHZ is bij 7% van de bevallingen sprake van vroeggeboorte in de periode 2010-2013. In Nederland is bij 8% van de bevallingen sprake van vroeggeboorte. Men spreekt  van vroeggeboorte als een geboorte plaatsvindt tussen de 22ste en 37ste complete zwangerschapsweek (gemeten vanaf de eerste dag van de laatste normale menstruatie). De meeste bevallingen in de regio ZHZ (89%) vinden plaats tussen de 37ste en 41ste week (in Nederland is dit 92%), slechts een klein percentage (3%) vindt plaats in de 42ste week of later.

Men spreekt van een laag geboortegewicht bij een gewicht van 2500 gram of minder. In de regio ZHZ heeft 6% van de kinderen een laag geboortegewicht.

Bronnen
Lanting, C.I. , Wouwe, K., Dommelen, P. van Pal-de Bruin, K.M. van der, Josselin-de Jong, S. Kleinjan, M. Laar, M. van. Roken tijdens de Zwangerschap. TNO, afdeling Child Health, Leiden 2015.
Lanting, C.I., Wouwe, J.P. van,  Dommelen, P. van,  Pal-de Bruin, K.M. van der, Josselin de Jong, S. de Kleinjan, M. Alcoholgebruik tijdens zwangerschap en borstvoeding TNO, afdeling Child Health, Leiden 2016.
https://www.volksgezondheidenzorg.info/onderwerp/sterfte-rond-de-geboorte/preventie-zorg/preventie#1208
Stichting Perinatale Registratie, 2010-2013.
CBS Statline, 2016.

laatst herzien: 01-11-2016

Contactinfo

  • 078 - 770 85 00
    Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
    Karel Lotsyweg 40
    Postbus 166

Sociale media

Volg ons op facebook of twitter

Volg ons Facebook Volg ons op Twitter

Deel deze pagina

Om deze pagina te delen via jouw eigen sociale media kanaal

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn